Archanděl Uriel, Ariel a Chamuel

14.11.2016 10:58

Archanděl Chamuel - pomáhá s důvěrou, radost , vnitřní dítě, vztahy mít radost

Archanděl Uriel - emoce, hledání pravdy víra osvobození se od hmoty

 

Archanděl Ariel - s božskou magií, ochrana životního prostředí