Jak přilákat do života Hojnost

10.03.2016 17:48

 

Jak zažívat hojnost

 Sama bych to zdaleka tak dobře nepopsala a ráda se s vámi podělím o principy,o kterých z vlastní zkušenosti vím, že fungují. Proto tady uveřejňuji přepis videa Teal Scott

Jak manifestovat peníze

Teal Scott:

12 kroků, jak do svého života přivézt hojnost.

1) Soustřeďte se více času na hojnost než na nedostatek

2) Vizualizujte si, co chcete udělat se svými penězi.

3) Odhalte a nahraďte svá limitující a rozporuplná přesvědčení spojená s penězi

4) Pokud jedete utratit peníze, připravte se na toto rozhodnutí bez pocitu viny

5) Vyhněte se dluhům, jak nejlépe umíte

6) Následujte Bílého zajíce

7) Změňte Váš život z vydělávajícího na zasloužený

8) Udělejte jakékoli kroky, které Vám pomohou zbavit se odporu.

9) Když manifestujete hojnost, všímejte si  každé formy hojnosti, která se objeví

10) Existuje velmi silná vizualizace kterou můžete dělat – jsem magnet na peníze.

11)  Vizualizace dobrého pocitu při utrácení bankovky, která je okamžitě nahrazena (kouzelný měšec)

12) Přesuňte všechny Vaše postoje k pocitu bezpečí

Dnes se budeme bavit o penězích.

Naše přesvědčení o penězích jsou to, co limituje peníze, aby prodily do našeho života.

Peníze jako takové nejsou ani dobré ani špatné. Jsou nástrojem tak, jak je nástrojem kladivo. Je to nástroj, který umožňuje svobodu v naší současné společnosti, kterou máme právě teď. Nemůžete být v postoji nedostatku, potřeby peněz a přitahovat peníze do své zkušenosti. Proto musíte najít způsob, jak vibračně vstoupit do myšlenky a pocitu, jaké by to bylo, mít hojnost, a tak přilákat peníze do svého života.

Co se týká Vesmíru, je pro něj stejně jednoduché manifestovat miliony dolarů nebo jeden cent. To je proto, že naše představa manifestace, naše představa, co je velké a co malé, je to, co limituje naše vlastní schopnosti dokázat manifestovat to, co je velké proti tomu co je malé.

Můžete manifestovat majlant a to bude stát Vesmír stejné množství energie, jako na manifestaci centu. Takže jsou to Vaše přesvědčení o tom co je velké a co není tak velké a co je na dosah a co není na dosah a to je to, co Vám zabraňuje dostat ty věci, které vy vidíte jako velké. Mám mnoho lidí kteří mi při setkání říkají, že peníze jsou původem materialistické a proto nejsou spirituální. Nic nemůže být víc vzdáleno od pravdy. Vše, co vidíte kolem sebe manifestováno, je rozšíření energie Zdroje, takže peníze a finanční systém jsou stejným vyjádřením energie Zdroje jako cokoliv jiného.

Peníze nemusí být Váš nepřítel a nemusíte si odříkat peníze, abyste žili spirituální život, tyto věci nejsou v konfliktu. Toto je nekonečný Vesmír, neexistuje žádný limit hojnosti, kterou každá živá bytost na této planetě může dostat. Neberete od nikoho, když dostáváte bohatství. A stejně tak vy nechudnete, když někdo zbohatne.

Abyste si přitáhli peníze do svého života, musíte nahradit svá negativní a limitující přesvědčení o penězích. Před pár týdny jsme se bavili jak nahradit přesvědčení. Nejdůležitější je, abyste našli svá limitující přesvědčení o penězích a nahradili je novými prospěšnými přesvědčeními.

Ve společnosti je zažitá jedna myšlenka. A to je, že chudí chudnou a bohatí bohatnou.

Není to kvůli konkurenci. V nekonečném Vesmíru absolutně neexistuje soupeření o zdroje.

