hojnost

01.03.2016 13:10

Jak změnit svá přesvědčení o nedostatku v hojnost

Prozkoumáte-li svá vlastní přesvědčení o nedostatku a změníte-li je v hojnost, můžete tím významně prospět lidstvu. Máme zde meditaci, která vám může pomoci zanechat víry v nedostatek a změnit ji v hojnost.

Na začátek si uvolněte tělo a udělejte několik nádechů a výdechů. Představujte si, že se spojujete se svým vyšším já. Toto vaše já je nejvyšším projevem vaší osobnosti. Je to já, které ví, že si můžete vytvořit cokoliv chcete. S každým nádechem si představujte, že se stáváte moudřejšími, stále více projasněnými a máte větší schopnost vidět širší vizi svého života. Vnímejte tuto moudrou a vševědoucí část sebe sama. Stáváte se svým vyšší já.

Vnímejte sebedůvěru a sílu svého vyššího já, která skrze vás proudí. Řekněte si: „Jsem zdrojem své hojnosti.“ Zdrojem své hojnosti jste totiž vy sami a vaše vyšší já, nikoliv druzí lidé, vaše práce nebo vaše investice.

Máte schopnost
změnit nedostatek v hojnost.

Hojnost si můžete vytvořit v jakékoliv oblasti svého života. Když poznáte principy tvoření hojnosti a vědomě pracujete na tom, abyste si ji vytvořili, abyste změnili svá přesvědčení a otevřeli se přijímání, vytvoříte si hojnost v jakékoliv oblasti svého života, na které pracujete.

Potvrďte si, že důvěřujete Vesmíru, sobě, svému vyššímu já a své duši, že vám přinese cokoliv potřebujete a v okamžiku, kdy to potřebujete. Řekněte si: „Důvěřuji svému vyšším já a své duši, že mi přinese všechno, co potřebuji. Žiji teď život plný hojnosti.“

Prozkoumejte svá přesvědčení týkající se hojnosti. Požádejte své vyšší já, aby vám ukázalo nějakou důležitou oblast vašeho života, ve které si můžete vytvořit hojnost. Prozkoumejte tyto oblasti. Jaké by to bylo, kdybyste měli více hojnosti volného času? Více času na sebe, své přátele, klienty nebo na své podnikání? Kdybyste měli více materiálních věcí, lásky, radosti, klidu, zdraví a vitality, hojnosti tvůrčích myšlenek nebo také hojnost v dalších oblastech?

V jakékoliv oblasti svého života si můžete vytvořit hojnost tím, že si budete představovat, že máte ty pocity, které si myslíte, že by vám hojnost přinesla. Jak byste žili, přemýšleli nebo cítili se? V čem by to bylo jiné? Chcete-li více peněz, položte si otázku, jaké vyšší kvality by vám přineslo, kdybyste tyto peníze měli. Mít peníze nebo určité věci není cíl. Cílem je prožívat pocity a kvality, které by vám tyto věci přinesly.

Vyberte si jednu kvalitu, které byste si přáli mít více a kterou si myslíte, že byste získali, kdybyste si vytvořili hojnost v dané oblasti života; například vnitřní mír, radost, pocit oživení, láska, sebeúcta, pocit životní pohody, jasnější vize, odvaha, důvěra ve své vnitřní vedení a podobně. Objevení esence toho, co si pomocí hojnosti chcete v určité oblasti svého života vytvořit, je klíčem k vytvoření si této hojnosti.

Popřemýšlejte o tom, jak můžete zažívat více těchto pocitů a kvalit ve svém životě právě teď. Například, chcete-li mít více peněz, protože by vám to přineslo pocity fyzické a duševní pohody, popřemýšlejte o všech způsobech, jak si můžete tyto pocity vytvořit bez toho, aniž byste si vytvořili nejdříve peníze. Tím, že si začnete tyto pocity a kvality vytvářet ve svém životě, stáváte se magnetickými ke VŠEM ostatním formám, které vám je přinesou. Otevření se všem cestám, kterými mohou tyto kvality k vám přijít, je způsob, jímž si vytváříte hojnost.

Když jste určili kvality a pocity, které by vám mohly peníze přinést v určité oblasti vašeho života, budete potřebovat změnit svá přesvědčení a myšlenky, abyste tak podpořili hojnost, která k vám bude přicházet.

Energie následuje myšlenku.
Nač myslíte, to si tvoříte.

Zaměřujte se na to, jakými mnoha způsoby jste si hojnost v této oblasti svého života již vytvořili. Například, chcete-li mít hojnost fyzické vitality a energie, pokaždé, kdy se cítíte plní života a energie, oceňte to. Nesoustřeďte se na to, jak často se cítíte unavení, protože vám to přináší více téhož. Energie následuje myšlenku, nač myslíte, to si tvoříte. Když se soustředíte na to, co ve vašem životě funguje, přitahujete si více téhož.

