Rada Andělů 10.10.2016

10.10.2016 07:53
Rada Andělů 10.10.2016
Dnes na mě vypadly dvě karty
Štědrost
Štědrost je ctnost ducha. Je to radost ze štěstí druhých i když sami právě nemáte co oslavovat. Je to rozpoložení msli díky němuž jste šťastní, že můžete dávát, aniž byste za to výměnou něco očekávali. Tato karta vás vybízí ke štědrému sdílení a je známkou toho , že jste připraveni zamířit k této ušlechtilé vlastnosti. Andělská moudrost vás vybízí abyste se rozdávali svobodně otevřeně a s láskou. Odměna za štědrost je veliká, protože všechhno co s otevřeným srdcem dáváte se vám mnohonásobně vrátí.
Víra
Víra je natolik mocná že přenáší hor.Andělská moudrost vám však připomínná, abste nevěřili slepě lidem ani situacím. Použijte zdravý rozum a rozlišovací schopnost a nikdy se nevzdávejte své moci ve prospěch druhých. Místo toho věřte v sebe a ve vyšší síly. Modlete se vyrovnaně zakotvení ve svém klidném moudrém středu a vězte že co žádáte vám bude dánno. Jednejte jako by tomu již tak bylo. To je víra. Rada vašeho anděla zní abyste více věřili v Nekonečné.