Jak požádat Archanděla Rafaela

27.02.2016 11:22

Jak požádat archanděla Rafaela o pomoc s léčením

Jakým způsobem  žádat o nebeský zásah v případě zdravotních problémů? Existuje nespočet způsobů, zde je několik z nich:

*    vyslovit svou prosbu nahlas
*    obrátit se s modlitbou k Bohu
*    oslovit Boha i archanděla Rafaela současně
*    připojit i duchovní bytost, kterou máte nejraději (Ježíš, některý světec apod.)
*    modlit se v duchu
*    napsat svou prosbu
*    odříkávat slova tiše nebo hlasitě
*    vyslovit modlitbu s důstojností nebo zoufale
*    formulovat modlitbu jako prosbu, s níž se obracíte k nebeským silám o pomoc (např. „Prosím, pomozte mi.")
*    použít afirmativní modlitbu, v níž vyjadřujete skutečnost, že pomoc je již na cestě (např. „Děkuji, že mi pomáháte.")

Nezáleží na tom, jak o pomoc požádáte, nýbrž na tom, že to uděláte. Zde je několik důležitých momentů, na které byste měli myslet, až budete chtít archanděla Rafaela poprosit o pomoc:

*    Požádejte, ať už nahlas nebo potichu. Může vám pomoci, jen pokud to učiníte, protože nemůže narušovat vaši svobodnou vůli.
*    Upřímné a ze srdce Rafaelovi vysvětlete své pocity.
*    Svým vnitřním zrakem si představujte smaragdové zelené léčivé světlo obklopující daný zdravotní problém.
*    Vnímejte a následujte Boží vedení, které k vám přichází prostřednictvím intuitivních pokynů.
*    Proste o pomoc tak dlouho, až dojde k uzdravení.

Když žádáte o pomoc, neříkejte Bohu a andělům, jak to mají udělat. Takovéto „předkládání návodů" blokuje nebo brzdí odezvu na vaše modlitby. Když dáváte návod, můžete přehlédnout odpověď, protože jste soustředěni na jiná očekávání. Dejte nebeským silám přednost v jejich řešeních, neboť ta překračují lidskou představivost i veškerá očekávání.

„Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím. Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká mého současného i budoucího života. Pomoz mi prosím, abych se dokázal/a oprostit od neochoty odpustit a od hněvu vzniklého v minulosti. Dej, ať jasně vidím různé možnosti řešení. Pomoz prosím mé mysli a mým emocím, aby byly zdravé po všech stránkách. Děkuji ti"

Modlitba za někoho jiného
Archanděl Rafael reaguje na všechny modlitby, i na ty, které se týkají jiných lidí. Pokud nemocná osoba jeho pomoc přijímá, má spojení většího množství osobních modliteb velkou sílu.

Přestože archanděl Rafael nemůže pomáhat nemocnému, který si duchovni podporu nepřeje, můžete ho poprosit jen o to, aby s takovou osobou byl - a sama jeho přítomnost má léčebné účinky.

 „Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte (jméno osoby) s (popište zdravotní problém). Děkuji vám, že nám dáváte víru, naději a důvěru v to, že se vše děje podle dokonalého Božího řádu. Děkuji vám za jasné vedení tam, kde musíme k tomuto uzdravení sami přispět svými činy."

Žádost o Rafaelovu pomoc pro své vlastní zdraví
Když archanděla Rafaela poprosíte o uzdravení, okamžitě vám začne pomáhat. Jeho léčebné metody jsou přizpůsobeny každému člověku podle jeho situace a potřeb. Někdy zasahuje přímo a v tom případě člověk pocítí silné mravenčení, po němž následuje úplné a okamžité vyléčení. Jindy Rafael nemocného dovede k vhodnému lékaři či profesionálnímu léčiteli.

Archanděl Rafael vždy kladně odpoví na každou modlitbu, ať už se někdo modlí za vás nebo se obracíte na Rafaela přímo, buďte si jisti, že vám pomůže k uzdravení. Nezáleží na tom, jak se modlíte, ale na tom,  že se modlíte. Volání o pomoc má být upřímné a jasné, což je přesné ten typ modlitby, který účinkuje nejrychleji - váhavost může brzdit nebo zpomalovat duchovní proces léčení. Stoprocentní jistota, že léčbu chcete, je tedy základem pro to, aby se vám jí dostalo.

Všechny modlitby, bez ohledu na formu a příslušnost k určitému vyznání, měřitelné účinky. Vaše prosby mohou způsobit zázraky! Je také prokázáno, že čím více lidí se modlitby účastní, tím výraznější a rychlejší jsou léčebné účinky.

Když se dozvíte o někom, jehož zdraví je narušené, nejlépe mu pomůžete modlitbou a jednáním, které řídí vyšší vedení. Starosti leště nikdy nikomu nepomohly, ale modlitba pomáhá vždy.

