Práce se zrcadlem

31.12.2015 12:44
Z knihy Poznej dobro v sobě autor Luise L. Hay
Práce se zrcadlem
Práce se zrcadlem bývá často nepříjemná a zároveň něčím,, čemu se můžete chtít vyhnout. Stoupnete-li si před zrcadlo v koupelně, máte stále příliš snadnou cestu úniku. Jsem přesvědčená že nejvíce z této techniky získáte, když se před zrcadlo posadíte. Já ráda použivám zrcadlo zavěšené na vnitřní straně dveří mé ložnice. usedám před něj s balíčkem papírových kapesníků. Nechte si na toto cvičení dostatek času nebo se k němu znovu a znovu vracejte. Pravděpodobně existuje mnoho lidí kterým můžete odpouštět :)
Posaďte se před zrcadlo. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte. Vybavte si tu spoustu lidí, kteří vám v životě ublížili. Nechte je svou myslí procházet. Teď oči otevřete a začněte s jedním z nich hovořit.
Řekněte něco jako : Hluboce jsi mě ranil. Já však již nebudu zůstavat uvězněný v minulosti. Jsem ochoten ti odpustit. Zhluboka se nadechněte a řekněte. Odpouštím ti a osvobozuji tě. Opět se nadechněte a řekněte Jsi svobodný a já jsem svobodný. Všimněte si jak se cítíte. Můžete pociťovat odpor nebo se můžete cítít pročištění. Pokud uvnitř stále cítíte odpor pouze se nadechněte a řekněte jsem ochoten uvolnit veškerý odpor.
Někdy odpustíte několika lidem jindy můžete odpustit pouze jednomu člověku. To nevadí. Bez ohledu na to jaký způsob zvolíte toto cvičení je pro vás ideální. Odpuštění může být jako když loupete cibuli. Má - li příliš mnoho vrstev na den cibuli odložte Můžete se k ní vždycky vrátit a odloupnout další vrstvičku. Pochvalte se za to že jste vůbec ochotní s tímto cvičením začít.
Až budete se dnes nebo někdy jindy k tomuto cvičení vracet rozšiřujte seznam těch kterým chcete odpustit Pamatujte na : rodinné příslušníky, učitele, děti ze školy, milence a mileky, přátele, kolegy, vladní organizace a představitele, členy či personál církve, lékařské odborníky, Boha, jiné představitele autority, sebe sama. Především odpustte sami sobě. Přestaňte být na sebe tak přísní. Není nutné se trestat. Udělali jste to nejlepší co jste udělat mohli.
Se svým seznamem se ještě jednou posaďte před zrcadlo. Každému člověku z vašeho sezamu řekněte Odpouštím ti za ....... Nadechněte se Odpouštím ti a osvobozuji tě. Postupujte dále svým seznamem. Cítite li že se určitéhho člověka již nezlobíte ani vás nerozčiluje, odškrtněte si jej. Jestliže ve vás stále zloba zůstává, echte dotyčnéhho stranou a vrat´te se k práci s ním později. Postupně jak s tímto cvičením budete pokračovat pocítíte že z vašicch ramen mizí tíha. Možá vás překvapí jaké množství starých záležitostí jste s sebou doposud nesli. Buďte k sobě laskaví když budete procházet očistným procesem.