Pozemští andělé

07.02.2016 15:00

Pozemští Andělé

 

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako byste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, tak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim a při tom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte násilí v jakékoliv formě, pak je to dokonce velmi pravděpodobné!

Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše běžného člověka a to i přesto, že všechny duše povstaly z Božské jednoty. Je známo, že osobnost člověka a jeho fyzický vzhled jsou utvářeny prostředím a specifickým způsobem života. Je zřejmé, že ti, kteří tráví většinu času surfováním podél tropických pláží, se budou vzhledově i svými způsobit lišit od jedinců, kteří prosedí velkou část života za psacím stolem ve vnitrozemí.

Podobně formují člověka jeho minulé životy. Tak jako je člověk ovlivňován ve svém fyzickém bytí v daném konkrétním životě svým původem a kořeny v materiálním slova smyslu (sociální postavení, fyzické danosti), je stejným způsobem podmíněn i duchovně prostřednictvím svého duchovního původu. Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. Opět platí, že nejvyšší Já každé lidské bytosti je nerozdílné - je nadpozemským plamínkem Božského světla. Avšak u těch, jejich ž úkolem je šířit světlo, pobývalo vyšší Já několikero životů v nebeských sférách vzdálených Zemi. Tyto životy strávené v andělských sférách, v království elementárních bytostí nebo na jiných planetách, se otiskly do jejich duše a zaznamenaly v nich hluboké stopy. Ačkoliv obýváme lidské tělo, naše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. A jimi také opravdu jsme.

Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Bůh pro toto poslání na Zemi povolal ty nejzářivější a nejsilnější duše, aby napomohly přechodu lidstva do nového věku, který bude naplněn ve jménu Smíření. Lidé, kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Může se zdát, že je jim vědomí vyšších souvislostí odepřeno nebo že dokonce z vlastní vůle nežijí duchovním životem. Avšak i tito lidé jsou bytostmi, ve kterých hoří plamínek Božského světla. Jejich životy jsou však zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům.

 

Životní poslání pozemských andělů

Jste-li pozemským andělem, pak jste obdařeni schopností léčit a vykonávat zázraky. Váš potenciál šířit světlo je obrovský. Přijali jste své poslání od Boha, vtělili jste se na planetu Zemi, abyste druhé učili a uzdravovali. Daří se vám naplňovat vaše vyšší poslání? Pokud je pro vás těžké přizpůsobit se pozemskému životu, vzpomeňte si na svůj duchovní původ. Pomůže vám to najít cestu i odpovědi na vaše otázky. A snad i útěchu.

 

Charakteristika pozemských andělů

Všichni pozemští andělé mají určité společné specifické rysy. Na druhou stranu každá z kategorií má své charakterové vlastnosti, které jsou jedinečné a odlišují se od těch ostatních.

 

Všechny skupiny se vyznačují následujícími rysy.


- Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti.
Každý z pozemských andělů, s nimiž jsme hovořila, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný, než ostatní. Mnoho pozemských andělů má podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování nebo je dokonce šikanovali. 

- Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoliv druhu a násilí v jakékoliv formě. Pozemským andělům činí potíže být uprostřed davu lidí, neboť síla jejich rozporných emocí a fyzických pocitů na ně působí přímo drtivě. Většina z nich se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci kupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čistící prostředky. Odmítají násilí v jakékoliv formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích či filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámku typu: "Ty jsi moc přecitlivělý".Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.

- Silné vědomí vlastního poslání. I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých. 

- Frustrující vztahy. Mnoho pozemských andělů trpělo v dětství nedostatkem lásky, případně vůči nim byli rodiče přehnaně přísní nebo dokonce hrubí. Jako dospělí mají tendenci k podobným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství pozemských andělů má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotni přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali, protože k žádnému z nich, ani k sourozencům nic necítí. Není divu, protože takové rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se ve svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to, díky tomu, že na sobě pracují , skutečně podaří.

- Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi.Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: "Ve vás něco je, co mi říká, že vám můžu věřit." 

- Vypadají mladší, než jsou. Příčinou je možná to, že se stravují zdravěji než ostatní, cvičí a celkově se o sebe lépe starají. Spíše je to však jejich duchovní původ, který tento dojem mladosti vyvolává. Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku.


