čakry v 5D

07.02.2015 15:58

Čakry v 5D

Čakry a jejich význam

 

 

Čakra je sanskrtské slovo a znamená „kolo“.

Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka.  Můžeme si je představit jako větrníky, které pohání různé druhy energií. Jimi proudí energie dovnitř našeho těla i ven z těla. A proto stres, utrpení, umělá magnetická pole, dramatický životní styl, bolest aj., které jsme prožili mohou blokovat jejich tok a naše životní energie jimi nemůže dostatečně proudit. Z tohoto důvodu vznikají různé bolesti a trápení, brání i v otevření psychickým schopnostem aj. Proto se čakry pročišťují a harmonizují aby jejich energie správně proudila.
 

 

Nový systém čaker

Se vstupem do 5. dimenze se otevírá nový čakrový systém, který přichází do podvědomí lidstva.

Je to velmi mocný energetický systém, který můžeme využívat jak ve svém každodenním, tak i v duchovním životě.

Hlavním účelem těchto rozšířených čaker je umožnění individuálního naladění svého vnitřního já s galaktickým společenstvím, které obklopuje a podporuje naší Zemi v jeho vývoji.

 

12 ČAKER- JASNĚ A STRUČNĚ

 

 


1. Čakra Země - 30cm pod nohama, bílá a černá barva.

Tato čakra přivádí energii vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

 

 

2. Základní čakra - platinová barva.

Při otevření základní čakry jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

 

 

3. Sakrální čakra - růžová barva.

Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii.

 

 

4. Čakra v oblasti pupku - oranžová barva.

Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány,s potřebou vztahů, vřelosti, radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

 

 

5. Solární plexus - zlatá barva.

Při otevření čakry vysíláme klid, moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace .(Strachy se ukládají v solárním plexu). Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a moudrost. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Galaktický Mistr. JÁ JSEM kosmická moudrost. POSILUJI."

 

 

6. Srdeční čakra - bílá barva.

Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem. Je spojená s odpuštěním, soucitem a láskou. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM kosmická láska. JÁ JSEM kosmické srdce. MILUJI."

 

 

7. Krční čakra - královská modř.

Při otevření krční čakry automaticky získáváme ochranu, sílu a odvahu. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni přijmout plnou odpovědnost jako spolutvořitel s Bohem. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI."

 

 

8. Čakra třetího oka - křišťálově průzračná.

Při otevření čakry třetího oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum. JSEM SVĚDKEM."

 

 

9. Korunní čakra - křišťálově průzračná.

Pokud se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší. Už dávní filozofové říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše. Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a vyššími energiemi (světlem). Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

 

 

10. Příčinná čakra - za korunní čakrou, bílá barva.

Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a přijímáme vedení od vyšších bytostí. Při jejím nesouladu máme roztříštěné spojení s duší. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a světelným tělem. Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše a „zachraňujeme“ místo jednání.

 

 

12. Čakra hvězdná brána - 30cm nad hlavou, sytě zlatá barva.

Při otevření rozpouštíte bloky a napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Při nedostatečné činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a nejsme schopni normálně fungovat.