Obecné vlastnosti organismů

05.11.2015 00:00
Obecné vlastnosti organismů (živých soustav)
dráždivost
reakce na podněty
stálost vnitřního prostředí (homeostáza)
dědičnost
genetická informace (DNA, RNA)
schopnost replikace nukleové kyseliny
rozmnožování
pohlavní (♂ + ♀ buňky)
nepohlavní (vznikají specifické nepohlavní rozmnožovací částice)
vegetativní (potomek vzniká z těla rodiče, de facto je to jeho klon)
z hlediska evoluce je nejvýhodnější pohlavní rozmnožování (kombinace genetické informace)
výhody nepohlavního a vegetativního
 rozmnožování: je rychlejší, produkuje více jedinců
metabolismus
látkový, energetický
rozdělení organismů podle typu výživy a metabolismu
vývoj
ontogeneze (vývoj jedince)
fylogeneze (vývoj druhu)
růst
omezen délkou života a geny