Důvod, proč chudí chudnou a bohatí bohatnou je to, že chudí lidé se rodí do prostředí, ve kterém mají mnoho postojů a přesvědčení o penězích, které omezují jejich schopnost přitahovat peníze.

A tím že se soustřeďují na tuto realitu, soustřeďováním se na tato přesvědčení si pak manifestují více a více důkazů o nedostatku hojnosti a tím se jejich manifestace chudoby zvyšuje. To je skutečný důvod, proč chudí chudnou a nemá to absolutně nic společného s tím, koho za to viní.

Bohatí bohatnou, protože se rodí do prostředí, ve kterém jsou si s vědomi své vlastní hojnosti a vůbec nezpochybňují to, na co mají nárok.

Nemají myšlenky, které je limitují vůči penězům a tak bez ohledu na to, kolik získají nebo ztratí, jejich postoje jsou tak dobré, že vždy mají hojnost. Toto je důvod proč někdo jako Donald Trump může získat a ztratit svůj majetek milionkrát a nikdy neuvidíme, že by se tím stresoval. Jeho postoj penězům je dostatečně jasný v tom, že má zkušenost, že peníze v dostatečné míře vždy  k němu přitečou zpět.

Nikdo jiný není zodpovědný za Vaši hojnost, nikdo jiný Vám neodpírá Vaši hojnost, nikdo Vám ji nebere ani nezadržuje. Vy jste ten, který zabraňuje hojnosti a penězům, aby se staly Vaší zkušenosti. Děláte to Vašimi přesvědčeními o penězích, pocity o penězích. Nemůžete se cítit chudě a být bohatý.

Prozradím Vám 12 kroků, které Vám pomohou manifestovat peníze do Vašich životů:

1.) Soustřeďte se více času na hojnost než na nedostatek

Musíte se propracovat do vibrace pocitu, že už máte hojnost, pocitu, že už máte bohatství a požehnání, abyste si přitáhli peníze do svého života.

Nejlepší způsob jak toto dělat, je soustředit se na vděčnost.

Pokud jste ve vibraci vděčnosti, to je čisté pozitivní oceňování věcí, které již máte v životě. To je přesná vibrace hojnosti.

Takže pokud se zaměřujete na vděčnost každý den, otevíráte pramen hojnosti, aby Vám peníze přitekly do Vašeho života.

Čím více jste vděční, tím více věcí přichází do Vašeho života a tím více jste vděční.

A pokud budeme zcela upřímní, peníze není skutečně to, co chceme.

Jsou to věci, které nám peníze pomáhají dostat. Takže pokud se zaměřujete na tyto věci, tak peníze přijdou do Vašeho života.

Mohli bychom tuto vděčnost ještě o kousek rozšířit. Můžete si vizualizovat, že jste dostali výplatu a z výplaty si odložíte 100 dolarovku a pak každý den si lehnete na postel a podržíte ty peníze před sebou a navodíte si prostor čisté vděčnosti za tu 100 dolarovku.

To Vám pomůže přitáhnout peníze do Vašeho života

2.) Vizualizujte si, co chcete udělat se svými penězi.

Musíte si vizualizovat co chcete. Vizualizovat, co chcete udělat se svými penězi

Dělejte to co možná nejdetailněji, jak můžete. A přemýšlejte, proč chcete tyto věci, protože Vesmír reaguje na Proč a Vesmír reaguje na to, co chcete udělat s těmi penězi víc, než to dělá vaše myšlenka o penězích.

Váš mozek neumí rozeznat mezi tím, co je skutečné a co je vizualizováno. Pro Váš mozek jsou to ty samé věci.

Takže když si vizualizujete tak to velmi rozvíjejte. Řekněme, že to, co chcete udělat s Vašimi penězi je … koupit si nový dům. Vizualizujete si, jaké by to bylo vkročit do toho nového domu, jak by vypadal každý detail toho domu, jak by voněl, jak byste ho cítili na dotek.

