meditace na odpoutání se od koronaviru a negativních zpráv z medií

26.08.2020 16:11

Zavřete oči soustřeďte se na nádech a výdech

Zavolejte Archanděla Michaela a Archanděla Rafaela

Archanděl MIchael je strach a negace Archanděl Rafael je zdraví a léčítelství

Nyní požádejte v Duchu archanděla Michaela aby vás zbavil strachu a závislosti zaměřovat svojí pozornost na Koronavirus a negativní zprávy z medií chvíli vyčkejte

Poté požádejte Archanděla Rafaela o léčbu a zbavení strachu se zabývat koronavirem a negativními zprávy medíí

chvíli vyčkejte

Poté si představte nejkrasnější zahradu s fontánou plnou květin stromů zvířat  jak nejlepe dovede a představte si jak andělé hazí do té fontany všechno negativní a všechno tykající koronaviru cítíte tu úlevu ? chvíli vychutnávejte

Poděkujte andělům za pomoc a vratte se do přítomnosti jste čístí a bez strachu z koronaviru a negativních zpráv z medíí  jste tady a teď :)