Fialový paprsek Archanděla Zadkiela

04.06.2016 16:53

Fialový paprsek - Archanděl Zadkiel

fial. paprsek Zadkiel

Barva fialová

Zaměření proměna sama sebe, duchovní růst, kosmická alchymie

Čakra korunní (sahásrara) - prvek kosmické energie - rovnováha se projevuje jako kosmické vědění, uvědomění si kosmu, soudnost a pochopení

Nejvyšší vybrace v duze. Fialová je sedmý paprsek a má nejkratší vlnovou délku. Kromě toho je i nejrychlejší. Díky tomu symbolizuje bod přechodu mezi viditelným a nevyditelným. představuje tudíž vždy božskou alchymii a transmutační energii na cestě hrubé hmoty k Božskému.

Archanděl Zadkiel je andělem milosrdenství a shovívavosti. Je znám rovněž jako "ten svatý", který učí víře v Boha a v Boží shovívavost. Přináší nám útěchu v těžké hodince. Vládne Jupiteru a črvrtku. Bývá zobrazován s dýkou v ruce, neboť je andělem, který zastavil Abraháma a zabránil mu v obětování syna Izáka na hoře Mónja. Je vůdcem andělského řádu Panstva. Kromě toho je i jednou z významných andělských bytostí, která stojí před trůnem Božím. V knize Ocar Midrašim 11,316, kterou napsal J. D. Eisenstein, je nazýván Kadiša a vystupuje jakožto jeden ze strážců bran východního větru.

Tělesné spojitosti Části těla: mozková šišnka, temeno hlavy, mozek, vlasový porost.

Pomáhá při vnitřních zánětech. Mírní bušení srdce. Pomáhá upravit funkce imunitního systému. Léčí modřiny, otoky, podlitiny na oku. Léčí problémy spojené s očima. Tiší podráždění, ulevuje od bolesti, urychluje proces léčení.

Citové a duševní spojitosti Utišuje citový neklid, napomáhá při citovém zotavení. Léčí návyky a přiznaky návyků. Odstraňuje citové překážky.

Duchovní spojitosti Inspiruje, uvolňuje představivost, pomáhá při meditaci, zvyšuje parapsychické schopnosti a rozvíjí intuici. Přináší duchovní oddanost a živé sny. Používá se pro cesty do minulých životů. Pomáhá rozvíjet korunní čakru, pomáhá spojení duše, stejně jako rozvoji a otevření cesty k vyššímysli. Poskytuje nadpřirozenou ochranu. Umožňuje "spatřit vidiny". Očišťuje vše pouhým dotykem. Pomáhá k rozvoji všezahrnující myslí a schopností pro léčení těla.

Fialový paprsek může přivolat archanděla Zadkiela k duchovní transformaci.

https://www.nakridlechandelu.cz/andele-paprsku/fialovy-paprsek-archandel-zadkiel