Vaše vizualizace toho, co chcete vůči penězům, musí být pro Vás uvěřitelná. Mnoho lidí to dělá chybně. Vizualizují si miliony dolarů, samozřejmě každý chce být milionář, ale pak tomu nevěři. Pokud to není uvěřitelné, tak když budete dělat tuto vizualizaci, tak se budete cítit:

„Chci to, ale nemyslím si ve skutečnosti, že to můžu mít“ To bude pro Vás škodlivá vizualizace.

Takže si vyberte částku, nebo něco relativně k penězům, při čem se cítíte dobře a je to pro Vás uvěřitelné. Takže to může být 300.000 $ namísto 1.000.000 $

Když se dostanete do pozice uvědomění, proč něco chcete … vibračně se srovnáváte s Vašimi nejvyššími záměry a nejvyššími úmysly. To dovoluje penězům téct k Vám rychleji. Většina z nás se nikdy neptá, proč chceme věci které chceme. To Vás vlastně dostane blíže k Vaší pravdě a pravdě Vašeho života

3.) Odhalte a nahraďte svá limitující a rozporuplná přesvědčení spojená s penězi

Musíte změnit Váš vztah a asociace s penězi pokud chcete, aby peníze přitekly do Vašeho života

Láska k penězům není chamtivost

Láska k penězům Vás neudělá mělkými

Láska k penězům jako taková není špatná, protože peníze jsou pouze nástrojem

Naopak, může být neuvěřitelně cenným nástrojem pro Vaši svobodu v této společnosti.

Vaší svobodou je dosáhnout toho, co chcete.

Milovat peníze z Vás neudělá špatného člověka.

Lidé, kteří jsou chronicky chudí, kteří vyrůstali v domácnostech s nedostatkem hojnosti, byli krmeni přesvědčeními jako .., „Peníze z tebe udělají špatného člověka.“

Důvod proč jsou krmení těmito přesvědčeními je, že pokud jste v prostoru chudoby,

je lepší pro Vás věřit, že je něco negativní na tom, že lidé mají něco, co si vy myslíte, že nemůžete mít.

Ale pokud chcete peníze, nemůžete mít peníze a přitahovat peníze a současně mít negativní asociaci s penězi. To je vibrační protiklad. Takže ti z Vás, kteří se považujete za spirituální a máte rozpor, zda je to správné nebo morální, abyste měli hojnost a peníze, musíte se dostat z tohoto vězení a rozhodnout se že je v pořádku, zlepšit své postoje k penězům a mít je  ve svém životě. To chceme všichni.

4.) Pokud jedete utratit peníze, připravte se na toto rozhodnutí bez pocitu viny

Není nic horšího, než udělat rozhodnutí, které Vás vibračně stahuje zpět. Například utrácet peníze a přitom se necítit dobře.

Takže když máte utratit peníze za účty nebo alimenty, je třeba cítit se elmi dobř,e že ty peníze utrácíte a pak nebudete bránit penězům, aby k Vám přišly, protože se nebudete soustřeďovat na nedostatek nebo na to, že Vám byly vzaty.

Nemůžete dělat něco, o čem si myslíte, že Vás odpuzuje od Vaší hojnosti a zároveň přitahovat hojnost do Vašeho života a udržet si bohatství.

Takže vy všichni,  kteří máte pocit viny, musíte pochopit, že používáním tohoto pocitu viny a rozporem s nákupem, který jste udělali, doslovně zabraňujete toku hojnosti do Vašeho života.

Mít výčitky z nákupu znamená soustředit se na nedostatek

Pokud budete někdy utrácet peníze za cokoliv, musíte plně „souznít“ se svým rozhodnutím a pak nebudete bránit penězům, ale dovolíte jim, aby přišly do Vašeho života.

5.) Vyhněte se dluhům, jak nejlépe umíte

a pokud máte dluh, tak najděte cesty, jak se ho zbavit

Dluh Vám dává pocit, jako byste neměli hojnost, dluh Vás zaměřuje na nedostatek. Je dobré podniknout všemožné kroky, abychom se nedostali do dluhu.