- Sklon k různým typům závislostí, získaných nebo dědičných. Pozemští andělé se často pokoušejí svoji citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach se svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům a nebo ke všemu najednou. 

- Zvonění v uchu. Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá pozemským andělům povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.

 

Test- Jaký typ pozemského anděla jste vy?

Někteří lidé poté, co si vyslechnou charakteristiku jednotlivých kategorií, ihned poznají, do které z nich sami patří. Pokud si však nejste jisti, tento test vám pomůže určit váš duchovní původ. Odpovědi ano/ne si zapisujte okamžitě, hned jak vás napadnou. Své odpovědi neanalyzujte a neopravujte.

- 1. Velmi lehce přibírám na váze. /Právě v tomto období vážím více, než jindy./ Trpím nadváhou. 
- 2. Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici. 
- 3. Málokdy poruším nějaké pravidlo. 
- 4. Činí mi potíže říci "ne". 
- 5. Barvím si vlasy /odbarvuji si vlasy/. Zesvětluji si vlasy. 
- 6. Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám. 
- 7. Mám radši zvířata a rostliny než lidi. 
- 8. Mám keltské kořeny./svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť.) 
- 9. Mám rád kanadské žerty 
- 10.Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled. 
- 11. Jsem naprosto nezávislá/ý. 
- 12. Po finanční stránce se buď koupu v penězích nebo trpím hladem. Nic mezi tím. 
- 13. Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou. 
- 14. Vždycky jsem věřil v mimozemské civilizace a UFO a zajímám se o ně. 
- 15. Mám nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/á bez ohledu na to, zda to oceňují. 
- 16. Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování. 
- 17. Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit/vdát a založit rodinu. 
- 18. Moc rád bych zase odešel Domů, protože vím, že Země není mým domovem. 
- 19. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí. 
- 20. V minulosti jsem byl tak zoufalý/á, že jsem vážně uvažoval/a o sebevraždě./ Mám za sebou pokus o sebevraždu. 
- 21. Změnil jsem své křestní jméno./Intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním své křestní jméno. 
- 22. Moji přátelé a rodina mi říkají: "Jsi jiný/á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/á. 
- 23. Udělal/a jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod). 
- 24. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů. 
- 25. I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/a. 
- 26. Jsem si vědom/a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám. 
- 27. Vzpomínám si na své minulé životy./Zajímám se o starou Atlantídu a dobu krále Artuše. 
- 28. Jsem přesvědčen/a, že jsem byl/a upálena nebo jiným způsobem popraven/a při honu na čarodějnice v době svaté inkvizice. 
- 29. Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií. 
- 30. Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku apod.


Vyhodnocení:

Počet kladných odpovědí určuje, do které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá "ano" počítejte odděleně, vždy po šesti otázkách.

- Jestliže jste u prvních šesti otázek odpověděli 4krát a více kladně, jste pravděpodobně vtěleným andělem. (Čím vyšší počet kladných odpovědí, tím vyšší pravděpodobnost.)

- Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 7.-12. otázky, jste pravděpodobně vtělenouelementární bytostí.

- Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 13..-18. otázky, jste pravděpodobně vtělenouvesmírnou bytostí.

- Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 19.-24. otázky, jste pravděpodobně vtělenounovou duší.

- Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 25.-30. otázky, jste pravděpodobně vtělenýmzasvěcencem.

Jestliže z vašich odpovědí nevyplývá jasně jediná kategorie, pak můžete být hledající duší nebo můžete být "skokanem". V prvním případě může jít o duši, která se vzdala příslušnosti k jedné duchovní skupině a dosud se plně neztotožnila s novou. Typ skokana je bytost, která se pohybuje mezi jednotlivými duchovními kategoriemi, například z kategorie vesmírných bytostí do kategorie elementálů a tak dále.


Vtělení andělé

První zprávy o andělech vtělených do lidského těla pocházejí přinejmenším z doby apoštola Pavla, který promlouval k Hebrejcům takto: "Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly."

Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí.

Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.Základní poznávací znaky:

- milá tvář ve tvaru srdce

- andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví

- jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku

- mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou

- narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře

- jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry a poradci

- zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu)

- neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají

- mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělích, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni.

- mají více andělů strážných než ostatní

- jejich aura září

- mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění

- jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a alkoholici.

- zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní

- mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.

- mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k "úkolu". Snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu vztahu.

