Archanděl Samaniel poselství

25.10.2016 10:25

Samaniel - archanděl hojnosti a dostatku

     Moje barva je bílá a zlatá. Když vyslovíš mé jméno, zalije tě vlna tepla. Jsem archanděl hojnosti a dostatku. Bůh Otec ví, že váš život ve hmotném světě podléhá fyzikálním zákonům, které nemají vliv na nás, andělské bytosti, nemající tělo. 

     Otec vás miluje a ví, že potřebujete mít spoustu hmotných záležitostí, které my zde v nebi nepotřebujeme. Naším posláním je zajistit vám vše ke šťastnému bytí v pozemské úrovni. Proto jsem já, posel hojnosti vybaven schopnostmi, které přivádí materializaci Boží vůle k vám. Otec miluje své děti a nenechá je strádat v žádné oblasti.

     Pod vlivem strachu a společenských nauk jste podlehli klamu, že majetek není důležitý, že je jen pro někoho a vám musí stačit jen něco. Tento váš mylný názor jsem přišel napravit. Moji milovani, vše co si přejete, můžete mít. I majetek má být v harmonii s vaším duchovním růstem. Proto jak rostete duchovně, a tom není pochyb, neboť jste se spojili s mými duchovními vibracemi, potřebujete nárůst ve ve své hmotné hojnosti.

     Bůh vám vzkázal po Rufielovi, že jste od něho dostali jedinečnost a originalitu a každý máte jeden dar v podobě klíče. Tento klíč obsahuje vaši jedinečnou schopnost, která vám umožní splnit zde na zemi vaše poslání. Součást tohoto úkolu je i to, že vám zajistí vše, co k tomu potřebujete na hmotné úrovni.

     Bohatství, které představuje Boží hojnost, vychází z lásky a nikoliv z pýchy a touhy hromadit. To jsou produkty strachu. Požehnané bohatství znamená, že máte vše, po čem touží vaše duše, aby se mohla realizovat, aniž by se zabývala starostmi o zajištění hmotných potřeb těla. Máte být šťastni a spokojeni ve všem, tak to chce Otec Bůh. Uvědomte si jen, že pokud sklouznete do hromadění a předvádění se ostatním, či soustředíte místo své duše a jejího poslání na získávání bohatství, prodáte duši za něco, co má cenu jen pro zaslepené. Vše hmotné zůstane zemi a není třeba se na to upínat a vidět v tom vrchol svého snažení.

     Hojnost znamená naplnění základních potřeb a to tím nejlepším a nejkvalitnějším, co nám země dává. Jídlo, šaty, domy, vše ať je podle vašich nejvyšších požadavků, není třeba být skromní. Není třeba se s nikým porovnávat. Zvykejte si na kvalitní věci, Bůh na vás též nešetří. Plně využívat bohatství znamená nešetřit ani neplýtvat, mít všeho dostatek. Zvykejte si chtít maximum. Pamatujte si hlavní věc: Nejde zde o majetek, ale o vaši spokojenost a vaše štěstí. Samotný majetek ho nepřinese. Vše odrazí vaše vniřní bohatství, jež je obraz vaší duše a hloubka lásky ve vašem srdci. Součástí lásky k sobě samému, je i to umět si chránit sebe a své zájmy, co vám bylo Bohem svěřeno do pozemského užívání.

     Řiďte se láskou, je nutné projít zkouškami , a vy jimi procházíte stále. Je třeba, aby přicházeli i ti, kteří vám chtějí brát, co jste poctivě nabyli, chtějí služby a energii, aniž by vyrovnali své účty. Děti moje, harmonie nechť vás vede a dal jsou vyrovnané. Uvědomte si, že co poskytnete zdarma, berete sami sobě a lehce nabytá cennost ztrácí svou hodnotu.

     Jste mezi vyvolenými, kteří jsou prostředníky v toku informací mezi námi a lidmi. Rozhlédněte se, moji drazí. Kolik je vás a kolik je lidí, kteří vaši schopnost nemají. Vy jste dostali tuto schopnost jako odměnu za své odhodlání nalézt tu na zemi své božské poslání. Vašich služeb je zapotřebí, a ti, kdo chtějí vaši radu, pomoc, službu, terapii, poselství, nasměrování, zasvěcení, učení, péči, ti si uvědomují, že to pro ně má velkou hodnotu. Jde o otázku fyzického přežití, záchrany.

     Buďte láskyplní ve stanovení své odměny a buďte spravedliví. Všichni jste si rovni a nechť všichni platí tak, jak vy určíte. Najděte si svou hodnotu  a pokud tápete, ptejte se mne, pomohu vám určit cenu. Vězte, že chudý je ten, kdo si to přeje. Ten kdo chcce těžit ze své chudoby či nemoci, má být ještě chudší a nemocnější, stejně mu nelze pomoci.

     Vaše informace jsou velmi cenné. Vzpomeňte si, že i vy jste do svého učení mnoho investovali. Čas, energii i peníze. Každý má tu možnost.A ten, kdo se rozhodne, nás může požádat. Všem posíláme obnosy nutné ku vzdělání a léčení. Stačí se rozhodnout. Ti, kdo nechtějí, nežádají, tvrdí, že nic nedostanou, a to je jejich přání.

