čtvrtá čakra - srdeční

21.09.2013 15:28

Čtvrtá čakra

Čtvrtá čakra – srdeční :)

Barva – zelená také růžová a zlatá

Element – vzduch

Smysl – hmat

Symbol – lotos s dvanácti okvětními lístky

Základní princip – odevzdanost

Části těla - srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou , spodní část plic krev a krevní oběh kůže.

Žláza – Brzlík

Brzlík reguluje růst a řídí mízní systém v těle. Povzbuzuje a posiluje imunitní systém.

Úkol a funkce čtvrté čakry – čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují spodní tři fyzicko – emociální centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který ukazuje jak se energie tří horních a tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To znamená nestálost srdce, kontakt , dojetí , přijímání dotyků bytí, v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit , naladit se na druhé , prožívat je. Tudy vnímáme i krásu přirody a harmonii hudbě, vytvarného umění a poezie. Zde jsou obrazy, tóny a slova přeměnována na pocity.

Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu , po splynutím v harmonii a lásce se projevuje prostřednictví čakry srdce i tehdy když nás potká v zakleté podobě smutku , bolesti, strachu odloučení ze ztráty lásky atd.

Ve své očišťené a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové níčím nepodmíněné lásky, lásky , která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné mít ani ztratit. Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska tj. Láskou boží a vede k poznání boží přítomnosti v celém . lás stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem , srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící ano vůči nám samým jako předpoklad velkého ano vůči ostatním a celému životu.

Jestliže jsme došli prostřednictví třetí čakry k poznání , že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes s nimi spojené úkoly přivést zpět všezahrnujícímu řádu, zjistíme ve čtvrté čakře přimo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné ano naproti tomu tvoří vibrace , ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Možná jsi už někdy zažil jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smutku, vzteku a zoufalství, když jsi mu věnoval láskyplnou a výlučnou pozornost bez jakýkoliv předsudků. Trpíme – li nějakou bolestí nebo nemocí můžeme pozorovat že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit.

Tak nakládáme prostřednictvím této čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování – pro nás samotné i pro ostatní. Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem pro soucitění, porozumnění a hlubokou radost ze života. Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velice hodně silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměnující účinek. Čakra srdce vyzařuje v zelené , růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená barva je barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidiící auru spatří u někoho v oblasti srdce zelenou barvu je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura naznačuje člověka, kteřý žije v čisté, oddané lásce v božství

čakra srdce je často bránou do do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Třetí čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvísí s otevřením čakry čela tzv. Třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat jemnější oblasti stvoření. To znamená , že s rozvojem čakry srdce se současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.

Harmonická funkce – je – li tvoje čakra otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami stáváš se prostředníkem božské lásky. Vibrace tvého srdce dokážou přeměnit tvůj svět a sjednocovat , smiřovat a uzdravovat lidi v tvém okolí. Vyzařuješ přirozené teplo , srdečnost a veselost, což otevírá srdce ostatních , navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro tebe samozřejmostí. Tvé pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů od pochybování a nejistoty. Žiješ hlavně kvůli lásce , z radosti , z dávání aniž bys něco očekával. Cítíš se všude bezpečně a doma. Ve všem co děláš jsi přítomen srdcem.

Láska v tvém srdci také zjemňuje tvé vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně stvoření poznáváš kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Sám si prožil , že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovusjednocením s božství a že teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a nevyjadřitelná radost v ní obsažená. S takovou moudrostí srdcek pozoruješ dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v tvém srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznaváš, že veškerý život stvoření žije v tvém srdci. Už nepozoruješ život jako něco od tebe odděleného, vnějšího , nýbrž součast tebe samotného. Pocit živost je v tobě tak výrazný, že teprve teď skutečně víš co život ve své nezfalšované původní podobě znamená stále trvající projev božské lásky a blaženosti.


 

Disharmonická funkce – chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem např. Rád bysa dával a byl tu pro druhé nejsi však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř možná aniž bys o tom věděl aniž by sis to připouštěl očekáváš za tuto všechnu lásku uznání a jsi zklamaný když všechno tvoje snažení není dostatečně hodnoceno. Nebo se cítíš být mocný a silný a dáváš tuto silu jiným ale nejsi schopný sám přijímat lásku a otevřit se abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkláš si možná že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s nadutým hrudníkem, znakme vnitřního obrnění a obrany proti bolesti útoku.