- často trpí syndromem chronické únavy

- jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.

- ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí. Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.

- přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej

 

Tyto symptomy se nevztahují jen na ženy jako na vtělené anděly, ale ve stejné míře i na muže. Vtělení andělé mají dar pronikat pod povrch věcí, soustředí se na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě.

Často mají přátelé nebo milence, kteří svůj potenciál potlačují nebo oslabují různými závislosti. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k úkolu- snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém. Jako by se rozumělo samo sebou, že oni musí být ve vztahu ti silní, a díky tomu mohou čerpat neomezeně z andělské trpělivosti. Nakonec jim však dojde energie, kterou do těchto vztahů neúnavně investovali. Pak si uvědomí, že jejich přátelům vůbec nezáleželo na nich samotných, ale že jen potřebovali jejich pomoc. Přesto, když tento vztah opouštějí trpí pocitem viny. Vtěleným andělům pomáhá, dostane se jim vnitřní podpory.Vtělené elementární bytosti

Příslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelní ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. Vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, delfínům, zvířatům a jednorožcům. 
Jsou chráněni i vílami.


Základní poznávací znaky:

- Mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté. K tomu ještě vzhled jakby zděděný po keltských předcích, to jest brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.

- Nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují jsou pokrytci.

- Mívají rošťácký pohled. Mají rádi legraci a vyžívají se v kanadských žertících a nikdy nemají k smíchu daleko. Toto je vlastní pouze elementálům.

- Mají štíhlá až hubená šlachovitá těla (vyjma zaoblených mořských andělů), rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém. Jejich metabolismus je pomalý a nitro něžné.

- Většina z nich jsou na něčem závislí. Rádi si užívají života.


- Spíše nepatří do slupiny modrých, jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých- ti bývají často vážní a vypadají zachmuřeně a tvrdě).

- Svým nezvyklým smyslem pro humor se jejich okolí často nezavděčí. Jejich úkolem je uvolnit své okolí, přimět ho smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to mělo být na jejich účet. Často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici či herci (např. Rob Wiliams, Julia Roberts,...)

- V určité chvíli se stali bezmocnými proti lidskému decimování přírody. Jako duchovní bytosti se jim už nebyli schopni postavit, a proto se někteří rozhodli pro zrození do lidského těla, aby mohli začít bojovat nejen proti znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale aby také vystoupili na ochranu týraných a vybíjených zvířat.

- Dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi. Avšak pomáhají těm, kteří se Zemí soucítí a jsou ochotni ji chránit. Např. tím, že třídí odpad, používají přírodě ekologicky neškodlivé čistící prostředky a chovají se ohleduplně ke zvířatům.

- Když navážou vztah, často bývají nařčeni z toho, že se chovají jako rozmazlené děti, že jsou nezralí, nestálí a neochotni se ve vztahu vázat. Vyčítána je jim i tvrdohlavost.

- Jsou mnohem méně závislí na společnosti lidí.Rádi se s lidmi sdružují za účelem zábavy, ale když si užijí, chtějí mít svou samotu.

- Mají sklon k závislostem- k alkoholu, drogám a pod.

- Životně důležitý je pro ně dostatek životního prostoru a čas trávený o samotě, obzvláště v přírodě.

- Mohou být velmi plaší a uzavření. Mívají zábrany někomu se svěřit. Na to musí člověku opravdu důvěřovat.

- Jestliže se cítí odmítnutí nebo nepochopení. Pokud se necítí být přijímáni, okamžitě se stáhnou do sebe. Pak se z nich často stane plachá bytost která má potřebu se od okolí izolovat.

- Jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi. Jediný zdravotní problém je, že občas trpí depresemi.

- V dětství mohli mít astma´, protože jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu.

- Tráví-li mnoho času mezi uzavřeni čtyřmi zdmi, objevují se u nich také klaustrofobické stavy.

- Rodí se často ve znamení vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak, Ryby a Štír

Vtělené vesmírné bytosti

Mimozemšťanům se lidé jeví jako násilníci, a to dokonce do takové míry, že museli být na Zemi vysláni jejich zástupci,, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva. Tito dobrovolní vyslanci míru pro tuto misi přijali lidské tělo. 

Měli bychom děkovat Bohu, že jsou mezi námi. Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.

 

Základní poznávací znaky:

- Když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv.

