čakry nově

07.02.2015 16:05

čakry nově :)

Realita vašeho fyzického těla posunuje do sféry mnoha vibrujících prizmatických barev a tančících energetických vzorů. Na systém čaker vašeho těla lze nahlížet jako na energetický vzor nádherných barev, rotujících kolem každého z třinácti hlavních energetických center.

 

Představte si nádhernou kombinaci červené, korálově růžové a zářivé světle modré, rudo-oranžové a bílé a zářivě zelené, vše tančící společně v nádherném víru. Představte si, že každé energetické centrum spolupracuje se všemi ostatními jako celek. Dříve než se ponoříme do pozorování našich čaker, dovolte mi stručně popsat, proč se vám to děje.

Čakry (či vaše hlavní energetická centra) vám umožňují transformovat fyzické tělo a integrovat ho se spirituálním tělem, aby mohlo fungovat řádně. Pro dokončení této komplexní procedury má vaše lokální spirituální hierarchie v plánu zprovoznit čtyři dodatečné čakry, jak rychle je to jen možné. Tato čtyři nová centra vám umožní zvládnout nesmírnost multidimenzionálních informací, které budou součástí vašeho nového fyzična. Navíc transformují ostatních sedm čaker, čímž jim umožní převzít mnohé další „zodpovědnosti“. Vydejme se nyní na cestu naši miniaturní lodí a vstupme do systému životní energie vašich čaker.

Na pomoc pro detailní vysvětlení vašeho nového systému čaker jsme dali speciální zvětšený systém on-line. Podívejte se prosím na následující stránky.

První z dodatečných center se nachází v bránici, kde se v současné době nachází systém emocionální paměti vašeho těla.

Druhé nové centrum se nachází v brzlíku, kde je v současné době regulován váš imunitní systém. (Plně vědomí lidé mají kompletní a velmi zdravý imunitní systém).

Ostatní dvě nová centra jsou v hlavě. Jedno (zvané „studnice snů“) se nachází na zadní straně hlavy, hned nad prodlouženou míchou. Reguluje spojení vašeho vědomí s informacemi z vyšších dimenzí. Další nová čakra se nachází poblíž podvěsku mozkového a je pojmenována po hlavní endokrinní žláze těla.

 

Místo předešlých sedmi fyzických center těla, jich má vaše transformované tělo nyní jedenáct. Tato síť jedenácti center má další mezidimenzionální (éterická) centra, nacházející se nad hlavou. Jsou nazývány „univerzální žena“ a „univerzální muž“. Celkem budete mít třináct primárních nebo hlavních čaker - dvě čistě éterické a jedenáct, která jsou součástí vašeho fyzického já (viz obrázek 9). Další část naší malé okružní jízdy začněme popisem těchto nových a v současné době transformujících se čaker.

První čakra (kořenové centrum) se nachází na spodku břišní dutiny. Její hlavní účel se nicméně mění. Toto energetické centrum umožňuje matce Zemi sladit vibrace vaší životní síly se svými. V podstatě matka Země závisí na rezonanci jejích fyzických andělů, aby si udržela maximální efektivnost svého magnetického a gravitačního pole.

Druhá čakra (centrum sexu) se nachází poblíž sexuálních orgánů a je svázána s první čakrou. Jejím primárním účelem je pomoct oživit tělo prostřednictvím speciálních sexuálních praktik nebo oborů jako vysoce ritualizovaná, plně vědomá tantra. Tento proces umožňuje vibrační energii (vnitřnímu sexuálnímu vylaďovacímu krystalu) vyladit celé tělo a obzvláště první čakru.

Třetí čakra (centrum solaru plexus) se nachází hned nad vaším pupíkem a je sídlem druhého spojovacího bodu pro vaše plné já. Životní energie vstupuje skrze korunní čakru na vrcholku hlavy (zlatý motouz) a skrze solar plexus (stříbrný motouz) nebo sídlo vaší vůle. Srdeční centrum tuto energii reguluje.

