Meditace v chrámu Shambaly

26.09.2020 15:46

Tato meditace mě zčista jasna napadla při čištění shambalou a fialovým plamenem

Zavřete oči nádech výdech nádech výdech

Soustřeďte se na dech

Nyní si představte schody a do Města Shambaly

U tech schodů vás vítá Anděl Strážný a vás jednorožec 

doprovázeji vás do Chrámu Shambaly

Nyni jste došly před Chrám Shambaly

Cítíte jeho nádhernou vibraci hřeje vás srdce 

Nyní vás vitají duchovní bytosti žijicí v Chrámu a měste  Shambaly 

zvou vás ať vstoupíte do Chrámu Shambaly

prohlidněte si místnost je krásná barvitě se třpití

vídíte tam zrcadlo lehátko a dálší obrazy

uleháte na lehátko a zaviráte oči

nyní Příchází Mistr Saint Germain a další nanebevzatí mistři spolu s Archanděly a provádí léčbu na kterou jste připraveni

citíte energetickou vibraci těla jak proudí energie vychutnávejte 

nyní vidíte jak andělé a nanebevzatí mistří odstranuji blokace blokujicí zvyšení vibraci 

jste pouze tady a ted vnímáte že jste obklopeni anděly

andělé a bytosti dokončuji léčbu 

vy se pomalu zvedáte z lehátka

a loučíte opouštíte chrám shambaly a vracíte se s jednorožcem a andělem strážným do tady a ted do přítomnosti

otevřete oči jste tady a teď