- Kdykoliv jsou ochotni vyjít vstříc a pomoci komukoliv, kdo má pomoci zapotřebí. Ti, kterým pomáhají je často ani nezajímají neboť nemají potřebu sloužit druhým, aby se dočkali odměny. Svou pomoc považují za projev své nejhlubší potřeby.

- Ve společnosti se cítí rozpačitě, protože z dřívějška nemají žádné zkušenosti s pozemským společenským životem. Proto se cítí druhými odmítnuti.

- V dětství někdy i v dospělosti byli vystaveni zlomyslným narážkám.

- Jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů vzdáleném daleko ve hvězdném prostoru, kde si nepřipadají vydělení a jiní.

- Mají výrazné fyzické rysy, které je odlišují do svého okolí. Většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka, jsou vysocí a štíhlí, obličej často podlouhlý a hubený. Ti s drobnějším vzrůstem mají kulatější tváře.

- Oči jsou většinou ve tvaru půlměsíce barvy šedé, zelené nebo hnědočerné.

- Oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti.

- Jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a rezervovanost.

- Nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba.

- Už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je něčím jako univerzální inteligencí, která prostupuje vším.

- Často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko- fantastickou literaturu.

- Mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.

 

Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.

Nové duše

Je duše, která se rozhodla, že se vyhne obvyklému procesu narození, kterým se duše vtěluje do lidského těla. Proces vývoje z nemluvněte do dospělého jedince považuje za zdlouhavý. Tělo získává tak, že uzavře dohodu s jinou duší, že se v určitém časovém bodu vymění své životní energie.Obvykle to bývá, kontaktuje člověka, který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít. Nová duše tohoto člověka osloví ve spánku a požádá ho, aby mu mohla pomoci tím, že převezme jeho tělo a on se bude moci vrátit domů do duchovního světa.

 

Základní poznávací znaky:

- Jednoho dne se probudí a mají pocit, že se s ničím ve svém životě neztotožňují.

- Nepamatují si na své dětství ani na významné události svého života.

- Vzpomínají si, že chtěli spáchat sebevraždu nebo mají za sebou pokus os sebevraždu.

- Jejich přátelé a rodina jim říkají: " Jsi jako vyměněná/ý. Jako bys to ani nebyl/a ty. "

- Ve svém životě se najednou rozhodnou pro drastické změny. Změní si např. křestní jméno, bydliště, rozvedou se, změní profesi, náboženské vyznání a pod.

Komunikace mezi oběma dušemi, než se výměna uskuteční, probíhá obyčejně dlouho. Výměna proběhne dokonce i na zkoušku, to znamená, že původní duše opustí tělo, aby zjistila, zda jsou ve vzájemné shodě. Než dojde ke konečné výměně, musí si být obě duše svým rozhodnutím jisty. Tento proces se dá přirovnat k procesu, kterým prochází člověk rozhodující se pro operativní změnu pohlaví.

Jakmile se obě duše rozhodly, je vyšší mocí zinscenována situace, při které dojde k výměně. Původní duše spáchá sebevraždu, stane se účastníkem nehody, nebo se jednoduše vymísí z těla. K výměně může dojít i ve spánku nebo dokonce při meditaci. Jakmile výměna proběhne, původní duše odejde do vyšších sfér, kam odcházejí duše zesnulých. Okamžitě, když původní duše opustí tělo, vklouzne do těla duše nová.

Když se nová duše v převzatém těle probudí či nabyde vědomí,obvykle si na proces výměny nepamatuje. Amnézie- ztráta paměti je typická. Původní život bytosti, která výměnu prožila jí však nedává smysl.Najednou a naprosto nečekaně má neodbytný pocit, že něco není vpořádku. Nepoznává své děti, partnera ani přátele. Ve vlastním životě si připadá jako cizinec.

Nová duše má vysoké poslání a své nové tělo využívá k jeho naplnění. Přichází na Zemi, aby šířili Božskou lásku a mír. Forma, kterou pro své působení na Zemi zvolili je druhořadá. Podstatné je poslání samotné.

