čištění a odplavování

16.03.2016 14:23

Čištění a odplavování

K Rafaelově andělské léčbě často patří i odstraňování jedovaté energie, která nemoc způsobuje. Energetické toxiny vedou k onemocněním těla stejné jako ty fyzické.

Můžete si archanděla představovat se smaragdové zelenou letlampou, jak odstraňuje vaše potíže.. Zbavuje také tělo energetických popruhů (obvykle je lidé mají kolem krku v situacích, kdy je ovládají jiní), které mohou omezo­vat pohyb a způsobovat bolesti. Ideální je ovšem Rafaela prostě přivolat. Zde je jednoduchá modlitba:

„Archanděli Rafaeli, prosím přijď a odstraň veškerá moje energetická omezení nebo blokády, ať si mohu užívat zdraví a dobré pohody."

Odevzdání se je důležité při duchovním léčení, protože jde o něco podobného, jako když otevřeme domovní dveře, aby mohli údržbáři vejít dovnitř a dělat, co je třeba.

Velmi často pracuji s lidmi, kteří k tomu z různých důvodů nemají odvahu: může to být například nedůvěrou k Bohu, potřebou mít všechno pod kontrolou, nebo neochotou přijímat. Je to otázka svobodné vůle, protože nebeské síly nemohou pomáhat tomu, kdo nechce.

Pokud si myslíte, že váš problém spočívá ve snaze zvládat všechno sami, je vhodné požádat v této záležitosti o pomoc. Výborně se k tomu hodí tato modlitba:

„Milý Bože, prosím pomoz mi uvolnit se, nabýt důvěry a věřit v tvou zázračnou schopnost obnovit mé zdraví. Prosím pomoz mi ustoupit stranou, abyste ty i andělé měli volný přístup k mé mysli, mému tělu a mému duchu ve jménu Boží léčivé síly. Amen."

Vše závisí na vaší svobodné vůli
Ujistěte se, že skutečné chcete být vyléčeni. I když to může znít nelogicky, někteří lidé se tomu nevědomky brání, protože kdesi v hloubi duše mají strach být zdraví. Příčiny mohou být různé: nechuť ztratit „druhotné výhody" plynoucí z nemoci, jako jsou například soucit okolí či finanční podpora v invaliditě, pocit, že si pomoc shůry nezaslouží, nebo strach převzít odpovědnost za své zdraví.

Stejně jako v každé záležitosti, kde jde o vaše dobro, můžete požádat Boha a anděly, aby vás vyléčili z jakéhokoli strachu, který by mohl bránit vašemu uzdravení:

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, chci si doopravdy přát své vy­léčení. Zcela vám teď otevírám své srdce a svou mysl a prosím vás, abyste mě zbavili všech vědomých i nevědomých obav o své zdraví. Plně a ze své svobodné vůle chci přijímat vaše léčivé zázraky."

Jakmile jste stoprocentně svolní a připraveni na uzdravení, stačí vám už jen požádat o pomoc. Nezáleží ani tak na způsobu, jakým archanděla Rafaela o pomoc požádáte, jako na tom, že to uděláte. Zjišťuji ovšem, že pokud se někdo ocitne ve velké nouzi, nabývají jeho modlitby mimořádné síly.

Pocity horka a mravenčení
Ti, které archanděl Rafael léčí, obvykle pociťují během jeho zásahu horko a mravenčení. Mravenčivé teplo je nepochybné projevem nesmírné energie, kterou archanděl Rafael vyzařuje, a proudí osobou, kterou léčí. Je to, jako kdyby vámi procházel obrovský elektrický náboj, ovšem blahodárný a zázračný. Někdy lidé pociťují také vibrace. Vibrace jsou vlny Rafaelovy energie, které procházejí tělem jako léčivé laserové paprsky. Vibrace nepochybné odstraňují toxické látky a otvírají v těle průchod zdravému oběhu krve a kyslíku.

Smaragdově zelené léčivé světlo
Těm, kteří dokážou vidět energii (vnitřním zrakem nebo běžným fyzickým), se Rafael zjevuje obklopený smaragdové zeleným světlem. Je zajímavé, že tato barva je tradičné spojována se srdeční čakrou a s energií lásky. Rafael tak doslova koupe tělo v lázni lásky, aby ho tak uzdravil.

Někteří lidé vidí Rafaelovo smaragdově zelené světlo jako jiskry, záblesky nebo barevný vodopád. Můžete si toto zelené světlo také představovat okolo kterékoli části těla, kterou chcete vyléčit.

Když se modlíte za někoho, kdo má být operován, je vhodné požádat Boha a archanděla Rafaela, aby během zákroku řídili chirurgovu ruku. Nebesa nemohou narušovat lékařovu svobodnou vůli, ale Rafaelova přítomnost na operačním sále (díky tomu, že jste jej pozvali) má nepochybné léčivé účinky.

Je důležité modlit se cíleně, protože nebeské síly potřebují naše svolení, aby mohly jakkoli zasáhnout. Na druhou stranu není moudré navrhovat Bohu a Rafaelovi, jak by si měli při léčení počínat (jak jsem se již zmínila, takovéto „předkládání návodů" může zablokovat odezvu na vaše modlitby, protože nebudete schopni vidět rozličné možné způsoby jejich skutečného naplnění).

Jde o to, uvést ve své prosbě všechno, co si přejete vyléčit, ale neříkat, jak má být uzdravení dosaženo.  

Rafael dokáže vyléčit cokoliv!
Velmi důležité je také uvědomovat si, že nebeské síly dokážou vyléčit absolutně všechno. Mějte se na pozoru před mentálními bloky, které způsobuje například myšlení typu: Tak tohle je moc velké sousto i pro Nebesa, nebo opačné, ale se stejným energetickým účinkem: Ach, tohle přece nestojí za to, abych s tím Nebesa obtěžoval/a.

„Nezáleží na tom, v čem je problém." Hmotné záležitosti, jako například tělesné, jsou tvárné, a proto je pro andělé snadné je léčit. Andělé s radostí pomáhají a uzdravují cokoli, včetně anorganických materiálu. Dobře vědí, že drobnosti způsobující stres přispívají k celkovému nezdravému napětí.

K uzdravení dochází podle Božího načasování. Někdy nastane okamžitě, někdy máme dojem, že se zpožďuje. Možná je tato zdánlivá prodleva dána tím, že nejprve musí zmizet odpor, který klade naše svobodná vůle, nebo snad Bůh vidí jiné aspekty, které musí být vyřešeny, než může dojít k léčení.

Mějte důvěru a věřte tomu, že Bůh i Rafael vaše modlitby slyší. Tím, že jste požádali o pomoc, jste jim umožnili poskytnout vám pomoc, vedení a podporu.

 

https://www.nakridlechandelu.cz/leceni-s-archandelem-rafaelem/cisteni-odplavovani