Barvy přírodního prostředí Archanděl Saldafon

04.06.2016 17:02

Barvy přírodního prostředí - Archanděl Sandalfon

př.  paprsek -Sandalfon

Barva přírodní barvy

Zaměření uvědomění si životního prostředí - osobní i globální zodpovědnost 

Čakra zemské hvězdy - nachází se pod vašima nohama, hloubka se u různých lidí liší v závislosti na tom, jak dobře jsou zakotveny ve své duchovní praxi

Příroda nás obdařila všemi barvami, jež vidíte na stromech, rostlinách, květinách a krystalech. Pokud používáme přírodní barvy k vlastnímu léčení i k léčení životního prostředí, nalaďujeme se na energii archanděla Sandalfona, neboť právě on je ochráncem Země a odpovídá za to, aby se lidem dobře dařilo. Sandalfon má na starosti léčení Země a rovněž léčení na dálku.

Autor knihy Větší Šalamounovy klíče S. L. Mathers uvádí, že Sandalfon je "ženský cherubín na levé straně archy". Bývá pokládán za velice "vysokého" anděla a současně za dvojče archanděla Metatrona odrážející Božské. Jakožto dvojčata jsou alfou i omegou, počátkem i  koncem. Jejich přítomnost nám připomíná ezoterické rčení "Co je dole, je i nahoře".

Fyzické spojitosti Zvyšuje životní sílu prána a rozvýjí tělesnou vitalitu. Pomáhá integrovat uzdravující léčivou energii do hmotného těla, což je důležité, má-li se dosáhnout rovnováhy a stability. Léčivá energie nebývá přijímána  a asimilována, což znamená, že se rozptyluje a nemá trvalé účinky. Posiluje imunitní systém. Pomáhá dětem vyjadřovat tvůrčí představivost.

Citové a duševní spojitosti Zvyšuje pránu, což napomáhá jasnosti mysli a bystrosti. Podporuje citovou zralost. Dovoluje nahlédnout do jádra problému a převzít osobní odpovědnost za vlastní činy a city. Uvolňuje stres a přehnanou psychickou závislost na jiných lidech, jakožto i na jídle, alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách.

Duchovní spojitosti Duchovním cvičením přináší uzemnění. Šamani stejně jako další lidé, kteří pracují s přírodní magií, tuto energii používají. Její cena spočívá v tom, že sjednocuje celé já tím, že očišťuje energie odcizení a roztříštění.

Archanděl Sandalfon používá barvy matky přírody k tomu, aby léčil nás i celý svět.

 

https://www.nakridlechandelu.cz/andele-paprsku/barvy-prirodniho-prostredi-archandel-sandalfon