Ochrana

19.11.2015 16:21

Bílé světlo a barevná ochrana

 

Nádherným způsobem, jak zajistit bezpečnost a stabilitu vašeho domova i majetku je, obklopovat je „bílým světlem“. Bílé světlo - andělská energie, která má vlastní životní sílu a inteligenci. Zahalíte-li sami sebe nebo svůj majetek bílým světlem, vztyčujete kolem sebe účinný ochranný štít.

Pokud vám nebo k předmětu zahalenému bílým světlem přistoupí člověk s nekalými úmysly, nebude vám moci jakkoli uškodit. Bude přinucen nechat vás i vaše věci na pokoji, aniž by chápal, proč se tak stalo. Je dokonce možné, že vás tento člověk ani neuvidí, jakoby bílé světlo způsobilo, že předměty jím zahalené jsou pro osoby s negativními úmysly neviditelné.

Zahalit sebe, milované lidi nebo předměty bílým světlem je jednoduché. Pokud se v noci budíte strachem ze zlodějů, nebo požáru, požádejte anděly o pomoc a budete spát jako dudci. Stačí si představit váš dům zahalený bílým světlem. Poté si představte, že u každých dveří hlídá jeden velký anděl strážný (můžou hlídat i všechna okna). S bílým světlem a strážnými anděly střežícími vás i váš dům bude váš spánek hluboký a klidný.

Bílým světlem můžete zahalit i své děti a další milované osoby, a poskytnout jim tak duchovní ochranu. Já sama obklopuji tímto světlem i vůz nebo letadlo, kterým cestuji. Často také žádám o další anděly, aby doprovázeli a ochraňovali můj automobil.

Zahalujte se bílým světlem i tehdy, vstupujete-li do míst, kde je cítit jakákoli forma negativity nebo přízemní způsob myšlení. Pokud jste jasnocítící (také se tomu říká empatie, intuice nebo citlivost), mohli byste být náchylní k nasávání negativní energie z takovéhoto prostředí. Jasnocítící lidé si většinou naléhavě uvědomují pocity ostatních a mohou lehce vstřebat negativitu, kterou tito lidé vyzařují. Výsledkem je, že se jasnocítící člověk může často cítit vyčerpaný nebo sklíčený.

Jako ochranu před těmito negativními emocemi si můžete představit, že vás zahaluje trojitá vrstva světla: první je vrstva bílého světla, následuje druhá vrstva smaragdově zeleného léčivého světla, a po ní vrstva světla fialového. Třetí vrstva slouží jako nárazník, odrážející jakékoli negativní vlivy.

Andělé také říkají, že jasnocítící lidé musí pravidelně chodit do přírody. Podle andělů plní příroda roli „pohlcovače kouře“ a odstraňuje negativní energie, které citliví lidé přejímají. Andělé důrazně doporučují, aby si tito lidé pěstovali poblíž postele pokojové rostliny, zvláště ty s širokými listy, například pothos nebo filodendron. Rostliny absorbují škodlivé usazeniny a negativitu, podobně jako ze vzduchu odstraňují oxid uhelnatý.

Ochranný štít a psychická ochrana

Vytvořit si ochranný energetický štít znamená, že jste obaleni neproniknutelnou vrstvou světla. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, obdařená inteligencí, která vás obejme a chrání, jestliže ji zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy. Toto světlo je vždy božským Světlem našeho Stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup a proto s ním nemohou jakkoliv nakládat (kromě toho, i kdyby mohly, tak by nechtěli). To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou na svou ochranu přivolali nízké síly. Můžete zvolit různé barvy světla podle toho, proti čemu se chcete chránit.

Je důležité, abyste se energeticky zaštítili pro případ jakékoli si­tuace, kdy přicházíte do styku s nižšími energiemi, ať už je to na nějakém veřejném místě nebo v blízkosti lidí nemocných či zlých. Platí to zejména u senzitivních jedinců, kteří mají tendenci vstřebá­vat do sebe energii druhých.

Abyste se ochránili, stačí představit si v myšlenkách nebo vi­zuálně, jak vás cele obklopuje světlo určité barvy, kterou si zvolíte. Do ochranného štítu ze světla můžete zahalit také jiné lidi nebo ob­jekty, jako jsou třeba kola nebo domy. Štíty se obnosí, je proto nut­né je obnovovat přibližně každých dvanáct hodin.

V závislosti na situaci, v níž se nacházíte, si zde můžete vybrat konkrétní barvu:

  • Bílé světlo: Přivolává anděly, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic zlého proniknout. Účinná ochrana proti zločinnosti nebo psy­chickému útoku. Povolejte kolem sebe ještě další pomoc­né anděly.
  • Růžové světlo: Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte a současně naplňuje touto milující energií i vaše nitro. Růžový štít chrání proti negativitě. Je účin­ný v situacích, kdy jsou kolem vás negativně zaměření, věčně si stěžující nebo pomlouvační lidé, neboť růžový štít pronikne pouze láska.

  • Zelené světlo: Představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoliv cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek. Záštita fyzického léčení. Zeleným ochran­ným štítem vybavte člověka, který je poraněný nebo ne­mocný.

  • Purpurové světlo: Zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Psychická ochrana. Štít proti psychic­kých útokům a entitám.

  • Duhové světlo: Představujte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace podpoří vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé.

  • Zrcadlová koule: Ve všech případech, kdy se cítíte zrani­telní, nebo jsou-li vaše čakry otevřené a očištěné a hrozí vám působení hrubých energií (jako třeba v davu nezná­mých lidí).
  • Olověný štít: Štít proti negativitě, který se používá v mez­ních situacích, kdykoli předpokládáte nějaký střet, nebo se cítíte výjimečně zranitelní či otevření. Představte si vi­zuálně anebo pocitově, jak vás cele obklopuje lehký olo­věný plát, kterým nic nemůže proniknout.
  • Trojnásobná ochrana: Vezměte si tři nebo více barev a vrstvěte je jednu po druhé kolem sebe pro dokonalou ochranu.

zdroj : https://www.nakridlechandelu.cz/andelske-leceni/bile-svetlo-barevna-ochrana