6.) Následujte Bílého zajíce

Mnoho z Vás zhlédlo film Matrix. V Matrixu řekli Neovi, aby následoval Bílého zajíce a Bílý zajíc se mu ukázal jako tetování na zádech ženy. Když ho následoval, došlo k synchronizaci a mnoha náhodám, které nakonec přispěly k naplnění jeho osudu. Peníze pracují stejně.

Nikdy nedělejte aktivní kroky, abyste si splnili to, co Vám chybí a na co se zaměřujete.

Nikdy nebude mít pozitivní výsledky, budete-li se zaměřovat na spoustu nedostatku a kvůli tomu např. hledat práci. Změňte svá přesvědčení o penězích, začněte dělat vizualizace spojené s penězi a pak dělejte pouze věci které Vás inspirují. Poznáte to snadno: akci, která je inspirována, nebudete cítit jako námahu, akci, která je inspirována, bude velmi velmi příjemné udělat. Zaměřujete-li se a vizualizujete-li si hojnost, budou Vám příležitosti, synchronizace a nečekané náhody padat do klína a vy budete pouze následovat zajíce. Na začátku to nemusí dávat smysl ale celkový obrázek nakonec přijde.

Nikdy nejednejte z prostoru potřeby!

Chcete-li dovolit příležitostem, aby se Vám dostaly, je dobré udělat krok, který pociťujete jako velmi velmi dobrý. To znamená vizualizovat  si hojnost a pak se jeden den cítím inspirovaná jít se podívat na inzeráty práce v novinách.

To je inspirovaná akce, ne akce kterou dělám kvůli mému soustředění na potřebu peněz. Toto se může stát i s myšlenkou, když si vizualizujete a dostáváte se do dobrého prostoru ve spojení s penězi, najednou se Vám může objevit v hlavě myšlenka.

Inspirována akce je, když máte myšlenku, která se objevila v hlavě a pak děláte akci inspirovanou touto myšlenkou.

Inspirována akce je dovolit manifestovat své výtvory ve svém životě.

7.) Změňte Váš život z vydělávajícího na zasloužený

Většina lidí nevěří, že si zaslouží věci, na které si nevydělají.

Většina žijících lidí nevěří, že si něco zaslouží, pokud nevynaloží mnoho úsilí na to, aby to dostali. Nic není více vzdáleno od pravdy. Toto souvisí se sebenenávistí.

Existuje myšlenka, že PRÁVO je hrozně negativní věc. Myslíme si, že právo na něco  znamená, že někomu jinému bereme radost a hojnost. Je třeba změnit naše myšlenky.

Od okamžiku inkarnace sem, na tuto planetu, MÁTE PRÁVO DOSTAT,  manifestovat cokoliv, CO SI VYSNÍTE. Už si to zasloužíte, už máte na to právo. MÁTE PRÁVO ZÍSKAT COKOLIV, CO JSTE SI VYSNILI.

Takže se musíte posunout do postoje zasloužený a sebelásky, abyste dosáhli vibraci pocitu, že můžete mít peníze takovým způsobem, jakým bylo zamýšleno, že k Vám přijdou, což není přes řízení „úsilí“, ale přes soustředění a dovolení.

8) Udělejte jakékoli kroky, které Vám pomohou zbavit se odporu.

Zbavit se odporu je velmi komplikovaná věc na vysvětlení. Máte-li k čemukoli odpor,  znamená to, že se zaměřujete na tu věc, ke které máte odpor.

Ve vztahu k penězům můžete mít velký odpor k myšlence, že budete pouze utrácet a utrácet, protože nevěříte, že Vám hojnost přiteče ze zásobníku do Vašeho života. Je dobré udělat takové kroky jako např. vytvořit si malý spořicí účet, naplánovat rozpočet, snižovat nepotřebné výdaje.

Není to samé jako si něco odpírat. Je načase pochopit, že Vaše emoce Vám ukážou rozdíl jestli si něco odpíráte nebo děláte kroky ke snížení nepotřebných výdajů. Cokoliv Vám pomůže s myšlenkou, že jste v prostoru hojnosti, je dobré. Může to být např. šetření části peněz,  které vyděláváte.