Naučte se myslet pozitivně. Pozitivní emoce a myšlenky vám přitahují to, co chcete. Věnujte v tichosti nějaký čas pozitivnímu přemýšlení o tom, co chcete. Uznejte a oceňte hojnost, kterou jste si již v životě vytvořili.

Důležité je, abyste prozkoumali svá přesvědčení o nedostatku a změnili je v hojnost. Jedna z cest, jak změnit svá přesvědčení v nové myšlenky, je poslouchat řízené meditace. Tehdy je vaše mysl v uvolněném a otevřeném stavu. A protože je to natolik působivý prostředek pro vytváření změn, věnovali jsme přípravě těchto meditací pro vás mnoho času. Rozhodněte se, kterou oblast chcete změnit, a poslouchejte řízené audio meditace a cvičení (k dispozici v angličtině na www.orindaben.com). Můžete si také vytvořit své vlastní řízené meditace, které navodí ve vaší podvědomé a vědomé mysli pozitivní myšlenky.

Vesmír je plný hojnosti
a vždy pracuje pro vás.

Potvrďte si, že vy společně se svým vyšším já, máte sílu změnit ve svém životě cokoliv a že vás v tom nikdo nemůže zastavit. Vesmír je plný hojnosti a vždy pracuje pro vás! Jeden ze způsobů, jak se soustředit se na to, co chcete, jak změnit své myšlenky a přesvědčení a oprostit se od negativního myšlení, je pracovat s afirmacemi. Jsou to působivé nástroje, kterými můžete změnit svou realitu.

Když si budete potvrzovat svou hojnost, možná si uvědomíte, že se potřebujete otevřít přijímání a věřit, že si hojnost zasloužíte. Pracujte teď chvíli se svým vyšším já na zvýšení své schopnosti přijímat.

Položte si ruku na srdce, dovolte svému vyššímu já spojit se s vámi a potvrďte si: „Otevírám se teď přijímání veškerého bohatství vesmíru a všeho dobrého, co mi posílá mé vyšší já.“ Prociťte, jak se vaše srdce otevírá a narůstá vaše schopnost přijímat.

Všimnete-li si jakýchkoliv negativních myšlenek objevujících se při tom, jak to říkáte, rozpoznejte je a změňte je na pozitivní afirmace. Například, když se vám objevují myšlenky, že nikdy si nebudete schopni vytvořit v některé oblasti svého života hojnost, nebo že vám v tom někdo zabrání, změňte to v pozitivní tvrzení.

Prozkoumejte, do jaké míry si myslíte, že si zasloužíte mít hojnost v dané oblasti svého života, na které pracujete. Postřehněte, kdy se odpojujete od proudu, protože usoudíte, že k vám už přišlo dost něčeho dobrého. Většina lidí je zvyklá žít v nedostatku a pociťují úzkost a nervozitu, když mají příliš mnoho hojnosti.

Řekněte si: „Otevírám se teď přijímání
hojnosti vesmíru.“

Všimnete-li si, že si začínáte dělat starosti, když se věci vyvíjejí příliš dobře, nebo když nějakým způsobem zastavujete proud hojnosti, požádejte své vyšší já, aby se s vámi spojilo a ukázalo vám, jak se otevřít přijímání a jak vpustit do svého života ještě více hojnosti.

Vzpomeňte si na nějaké období, kdy jste si do některé oblasti svého života vpustili více hojnosti, než kolik jste si mysleli, že je vůbec možné. Přivolejte si ten pocit do svého těla, jak do svého života vpouštíte hojnost. Přijímáte a víte, že si to zasloužíte. Pozorujte, jaké pocity to ve vás vyvolává. Pak si představte, že si vytváříte stejně dobré pocity v té oblasti života, na které pracujete. Myslete na tuto oblast a dovolte si procítit tyto pocity, když si představujete, že také v této oblasti máte hojnost. Oprostěte se od očekávání, že něco přijde od určitého člověka, určitým způsobem nebo v určitém časovém rozmezí. Nechte hojnosti přijít k vám ve všech formách a všemi cestami, od každého a od kohokoliv, a to v dokonalém načasování.

Když jste jednou určili, o jakou hojnost vám jde, rozšiřte své myšlení. Představte si, že máte ještě více hojnosti. Neomezené myšlení je více, než jen myslet velkoryse, znamená to myslet tvořivě. Znamená to dovolit si představit, že máte všechno, co byste kdy mít mohli. Požádejte své vyšší já, aby vám pomohlo prostřednictvím myšlenek, snů a vizí vidět ještě větší vizi toho, co byste mohli mít v dané oblasti svého života.