Nově zformovaná čtvrtá čakra (centrum bránice), nalézající se na vršku dutiny břišní, je nyní centrem pro ukládání emocí. V blízké budoucnosti bude schopno zmírňovat stres a posilovat energie vůle, uložené v centru solaru plexus. Tato čakra je centrem obnovené prány (energie dýchání). A jak studenti jógy vědí, prána revitalizuje a čistí tělo.

Pátá čakra (páté centrum) se nachází v srdci. Je to životně důležité spojení s andělskými energiemi čisté myšlenky a posvátnými energiemi úplné lásky, zbavené veškerého vlastnictví, sentimentality atd. Tato úplná nebo čistá láska umožňuje vašemu tělu fungovat za vrcholné efektivnosti.

Šestá čakra (centrum brzlíku), též nově zformovaná, se nachází tam, co žláza brzlíku. Ve vaší nastávající realitě je tělo čistou myšlenkovou formou. Jeho imunitní systém je neskutečně silný a odolný. U transformovaného člověka si brzlík uchovává svoji původní velikost, což je asi třetina velikosti dospělého srdce.

To znamená, že centrum brzlíku zůstává v průběhu vašeho života zdravé. Lidské tělo snadno získává schopnost transformovat jakoukoliv potenciální nemoc. Díky stávajícím zemským vysokým úrovním radiace pozadí a mnoha dlouho zapomenutým válkám, které poškodily vaši atmosféru, se vaše centrum brzlíku začíná postupně zhoršovat, okamžitě po narození. V dospělosti je smrštěné z velikosti lidského dětského srdce na velikost malého ořechu.

Sedmá čakra se nachází v hrdle a pomáhá sbírat energii prány, která posiluje a čistí tělo. Rovněž funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

Osmá čakra (centrum studnice snů) je nyní zakrnělá a nachází se v oblasti týlového laloku (vzadu, na spodku hlavy), přímo nad krkem. Jedinci, obzvláště ti s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informací, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží váš současný stav coby spící, omezené bytosti.

Ve stávající realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení, které je klíčové pro limbický systém mozku, poskytované „studnicí snů“ pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité to pochopit a obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

Devátá (podvěsek mozkový) čakra se nově nachází v oblasti žlázy podvěsku mozkového. Poblíž středu vaší hlavy tak umožňuje vašemu tělu reagovat na světlo a záření a využitím této reakce případně obnovit vaše tělo. V novém těle šesté, osmé a deváté centrum celkem intenzivně vzájemně reagují s ostatními, což vám umožňuje okamžité použití jakékoliv vitální, mezidimenzionální informační energie.

Desátá čakra (centrum šišinky) se nachází uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky. Přivádí frekvence vyššího světla a je známá jako vizionářské centrum či „třetí oko“. Společně vám osmá a devátá čakra umožňují dostávat a interpretovat vize a další klíčové zprávy z vyšších vibračních stavů.

Jedenáctá čakra (korunní centrum) se nachází v zadní polovině vrcholu vaší hlavy. Je to zde, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a ony dvě nové éterické čakry v hlavě spojují.

Dvanáctá čakra (univerzální žena) se nachází ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je to rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu.

Třináctá čakra (univerzální muž) se nachází nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie.

Mějte na paměti, milá srdce, že jste energií a světelnými bytostmi. Vše v rámci stvoření je světlo. Vaše buněčná struktura a vše kolem vás (místnost, ve které právě sedíte nebo jakákoliv jiná část vaší reality) je vše světlo. Světlo existuje na mnoha různých frekvencích. Existuje viditelné světlo a existuje neviditelné nebo hyper prostorové (mezidimenzionální) světlo. Existuje spousta různých úrovní světla. Světlo je všeobjímající. Veškeré stvoření je stvořeno ze světla. Z tohoto důvodu je každá oblast těla na světlo vysoce citlivá.

Je klíčové, abyste toto pochopili. Všichni jsme světelné bytosti. Dokonce i nyní můžete říct, že jste světelná bytost s lidskou zkušeností.