9.) Když manifestujete hojnost, všímejte si  každé formy hojnosti, která se objeví

Na začátku, když se zaměřujete na peníze a měníte své vibrace vůči penězům, se posouváte do prostoru, kde „souzníte“ s penězi. Hojnost k vám bude přicházet postupně ve formě jako centy na ulici. Je to proto, že jim teprve dovolujete, aby přišly do Vašeho života

a později budete přitahovat více, více a více až k Vaší úplné manifestaci, která se objeví ve Vaší realitě.

Nedělejte si seznam věcí! Toto je místo, kde se mnoho lidí mýlí. Vizualizují si peníze a pak najednou mají takovou malou důvěru ve vesmír a své vlastní manifestační schopnosti, že začnou dělat moc brzy inventář.

Představte si, že  půjdete ze svého domu do domu souseda. Věříte, že pokud dáte jednu nohu před druhou, nakonec se tam dostanete. Ale pokud jste se dostali ze své zahrady na půl cesty do jeho zahrady a začnete panikařit, protože ještě nejste před jeho dveřmi a začnete dělat inventář toho, že ještě nejste tam, kde jste chtěli být.. „nejsem před jeho dveřmi, nejsem před jeho dveřmi, něco se muselo stát velmi špatně, protože ještě nejsem před jeho dveřmi!“

Aniž byste si uvědomovali, že když uděláte další tři kroky, budete před jeho dveřmi, pak blokujete sami sobě tu věc, kterou chcete.

Manifestace se nemůže projevit, jestliže nepřestanete dělat inventář a nezačnete věřit Vesmíru, že pokud budete dávat jednu nohu před druhou s myšlenkami namísto samotných kroků, věci které se snažíte manifestovat se Vám mohou ukázat. Takže přestaňte dělat inventář

Věřte tomu, že se to stane, soustřeďte se na to, že to už přichází do Vašeho života a nesoustřeďujte se na to že se to ještě nemanifestuje.

10.) Existuje velmi silná vizualizace kterou můžete dělat – jsem magnet na peníze.

Lehněte si a začněte tím, že budete sledovat dech. Pak si sami sebe představte jako magnet, magnet na peníze. Začněte si představovat, že s každým nádechem k vám začnou Vám téct peníze a budou se na Vás lepit. Když jste nasbírali tolik peněz, kolik se Vám při vizualizaci objeví, že máte mít, můžete si představit, co s těmi penězi uděláte. S tímto buďte velmi reální, můžete je vložit do banky nebo investovat tam, kam chcete. Začnete tím, že si sami sebe představíte jako magnet na peníze.

11.)  Vizualizace dobrého pocitu při utrácení bankovky, která je okamžitě nahrazena (kouzelný měšec)

Nedávno jsem se pracovně setkala s člověkem, který mi vysvětlil, že je channelingový kanál bytostí jménem Abraham a ti jim poskytli nástroj, který jim velmi pomohl s penězi. Dnes se o něj s Vámi podělím.

Až Vám někdo zaplatí jakoukoliv bankovkou, může to být 10, 20 nebo 100 $, necháte si tuto bankovku a pak ji mentálně utrácíte během celého dne. Je to něco jako virtuální nákup. Chodíte a představujete si, že ji utrácíte za cokoliv za co byste ji chtěli utratit, a namísto pomyšlení, že pokud ji jednou utratíte, je pryč, můžete ji znovu vytáhnout z váčku. Stále je tam a můžete ji stále utrácet. Vždy, když ji utratíte, je nahrazena. Toto Vám nebude pouze příjemné, ale budete mít z toho i prospěch ve smyslu Vašich vibrací. Ucítíte, že peníze stále přitékají do Vašeho života, místo aby byly jako zdroj, který je vyčerpán a nenávratně zmizí.

