Rada andělů 14.9.2016

14.09.2016 07:29
Rada Andělů 14.9.2016
Moc
Vaši andělé vám připomínají vaši Božskou podstatu. Nenechte se shazovat ani omezovat. Klid a mír vám přináší osobní sílu , nikdo vás nemůže rozrušit ani ovlivnit. Andělé vás vedou k tomu abyste si našli svůj tichý, klidný střed a vyléčili svůj hněv a vyčistiti své emoce, spolehli se na svůj vlastní úsudek a rozhodovali se sami za sebe. Převzetí odpovědnosti za vlastní život je nezbytným předpokladem vašeho duchovníhho růstu a proto se postavte na vlastní nohy a buďte silní. Pravá moc vychází z vnitřní síly vědomí vlastní hodnoty a sebedůvvěry. Chopte se své moci ještě dnes.