Vaše představivost je velmi mocná. Tvoří vaši realitu. Dokážete-li si něco přestavit, můžete si to vytvořit. Používejte svou představivost a schopnost snít a fantazírovat. Neříkejte si: „To není možné, to nejde.“ Přemýšlejte o možnostech. Položte si otázku: „Jaký nejlepší výsledek, situaci nebo věc si mohu vytvořit?“ Pokud jste si vyobrazili to nejlepší, vykreslete si ještě lepší výsledek. Překonejte svá omezení a jděte za hranice toho, co jste si stanovili, že můžete mít.

Řekněte si:
„Žiji ve světe plném hojnosti.
Vždy mám vše, co potřebuji.“

Rozšiřte svou důvěru ve Vesmír. Věřte, že je plný hojnosti. Řekněte si. „Žiji ve Vesmíru plném hojnosti.“ Věřte ve svou schopnost vytvořit si, co chcete, a projevit svou víru skrze své jednání, slova a chování.

Pociťujete-li, že máte ve svém životě něčeho nedostatek, předstírejte, že máte dostatek. Co byste dělali jinak, kdyby tomu tak bylo? Udělejte každý den alespoň jednu malou věc, abyste dali najevo svou důvěru, že vám vaše vyšší já vytvoří v této oblasti hojnost. Buďte trpěliví! Vše, co teď prožíváte, je výsledkem vašich minulých myšlenek a přesvědčení. Jen co je začnete měnit, budete prožívat jinou realitu.

Prozkoumejte ostatní oblasti svého života, ve kterém fungují vaše přesvědčení o nedostatku. Prozkoumejte oblast, která vám způsobuje úzkost. Skrývá se pod problémy v této oblasti nějaké přesvědčení o nedostatku? Představte si, že máte naprostou hojnost. Jak jinak byste se s tímto problémem vypořádali? Pak se vraťte zpět a pracujte s postupem, který jste se již naučili, abyste si vnesli hojnost do této oblasti svého života.

Představujte si, že máte hojnost
ve všech oblastech svého života.

Představujte si, že ve všech oblastech svého života máte všechno, co si přejete. Dívejte se na to, jak by z toho mohli mít prospěch lidé kolem vás. Představujte si, jaké by to bylo, kdyby každý, koho znáte, měl ve svém životě hojnost. Když si vykreslujete sebe, jak máte hojnost, představujte si hojnost také pro všechny lidi na světe.

Představte si například, že sbíráte borůvky. Ze začátku se vám nedaří najít žádny keř, a tak hledáte. Najdete několik keřů a natrháte několik zralých plodů. Hledáte dále a najdete více a více borůvkových keřů. Najednou se ocitnete na polích plných borůvkových keřů, kde je mnohem více zralých, chutných borůvek, než můžete vůbec sníst. Vezmete si tolik, kolik potřebujete, ani více, ani méně. Našli jste hojnost!

Takhle to vypadá, když si v některé oblasti svého života začínáte vytvářet hojnost. Nejdříve ji nalézáte těžko. Možná k vám přicházejí jen malé věci. Brzy toho však bude více a více. Po chvíli bude pro vás představovat největší výzvu přijmout a žít se vší hojností, která tam existuje. V každé oblasti svého života můžete mít hojnost, můžete mít dostatek všeho, co potřebujete. Věci mohou do vašeho života vyváženě přicházet a odcházet.

Představujte si, v čem by byl svět jiný, kdyby lidé věřili v hojnost. Představujte si svět, kde je dostatek všeho pro všechny, kde nikdo nemá v sobě přesvědčení, že potřebuje brát druhým, aby si vytvořil hojnost pro sebe. Pokud by si mohl každý vytvořit hojnost, která je jeho či její přirozeným právem, měli byste méně důvodů pro vedení válek nebo ničení Země. Tato nová přesvědčení přitáhnou k lidstvu nové způsoby, jak si každý bude moci vytvořit hojnost, způsoby, o kterých lidstvo dosud nemělo ani potuchy a které se napojují na sluneční světlo a neomezené zdroje Vesmíru. Vesmír je nekonečný. Můžete začít tím, že budete věřit, že je možné mít hojnost ve svém životě, a pak si představovat hojnost pro všechny.

Když si představujete hojnost a změny, kterou by mohla hojnost přinést, pomáháte dospět k lepšímu světu. Přispíváte energií, která pomůže vytvořit nový svět, takový, který bude odrážet světlo vyšších dimenzí a vaše světlo, jak existujete na zemi.

 

https://samsara.cz/Autori/clanky_Sanaya/Sanaya_Clanek_114.php