Energetické uzdravování shambalou

31.05.2020 11:18

Energetické léčení
=========
Zasvěceným do Shambally je umožněno spojení s Mistry a bytostmi dimenze Shambally i vyšších úrovní, a silnou, ozdravnou, úžasnou, multidimenzionální energií Šamballou, která je nám dána z vyšších úrovní bytí. Tato energie léčí všechny nemoci člověka, zvířat, rostlin... Tedy nemoci, kterým běžně náš svět 3D říká "nevyléčitelné" jsou pro energii Shamballa zcela vyléčitelnými * . U chorob v pokročilém stádiu lze pouze zmírnit utrpení nemocného. Stačí dodržet pokyny a nechat na sebe ozdravnou energii působit.

Velice zdárně podporuje léčení a obnovu planety Země.

Zasvěcený získává tedy "schopnost" léčení, či "možnost" uzdravovat další osoby. Je jedno, zda uzdravování -léčení probíhá osobně či na dálku. Účinek je úplně stejný. Tato energie je inteligentní a já potřebuji k léčbě pouze jméno a datum narození. Vítám alespoň první osobní kontakt, abychom se blíže poznali, ale není to podmínkou.

Nejprve však musím zjistit - a měli by tak činit všichni, jež s energií pracují - zda mohu touto energií příchozího klienta uzdravovat. Pak už jen stačí domluvit den a čas. Léčený může uvolněně ležet, nebo sedět. To už je na něm. Energie sama si už u člověka vyhledá a najde i místa v jeho těle, které je nutno postupně uzdravovat. Vždy po každém léčení Shamballa sama dá informaci, za jak dlouho je vhodné další působení. Energie jednoho sezení (působení) uzdravuje v těle i psychice až do sezení dalšího. Nemocnému je vždy předáno správné množství energie, pro každého tolik, kolik potřebuje, aby dávka neuškodila, a zároveň, aby ji bylo dostatek na uzdravovaný problém. Léčený člověk při působení může pociťovat brnění, mravenčení, teplo, motání hlavy, odlehčení těla... klid, pokoj... Uzdravování je zcela bezpečné.

Dnes, s probíhající transformací či přicházejícím věkem Vodnáře - či v tak diskutovaných současných letech transformace - je to jedno a totéž - kdy je lidstvo na přechodu Země do vyšších vibrací páté a šesté úrovně bytí - se tato energie otevírá a je přístupná čím dál většímu množství lidí.

Hledala jsem cestu do Shambally 12 let. Musela jsem změnit něco v sobě, zapracovat na sobě, než mě Shamballa přijala, a vydala své "duchovní drahokamy". Nyní jsem oprávněna tuto energii používat v dobrém, ve prospěch celé naší planety. Prošla jsem ozdravným procesem Shamballou, a poté pomocí informací z Akaši a akašickou energií. Jsem stále na cestě Vyššího poznávání, a co sama na sobě a v sobě prožiji - teprve poté předávám dalším. Pomáhám lidem orientovat se ve zvyšujících se energetických vibracích Země, které se v současnosti na naší planetě v rámci transformace rychle mění...

Ozdravná energie vniká do centra našeho těla a harmonizuje tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje. Při uzdravování jsou v těle odstraňovány energetické bloky, hluboké mentální a emoční bloky. Každý dostane takové množství, na které je připraven. Energie je inteligentní a sama si najde v člověku to, co má léčit, i případné pořadí, pokud máte více zdravotních problémů. Odstraněním problému na energetické úrovni se poté dostavuje uzdravení na úrovni fyzického těla *

Velice důležitá je víra v uzdravení, protože pochybnosti přeruší cokoliv, co si přejeme. Proto člověk nedosahuje svých cílů a přání tak, jak by mělo být na základě tvoření myšlenkou, a k čemu má na základě víry dojít.

S tímto tématem též doporučuji prostudovat funkci podvědomí.

=========
* Je velice důležité, odhalit psychickou příčinu nemoci, ještě než se pustíme do uzdravování nemoci, a dodržovat rady, které dostanete.

* Při vysokém stádiu nemoci lze pouze léčenému ulehčit, ulevit mu.

=========
90 % zdravotních problémů - má příčiny v minulých životech - pokud v ně věříte. Proto během léčby "vážnějšího problému", kterého se nemůžete roky zbavit, je třeba nahlédnout do Akašické kroniky - do "záznamů věčnosti", a tam všechny příčiny nalézt. Po nalezení, poznání a pochopení prvotních příčin z minulých životů - se zdravotní problém stává zcela léčitelným.

Proto zde doporučuji kombinaci vhledu do Akaši, pravidelného uzdravování Shamballou. A je i dobré doplnit léčbu orgonitem - ten působí stále bez přestávky (pokud ho máme u sebe), "vytahuje" z člověka negace, a vytváří čistou energii v místnosti či celém bytě.

Pokud se potýkáte se zdravotním problémem, který vaše okolí nazývá nevyléčitelným, dědičným, v různých formách se vrací stále dokola, nebo je lékařsky nepotvrditelný - jste tu správně. S tím si poradí Akaša, případně v kombinaci s energetickým uzdravováním Shamballou.

=========
Člověk má většinu problémů proto, aby hledal jejich řešení. Tedy aby hledal a následně našel "cestu domů" - cestu do domova své duše, domov své duše. Jakmile se člověk na tuto cestu dá, začne se mu - při splnění určitých podmínek - dařit, a bude nacházet nové a nové důkazy a prožitky o "vyšších světech". Jakmile člověk začne nacházet důkazy, čímž jsou osobní prožitky, většinou už ho ono "hledání nepustí" a tím nemoc splnila svůj účel, tedy může být uzdravena; anebo poslouží dále, pro další nové prožitky... Ale to je již jiná "kapitola".

 

zdroj : https://www.shamballa-akasha.cz/index.php?stranka=enerl