Rada Andělů 16.8.2016

16.08.2016 07:41
Rada Andělů 16.8.2016
Začátky
Život tvoří řada cyklů a pro vás teď nastala doba přerodu. Může to znamenat novou fázi ve vztahu, zrod nového ápadu nebo rozvíjení takových vlastností jako je smích světlo a naděje. Může se rovněž ohlašovat naprosto zásadní změna. Nebojte se opustit což již znáte, protože nové nemůže přijít dokud neodejte staré a překonané. Váš anděl vám radí přijmout nový záčátek protože až přijdete budete rádi. Zrození je zranitelné období. Křehkou životní sílu je třeba v sobě chránít a pečovat o ni. Požádejte anděly, aby vás novýmími začátky ve vašem životě bezpečně provedli až do fáze zralosti.