Archanděl Raguel

18.03.2016 08:50

Archanděl Raguel

 

(židokřesťanský) 

Známý rovněž jako Akrasiel, Raguil, Rasuil, Rufael, Suri/an. 

Jméno Raguel znamená „Boží přítel." Jeho hlavní úlohou v ne­bi je dohlížet na všechny ostatní archanděly a anděly. Stará se, aby dobře, harmonicky a řádně spolupracovali podle božského řádu a vůle. V důsledku toho se o něm často hovoří jako o „arch­andělovi spravedlnosti a poctivosti." Raguel se rád zastává smo­lařů a pomáhá těm, s nimiž se špatně zachází nebo kteří jsou pře­hlíženi, a stará se, aby získali sebevědomí a lidé si jich vážili.

Archanděl Raguel je přátelský a chová se jako „baterie" - což znamená, že vás nabije, pokud to potřebujete. Myslete si, že váš nejlepší přítel je kombinací právníka, duchovního rádce, tera­peuta a motivačního kouče a budete mít představu o početných Raguelových schopnostech a rozsahu jeho možné pomoci. Ra­guel je láskyplný džentlmen, který nebude nikdy nic dělat proti vaší vůli. Požádáte-li ho však o pomoc, okamžitě přijde.

Říká:
„Často vidím lidi, kteří se dostanou na dno, aniž by si uvědo­movali svůj potenciál a možnosti. Má dostupnost je neomezená a nee­xistuje žádný důvod, proč byste se o něco pokoušeli sami, když vám na­bízím přátelskou pomoc. Často pracuji anonymně se skupinami jiných pomocníků, takže ani nemusíte vědět, že jsem vám na vaši žádost přišel na pomoc. Měli byste však vědět, že tam jsem!"

Pomáhá:
    * s řešením hádek
    * se spoluprácí a harmonií ve skupinách a v rodinách
    * s obranou lidí, s nimiž se zachází nespravedlivě
    * s dodáváním sil, zvláště smolařům
    * s prostředkováním sporů
    * se zaváděním řádu

INVOKACE

Raguel dokáže báječně řešit konflikty. Máte-li s někým spor a potřebujete ho vyřešit, požádejte o zásah Raguela:

„Archanděle Ragueli, děkuji ti za zásah do mého vztahu s (jme­nujte osobu, které se to týká) a za to, že jsi nás usmířil, jsem ti vděčný za chápavou pomoc při řešení našich rozdílů. Cením si, že jsme si s tvojí pomocí dokázali odpustit. Vím, že Boží vůlí je věčný mír, a jako Boží děti si uvědomuji, že oba dva jsme vtělením toho­to míru. Děkuji ti, že jsi nám pomohl žít v této pravdě, nyní i v budoucnosti. V míru a vděčnosti ti děkuji."

 

https://www.nakridlechandelu.cz/archandele-bohove/archandel-raguel