Modlitba za vytváření hojnosti

07.02.2016 15:53

Modlitba za vytváření hojnosti :)

MODLITBA ZA VYTVÁŘENÍ HOJNOSTI

Drazí andělé,

jsem připraven stát v proudu finanční hojnosti a žádám vás o poslání jasných znamení, pokud jde o můj nejlepší postup, abych přilákal tuto hojnost. Prosím pomozte mi poznat, pochopit a sledovat tato znamení.