Meditace na zklidnění psychiky a odpoutání se od bolesti

27.08.2020 14:48

Tato meditace je napsaná speciálně pro moji kamarádku Alenku černou

Zavřete očí nádech výdech nádech výdech

Zavolejte Archanděla Rafaela a Archanděla Michaela

Násmerujte pozornost do dolních čaker a pořádně nádechem a výdechem nasměrujte dech do dolních čaker

zavolejte Archanděla Michaela a požádejte ho o lečbu strachu z bolesti pří menstruací  chvílí vyčkejte

poté zavolejte Archanděla Rafaela a požádejte to ho o léčbu bolesti pří menstruaci a zklidnění psychiky 

dýchejte klidně a zhluboka

Nyní si představte odpadkový koš do kterého andělé hazí veškerou bolest a strach související s menstruací vidíte jak mízí bolest a strach 

cítíte jak se psychika zklidňuje

Nechte Anděly pracovat 

Poté přesuňte se ve vizualizaci do zahrady ve vaším srdcí a chvíli ležte v té zahradě je tam palác Archanděla Rafaela po chvíli vstupte do paláce 

prohlídněte si místnost a položte se na lehátko a zavřete očí a cítíte jak Archanděl Rafael koná svojí práci léčí vás vychutnávejte nespechejte

po chvíli kdy ucítíte že je léčba dokončena vstaňte z lehátka poděkujte Archanděli Rafaeloví za léčbu vratte se do zahrady a poděkujte 

Archandělovi Michaelovi a Rafaeloví za pomoc a vratte se do přítomností jste klidný čístý bez bolestí jste tady a teď v přítomném okamžiku