Archanděl Michael- prosba

16.03.2016 14:32

každý máme určité negace v těle

pokud se soustředíme na nedostatek nejsme otevřeni hojnosti

dobrá modlitba na hojnost je

Archanděli Michaeli dej mi odvahu a sílu překonat odpor mé svobodné vůle a otevřít se hojnosti

Děkuji :)