 

 

Skupina zasvěcených- vtělení mágové, čarodějové, veleknězi, kouzelníci a šamani

 

Vášniví, exotičtí a výstřední. Jakoby z jejich nitra vycházelo světlo.Vypadají jako hrdinové z romantických románů. Jsou to bytosti, které se naučili ovládat energii. Jsou schopni zázračných uzdravení, kouzel ve smyslu zhmotňování svých představ a přání. Působí na fyzické předměty formou telekineze a levitace. Jedná se o mocné mágy náležející k lidské rase, kteří byli povoláni z duchovních světů zpět do fyzického světa kvůli dramatickému vývoji na Zemi.

 

Základní poznávací znaky:

- Mívají hedvábné dlouhé, hladké vlasy, oválné tváře a znepokojivý pohled.

- Jejich pohled je pronikavý a nemá smysl před nimi něco předstírat nebo lhát, protože okamžitě poznají, kde je pravda.

- Obklopuje je aura tajemna když jim pohlédnete do očí, okamžitě víte, že vědí.

- Působí okázale a nápadně. Oblékají se do vlajících šatů.

- Energie, kterou vyzařují působí tajemněji a hutněji.

- Mají něco v sobě pochmurně zádumčivého, vážného, dalo by se dokonce říci depresivního a často působí tvrdě a nelítostně.

- Jsou lidskými bytostmi od úsvitu dějin.

- Ve vztahu ke svému okolí vnímají svou odlišnost.

- Jsou to realisté, kteří jsou vůči ostatním schopni soucitu a trpělivosti.

- Umí si užívat života na Zemi.

 

Většina zasvěcených touží po magickém svazku, po spřízněné duši, která je stejně jako ona zasvěcena do tajů okultismu. Tuto spřízněnou duši dokáží v druhých rozpoznat.

V minulých životech se mnohdy zavázali k celibátu nebo pohlavní zdrženlivosti. Pokud tento slib nebyl zrušen, pak je stále součástí jejich nevědomí a v současném životě může ovlivňovat jejich vztahy.

K přátelům potřebují chovat úctu a obdiv. Jejich okolí jim často vytýká, že se chovají, jako by znali lék na všechny bolesti světa. Na to je něco pravdy, protože mají schopnosti napojit se kolektivní nevědomí, které je zdrojem veškerého poznání.

Byli obdařeni přirozenými vůdcovskými schopnostmi. Lidé k nim zcela přirozeně chovají úctu a obdivují je, ale jejich vnitřní silou mohou ostatním nahánět strach.

Je velmi pravděpodobné, že vzhledem k zaměření na duchovní učení a růst si budou volit profese duchovního učitele, astrologa, okulstisty, duchovního léčitele, vědmy, vykládání karet,či jasnovidce.

Většina těchto bytostí není schopna pracovat jako zaměstnanec nebo člen týmu. Alespoň ne tehdy, pokud svého nadřízeného nechovají v patřičné úctě.

 

Ochránci

Mohou se identifikovat se všemi skupinami. Jejich úkol na Zemi je, že poznají Anděly, Elementály... i ostatní... Pak jim pomáhají a starají se o ně...

 

Základní poznávací znaky:

- Již v raném věku jsou si vědomi, že jsou "ochránci".

- Ztotožňují se s pozemskými anděly.

- Rodí se do dysfunkčních rodin jako pozemští andělé

- Na první pohled poznají pozemského anděla. Volí si je jako jako nejbližší přátelé či své životní partnery. Jejich pouto je hlubší a duchovnější... Po celý život jsou jejich ochránci.

- Jsou ohromně citliví. Cítí jak energie Země, tak i energii lidských duší i pozemských andělů. Přitom si však při negativním vnímání zachovávají jakýsi odstup. Je to způsobeno jejich vírou, která je v nich veliká.

- Jsou zranitelní, když ostatní potlačují lásku, protože podstatou jejich duše je "láska" . Vidí její podstatu u ostatních lidí- jejich karmu, cítí jejich úděl. Snaží se, aby lidé i pozemští andělé skrze lásku naplňovali své poslání. Věří v lepší svět, protože jej tvoří s Boží pomocí.

- Boha cítí jako něco univerzálního, proto nemohou patřit k žádné církvi.

- stejně jako vesmírné bytosti vědí, co je nejlepší pro planetu Zemi. Dobře vědí čemu se mají vyhnout při láskyplném převibrovávání planety Země...

Většinou pracují jako učitelé, ve sdělovacích prostředcích, jako spisovatelé, hudebníci... prostě všude, kde mohou svou energii předávat ostatním, starat se o ně...