Silné a jasné modlitby
Rafael reaguje bez prodlení na modlitby za vyléčení jak nás, dětí či našich zvířat. Jeho bleskurychlá odezva přichází, když je modlitba vyřčena silné, jasně a s plným nasazením. Někteří lidé se za sebe modlí polovičaté, se znepokojením a nejistotou, zda si nebeskou pomoc „zaslouží". Obávají se, že nejsou dost dobří, nebo si délají starosti, jestli je vhodné „obtěžovat" Boha prosbami či zda je dovoleno jej o pomoc žádat.

Tyto obavy však jdou stranou, když se modlí za své milované dítě nebo zvíře. Jejich vnitřní matka se v takových případech projeví v ochranitelské a odhodlané modlitbě: „Potřebujeme toto léčení, a to hned teď!"

Pokud si snad myslíte, že žádat Rafaela o léčení je rouhavé nebo nedostatečné uctivé, měli byste vědět, že tento anděl rozpozná nejhlubší podstatu každé modlitby - ať už je vyslovena v hněvu, smutku, frustraci či míru. Archanděl Rafael nemá ego, a proto nesoudí. Miluje každého bez výhrad. Nikdy by nezanedbal ničí modlitbu, ale nemohl by jednat, pokud byste o léčení nežádali s absolutním přesvědčením.
Proto je třeba, abyste při každé modlitbě měli ujasněné své myšlenky a pocity a abyste si byli naprosto jisti, že toužíte (a víte, že si zasloužíte), aby byla vyslyšena. Tak bude zajištěna okamžitá pomoc.

Zde je modlitba, kterou můžete použít, když budete potřebovat sladit a zaměřit své myšlenky a pocity správným, jednotným směrem:

 „Milý Bože, archanděli Rafaeli a archandéli Michaeli, otevírám vám teď svou mysl i své city. Děkuji vám, že odstraníte všechny mé obavy a nejistoty a pomůžete mi uvědomit si, že mě Nebesa milují a chtějí mě zahrnout svou ušlechtilou léčivou mocí, abych mohl/a žít v míru a štěstí."

Psaná modlitba
Když si modlitbu napíšete na papír nebo si nějakou zkopírujete odněkud jinud, bude také velmi účinná. Napsaná modlitba slouží jako talisman a připomíná nám, že máme její slova opakovat, dokud nepřijde odezva v podobě vyléčení nebo intuitivního vedení ohledné toho, co máme udělat, abychom do­sáhli kýženého výsledku. Mám velmi dobré zkušenosti s psaním modliteb ve formě dopisu Bohu, který pak nechám položený tex­tem nahoru ve svém modlitebním koutku.

Rafaelovo znamení
Kdykoli Rafaela zavoláte, přijde. Tento archanděl-léčitel dává svou přítomnost zřetelně najevo. Chce, abyste věděli, že je s vámi, protože vás tím uklidňuje a zmírňuje stres na vaší cestě k uzdravení.

Rafael má také úžasný smysl pro humor, když projevuje svou pomoc. Jeden jeho zvyk, který mé vždy přiměje k úsměvu, je shazování knih z polic.

Vnitřním zrakem uviděla, jak ji obklopuje nádherné zelené, růžové a zlaté světlo a prozařuje i všechno okolo. Vnitřním zrakem uvidíte, jak vás obklopuje nádherné zelené, růžové a zlaté světlo a prozařuje i všechno okolo. Rafael ví, že když oznámí svou přítomnost prostřednictvím zářivého zeleného světla, ihned se uvolníte a budete se cítit lépe. Archanděl září jasné, obzvláště tehdy, když se intenzivně zabývá léčením vás nebo vašich blízkých. Toto zelené světlo má uklidňující účinky na každého, kdo je v jeho dosahu. Můžete ho vyvolat i tak, že si ho představíte kolem osoby nebo části těla, která potřebuje uzdravit.

Stejné jako ten nejlepší ošetřující lékař vám Rafael dává ujištění, že všechno bude v pořádku. Mírní vaše obavy svou konejšivou energií a znameními toho, že je vám stále nablízku.

Rafael a další andělé často „vytrubují" svou přítomnost hudbou. Oblíbeným způsobem andělů, jak sdělovat svá poselství, jsou také poznávací značky na autech nebo čísla na hodinách. Přestože Rafael je archanděl, může být po vašem boku neustále, jako váš strážný anděl. Pamatujte, že je (jako všichni archandělé) bytostí bez jakýchkoli omezení, která může být současně s mnoha lidmi. A pokud je součástí vašeho životního poslání léčení, nemělo by vás překvapovat, že archanděl Rafael je po celou dobu ve vaší blízkosti a dohlíží na vaše vzdělávání a práci.

Zjevení Rafaela
Nejpřesvědčivější samozřejmě je, když Rafael potvrdí svou přítomnost tím, že se přímo fyzicky zjeví před našima očima.

„Milý archanděli Rafaeli, chtěl/a bych tě vidět a slyšet prostřednictvím svých fyzických smyslů, ať se mi dostane tvého léčení a vedení a mohu cítit a přijímat tvou uzdravující energii v plné síle a hloubce."

https://www.nakridlechandelu.cz/leceni-s-archandelem-rafaelem/jak-pozadat-archandela-rafaela-o-pomoc-s-lecenim