Nedostatečná funkce – čakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti druhých. Když jsi odmítnutý cítíš se hluboce zasažen , obzvláš když si možná jednou měl odvahu se otevřít. Potom se zavřeš zase zpět do své schránky a jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku ale nenacházíš pro strach z nového odmítnutí motivaci a způsob jak to udělat a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti. Možná se pokoušíš kompenzovat nedostatek lásky neobvyklým přátelským a vstřícným chování, kdy své přátelství rozděluješ neosoboní způsobem všem, aniž by došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno tvoje srdce vyhneš se nebo uzavřeš ze strachu z možného zklamání. Je – li tvoje čakra srdce zcela uzavřená pozná se to podle studenosti a nezůčastněnosti vedoucí až k bezcitnosti. Abys mohl vůbec něco cítit , potřebuješ silnou vnější podporu. Jsi ínevyrovnaný a trpíš depresemi.

Možnost čištění a aktivovaní čtvrté čakry – a) účinky přírody – každá tichá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrze čvrtou čakru celou naší bytost. Každý květ přináší poselství lásky a nevinné radosti a nechává kvést stejné vlastnosti v našem srdci. Obzvlášt vhodné k jemnému oživení a uzdravení energií čtvrté čakry jsou růžové květy. Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce. Nech se krásou a jemností barev i tvarů těchto nebeských obrázků zaplavit a unášet.

b) účinky zvuků – každá klasická hudba, hudba new age nebo sakrální hudba východní i západní tradice která povznáší a roztančí tvé srdce s životem , probouzí sílu lásky v tvé čtvrté čakře oživuje ji a harmonizuje.

  1. účinky barev – zelená barva luk a lesů naší planety poskytuje harmonii a soucit , ladí nás smířlivě navozuje pocit sympatie a pocit míru. Také působí regeneračně na tělo, ducha i duši a dodává nové energie. Jemné a něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci. Vzbuzují pocity lásky a něhy a obdarovávájí dětským pocitem štěstí. Také vzbuzují tvůrčí činnost.

  1. )účinky drahokamů – růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost , něhu a lásku. Obkopuje tvoji duši láskyplnými vibracemi, které léčí všechny rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí a nepozorností. Tvá duše může stále více lásce otevírat a více lásku dávat. Růžový křemen tě učí i sebe sama přijímat a milovat, otvírá tvé srdce projevům lásky a měkkosti v tobě , v ostatních a v celém Stvořením. Umožní tí vnímat krásu hudby, peozie,, malířství a ostatních umění a oživuje tvoji fantazii a sílu výrazu.

  2. Turmalín – růžovo červený turmalín tě vyvádí z přiliš zůžených pocitových struktur, otvírá a rozšiřuje srdce. Otvírá tvé vědomí radosti plynoucí z lásky. Spojuje tě se ženským projevem božské lásky, který je vyjádřen v kráse stvoření přirozené veselosti, tanci a hře. Tak spojuje různé výrazové formy světské i božské lásky . Velmi vhodné pro čakru srdce jsou růžové turmalíny se zeleným okrajem, které se často prodávají nařezané na plátky. Zde jsou kvality růžovo – červeného turmalínu v léčivých harmonizujících vibracích zelené.

  3. Kuncit - se spojuje něžná růžová vyšší lásky s fialovou barvou čakry temene hlavy a podporuje tak sjednocení s božstvím. Kuncit tak otvírá čakru tvého srdce pro božskou lásku. Pomáhá růstu tvojí nesobecké a dokonalé lásky. Podporuje přimočarost a přivádí tě znovu na tuto cestu.

Smaragd - je kámen všeobímající lásky, protože posiluje a prohlubuje lásky na všech úrovních. Dodává klid a harmonii a uvádí tě do souladu se silami přirody. Také tě vyzývá aby ses podobal jeho zářivému světlu a ukazuje ti oblasti kde tomu tak není. Smaragd přitahuje léčivé energie z kosmu na zemi. Regeneruje omlazuje, osvěžuje a uklidňuje.

Nefrit – měkké zelené světlo nefritu přináši mír, harmonii a moudrost srdce, spravedlivost a skromnost. Nefrit uvolňuje a je srdce, nechá ti odhalit a prožít krásu všeho stvořeného, a podporuje tak tvou úctu a lásku ke stvoření. Pomáhá při neklidu a uspěchanosti, podporuje klidný spánek a přijemné sny.

e) účinky vůní – růžový olej – žadná jiná vůně nepůsobí tak harmonizujícím způsobem na celou naší bytost jako vzácný růžový olej. Jeho něžné,m láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce. Vzbuzují vnímavost pro projevy lásky, harmonie v celém stvoření. V srdci se zabydlí hluboká radost a ochota k odevzdanosti. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti a podporuje zároveň jejich transformaci k nadosobní lásce.