Indigový paprsek - Archanděl Raziel

04.06.2016 16:51

Indigový paprsek - Archanděl Raziel

Indig.paprsek Raziel

Barva indigová 

Zaměření duchovní intuice a vhled

Čakra třetího oka  - živel avjakta (prvotní oblak neurčitého světla) – rovnováha se projevuje intuicí a jasnozřivostí

Indigový paprsek je šestým v hmotném viditelném spektru duhy a transmutačním paprskem krční čakry (čtvrtá dimenze). Je to klíč k rozvoji latentních parapsychických schopností a pomocník při vědomém spojení s „duchem“.

Raziel je archandělem tajných mystérií; jeho jméno znamená „tajemství Boží“. Přináší božské informace tím, že nám dovoluje letmo pohlédnout na tajemství, jímž je Bůh. Tyto zkušenosti vedou naše vědomí až za hranice času. Jakékoli letmé pohledy na této úrovni existence mám ukáží minulost, přítomnost i budoucnost jakožto jedinou propojenou věčnost. Podle posvátné tradice stojí archanděl Raziel každý den na hoře Oreb, kde sděluje celému lidstvu všechna lidská tajemství.

Razielovo vědění je naprosté, absolutní, nevyslovitelné a dokonalé. Pokud se nám dostane tohoto úžasného „vhledu“, nepotřebujeme pro „pochopení“ žádné potvrzení od ostatních. Naše korunní čakra je v takovém případě otevřená, stoupají plameny osvícení a my dokážeme přesáhnout běžnou realitu. Tato setkání s Razielem mohou našim přátelům, rodině, kolegům v práci a vůbec celé společnosti připadat extravagantní. Jenže jakmile si budeme jisti, že jsme dosáhli určitého poznání o tom, jak funguje Božské, nebude již nic jako předtím.

Tělesné spojitosti Části těla: hypofýza, kostra, malý mozek, oči a dutiny.

Nejsilnější prostředek proti bolesti z celého spektra duhy. Uvolňuje negativitu z kostry. Zabíjí bakterie v jídle, vodě i vzduchu. Čistí znečištění na všech úrovních. Léčí chronické onemocnění dutin. Přináší úlevu při nespavosti, bronchitidě, astmatu a plicních chorobách. Pomáhá proti migréně a bolestem hlavy. Zlepšuje choroby spojené s vysokou aktivitou štítné žlázy. Pomáhá léčit choroby ledvin. Pomáhá při průjmu. Snižuje krevní tlak. Pomáhá při problémech se zády, zejména při ischiasu, houseru a dalších potížích s páteří. Indigo může být návykové, neboť nabízí úlevu od každodenních problémů a svízelných zkušeností.

Citové a duševní spojitosti Uklidňuje mysl i city. Zesiluje vnitřní komunikaci. Pomáhá soustředit se na osobní záležitosti. Rozvíjí vědomí sebe sama, poznání vlastního nitra a porozumění sobě samému. Používá se k léčbě posedlosti a všech forem citové nestability.

Duchovní souvislosti Astrální antiseptikum. Pročišťuje negativní myšlenky všeho druhu. Umožňuje vnímání jemných pocitů. Pomáhá při telepatických schopnostech, intuici a jasnozřivosti. Zvyšuje duchovní vědomosti. Indio je doménou pro pochopení záhad a nadpřirozena. Je to paprsek malířů a herců.

Indigo lze použít na přivolání archanděla Raziela pro zlepšení intuice.

 

https://www.nakridlechandelu.cz/andele-paprsku/indigovy-paprsek-archandel-raziel