Meditace na přítáhnutí konkretní osoby

28.08.2020 17:25

Tato meditace byla napsaná speciálně pro jednu moji kamarádku Petru H. ale může se hodit i jiným :)

Zavřete očí nádech výdech nádech výdech

Zavolejte Archanděla Chamuela Archanděl Chamuel je láska a vztahy

Představte si duchu konkretní osobu kterou chcete přítáhnout do života

Nyní požádejte Archanděla Chamuela aby vyléčíl vše co vám brání si umožnit mít vztah s tímto člověkem

Nyní si představte Zahradu plnou růžového světla to je světla archanděla Chamuela položte si do trávy vnímejte barvy květin 

rostilin a všechno co je kolem vás  poté v dálce vidíte nádherný růžový palac je to palác archanděla Chamuela vstupte do vnitř

prohlídněte si prostředí ve vnitř pak uvidíte lůžko položte se na něj a nechte Archanděla Chamuela dělat svojí prácí vnímejte jen proudění Energie

v srdeční čakře  nechte Archanděla Chamuela dodělat svoji práci. Až ucítíte že je práce Archanděla Chamuela dokončena. pomalu se zvědněte

z lehátko poděkujte Archandělovi Chamuelovi  opuste palác vratte se do zahrady a pomalu se vratte do přítomnosti cítíte že váš partner se k

vám blíží jste tady a teď.