Meditace na zvýšení osobních vibracích

07.02.2016 16:08

Meditace na zvýšení osobních vibrací :)

tato meditace se provádí v sedě
 
sedněte si do meditační polohy
zavřete oči
uvolněte se
požádejte svého Anděla Strážného o provázení meditací na zvýšení osobních vibrací
zaměřte se na svůj vnitřní zrak a sledujte vize
po určité době ucítíte jak se vám zvyšují vibrace
meditujte tak dlouho jak budete chtít a cítít :)
po ukončení meditace
otevřete oči
a poděkujte