    Informace, které vám předávám, jsou součástí klíče. Ten obsahuje i přísun hojnosti. Mějte ty nejvyšší představy a není třeba zbytečné skromnosti. Mám vám zvěstovat, že Otec Bůh i všichni my archandělé a pomocníci si velice vážíme právě vás a ceníme si vaší schopnsti reprodukovat naše poselství. Věřte, že jste pod naši ochranou a jsme s vámi na každém kroku. Jste vzácní lidé pro nás i pro vaše spoluobčany. Proto neexistuje nic, co by vám milující Bůh hodlal odepřít.

     Mějte na paměti vždy své štěstí a spokojenost. Příliš velký majetek přinese i starosti, buďte proto zaměřeni na své cítění. Ve kterém autě se mi rozbuší srdce, které se mi opravdu líbí, které poslouží při mé práci. Dovolte si to nejlepší. A kolik aut skutečně využiji? Jak velký dům naplní mé potřeby? V jakém domě se cítím spokojený? Bůh vám dal schopnost představ. Představujte si cokoliv, důležité je, jak se cítíte, když si představíte, že to vlastníte. Mějte konkrétní představy a jakmile si projdete zkoušku spokojenosti a radosti, odešlete nám jasně, stručně svůj požadavek. Ulehčete nám jeho plnění tím, že přestanete mlžit, naznačovat a tápat. Nevíte li co chcete, není možné vás uspokojit. Výběr je na vás, vaše spokojenost je klíčem. Chcete-li něco vlastnit, aby " druzí viděli, aby záviděli", dostanete závist, ale ne spokojenost.

    Ulehčete nám i to, že se nebudete zabývat prostředky, ale cílem. Vymýšlet za nás, jakou cestu zvolíme, není třeba, jen komplikujete cíl. My máme neomezené možnosti, které vaše mysl nezná. Svěřte nám svá materiální přání. 

     Pomáháme vám, abyste se zbavili přesvědčení, že jste nuceni se dřít, odříkat si a strádat. Já vám pravim: " Bůh chce, abyste se starali o své blaho, aby ste nalezli svůj klíč, abyste předávali informace, abyste k tomu měli vše co potřebujete. Bůh chce, abyste se milovali bezpodmínečně - tak jak vás miluje On. To je váš úkol. Vše, co ke svému blaženému bytí potřebujete, už zde u nás máte. Stačí si o to říct a přijmout naší pomoc. Jsme tu proto, abychom vám pomáhali. Vy pomáháte nám, neboť bez vás se naše poselství budou vznášet nad hlavami a neproniknou k srdcím lidí, kam patří. My pomaháme vám, abyste mohli žít nebe na zemi. Tak je zachován tok energií i mezi námi a vámi, tak jak má být zachován i mezi vámi a druhými lidmi. "

     Mnozí nepochopí cenu našich informací, protože pro ně nedozráli. Pro mnoho lidí je cenné to,co je stahuje ke dnu a nemohou se pustit. Každý si volí sám, čemu dá přednost, co je pro něj nejcennější. Každý si sestavuje žebříček hodnot. Pokud není rozvoj jeho duše a sebepoznání jeho prioritou, bude pro něho vždy cennější něco jiného než vlastní blaho.

     Učte to ty, kdo přijdou. Kdo se učit nechce, je už dnes v jiných vlnách. My dáváme mnoha lidem impulsy, aby vás vyhledali, proto se připravte na přísun nových klikentů. Své schopnosti uplatněte jako svou obživu a věřte, že je o dar Boží, který má sloužit vaší hojnosti. 

     Ztrácet čas prací, která vás vnitřně nenaplňuje, jen přináší finance, to je už zbytečné. Najděte svůj klíč a odemkněte Bránu hojnosti. Vše je na dosah a my jen čekáme na vaše rozhodnutí. Ani my nemůžeme posílat bohatství tam, kde je odmítáno nebo kde se ho někdo bojí, či je přesvědčen, že si to nezaslouží. 

     My jsme andělé, my odrážíme vaše láskyplné myšlenky a přání. Přejte si tu nejvyšší hojnost, je to výraz Boží lásky a vy si zasloužíte to nejlepší. Vy jste naši poslové, tak jako my jsme poslové Boží. Přes vás hovoří Bůh i archandělé. Nechte přes sebe procházet i Boží hojnost. Pro nás je to velice snadné. Snadnější než přesvědčit lidi, že se mají milovat. 

     Milí moji, z láskou čekám na vaši objednávku. Usnadněte mi její splnění a buďte konkrétní. Jděte do detailů. Je pro mne nevýslovnou radostí obdržet a splnit vaši objednávku.

     Klíč od Boha je klíčem, který otvírá roh hojnosti. Vy, moji milí jste nevýslovně bohatí ve své duši. Přišli jste na zemi s velmi odvážným přáním a posláním. Rozpomenuli jste se a dále se rozpomínáte. Poklad nalezený v duši, která se probudila a otevřela lásce, je nevyčíslitelný. Proto je nutné vyvažovat jej materiálními hodnotami a stále je poklad duše větší...

 

 

 

zdroj https://www.mojiandele.cz/poselstvi-od-archandelu/samaniel-archandel-hojnosti-a-dostatku/