Lila paprsek - archanděl Cafkiel

04.06.2016 17:00

Lila paprsek - Archanděl Cafkiel

Cafkiel

Barva lila

Zaměření aktivuje andělskou čakru – přístup k andělskému průvodci

Čakra andělská – známá rovněž jako čakra pátého oka

Existují dvě velice důležité čakry umístěné nad čakrou třetího oka. Jednou z nich je čakra čtvrtého oka. V sanskrtu se označuje termínem Soma, což znamená voda. Vyvažuje oheň čakry solar plexu a její aktivace vnáší harmonii a rovnováhu. Čakra pátého oka, jež se nachází na vrcholu čela, se v sanskrtu nazývá laláta. V hnutí New Age se o ní hovoří jako o andělské čakře. Pokud je probuzena a plně aktivována, umožňuje člověku nejen plně rozhodovat o vlastním osudu, ale současně uskutečňovat každodenní intenzivní kontakt s anděly.

Andělská čakra přirozeně rezonuje s velmi světlým odstínem barvy lila. Jedná se o fialový paprsek duchovní transformace, který je dokonale naplněn bílým paprskem duchovní čistoty.

Archanděl Cafkiel je andělem hlubokého Božího rozjímání a představuje božský vodní aspekt stvoření. Cafkiel se stará o výživu všech věcí a nabízí letmé pohledy do jiných realit. Propůjčuje požehnání, které vzniká na základě víry v rostoucí pochopení nedělitelné moudrosti, jež zvyšuje duchovní růst. Archanděl Cafkiel vytlačuje z duchovního růstu vše, co je povrchní a plytké. Zlepšuje schopnost vhledu, mysticismu a soudnosti - tím, že umožňuje plně rozvinout ženskou stránku naší přirozenosti. Udělá to ale pouze v případě, že ho požádáme o znovuzrození na nové úrovni vědomí, což umožní našemu srdci, aby se plně otevřelo a mohla se projevit čistota duše.

Tělesné spojitosti Uvádí do rovnováhy a harmonie všechny části těla. Čistí zablokovaná místa a pomáhá při silných bolestech hlavy.

Citové a duševní spojitosti Snižuje neklid, podráždění a obavy. Používá se při důkladné citové léčbě. Vnáší mír do utrápené mysli. Barva lila uvolňuje myšlenky, dojmy a vjemy vyvolané druhými. Napomáhá objektivnímu vnímání a soustředění. Pomáhá překonat závislost a její projevy.

Duchovní spojitosti Pomáhá při vnitřních i vnějších poutích, dosahování změněných stavů reality a hlubokých meditacích. Je bránou k neznámému. Spojuje nás s andělskou říší. Odstraňuje duchovní nemoci a staré karmické vzorce chování.

Jemný paprsek barvy lila archanděla Cafkiela umožňuje přístup k andělským radám.

https://www.nakridlechandelu.cz/andele-paprsku/lila-paprsek-archandel-cafkiel