Můžete také zvyšovat množství tak, aby to bylo pro Vás uvěřitelné. Řekněme, že začnete se 100 $ a to Vám bude fungovat a pak můžete zvětšit obnos a představit si 100.000 $ šek ve Vaší kapse a ten pak utratit každý den, během celého dne na věci, které chcete koupit jako auta, lodě a domy…

Viděla jsem, jak tento druh vizualizace skutečně fungoval u lidí velmi dobře. Záleželo na tom, zda byli schopni se soustředit na fakt, že  tato bankovka se nikdy neutratí a je stále nahrazována v okamžiku, kdy ji virtuálně, mentální utratíte.

12.) Přesuňte všechny Vaše postoje k pocitu bezpečí

Většina z nás uvažuje o penězích jako o zdroji bezpečí. Není nic špatného na šetření nebo utrácení jako takovém. Peníze mohou být jak vzduch, mohou přijít a odejít z Vašeho života se stejnou lehkostí. Co však nefunguje, je připravovat se na katastrofu a pak očekávat, že život k nám bude vlídný. Pokud se soustředíte na katastrofu ve smyslu zabezpečení, pokud se soustředíte na dostatek peněz z důvodu, co kdyby se něco přihodilo v budoucnosti a já je nebudu mít, přitahujete si do života právě tuto věc, kterou nechcete. Přitahujete si to, při čem se necítíte bezpečně, místo abyste si přitahovali hojnost. Je ale dobré vytvořit si prostor, ve kterém cítíte bezpečně.

Takže namísto soustřeďování se na peníze, které potřebujete, abyste zabránili katastrofě, musíte se soustředit na to, jaký by to byl pocit, cítit se naprosto bezpečně. To Vám bude emocionálně příjemné, což je  pro Vás znamení, že se dáváte do rovnováhy s pravým Já a že se harmonizujete s hojností namísto nedostatku.

Nepříjemný pocit, který mnoho z nás má, když jde do banky, je indikace, že se snažíte nahromadit peníze se soustředěným záměrem na nedostatek. Právě to je náznak toho, že do svého života si budete přitahovat mnoho zkušeností, které Vás obírají o peníze, mnoho zkušeností, které přivádějí nedostatek peněz do Vašeho života. Udělejte jakoukoliv akci, kterou jste inspirováni udělat,  založenou na tom typu soustředění na pocit bezpeční a ne na tom, čeho se bojíte. Pokud se soustředíte na bezpečí a jaké by to bylo, kdybyste se cítili úplně bezpečně, Vesmír Vám dodá všechny podmínky, které jsou nutné, aby to pro Vás vytvořil.

Takže to je 12 základních kroků, o kterých si myslím, že jsou nejdůležitější udělat, abyste si manifestovali do života peníze, abyste se stali osobou, kterou jste, tj. tou, která si zaslouží hojnost.

Musíme všichni přestat čelit realitě. MUSÍME SI ZAČÍT vytváříme realitu, NAMÍSTO TOHO ABYCHOM JÍ ČELILI. PROTOŽE REALITA, KTERÉ ČELÍME, JE MANIFESTACÍ PŘESVĚDČENÍ Z MINULOSTI.

Většina z Vás ví, že naše přesvědčení ve vztahu k penězům jsou zcela naprd.

Nezáleží na tom jaká byla Vaše situace, nebo jaká je Vaše situace. Vždy bude jiná v ten okamžik, když uděláte jiné rozhodnutí ve smyslu změny myšlenek.

Nemůžete se cítit chudí a přitahovat peníze do svého života.

Takže začněte omezovat své soustředění na cokoliv, co Vám dává pocit, že nejste v hojnosti a místo toho se zaměřte na vše, při čem se cítíte požehnaní, při čem cítíte vděčnost a při čem prožíváte hojnost.

TENTO VIBRAČNÍ POSUN Vám přinese manifestaci PENĚZ DO VAŠEHO ŽIVOTA.

A JE ZCELA V POŘÁDKU, ABYSTE TO PRO SEBE CHTĚLI.

Ze slovenštiny přeložila Pampelina.

Originální text naleznete na www.novazem.info/ako-materializovat-peniaze-teal-scott/

společně z videozáznamem přednášky Teal Scott.

zdroj : https://www.zavrelova.cz/jak-zazivat-hojnost/