Rada Andělů 17.8.2016

17.08.2016 07:31
Rada Andělů 17.8.2016
Dnes jsem pro vás vytáhla dvě karty
První je Odpuštění
Andělská moudrost vám připomíná že problématičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst. Radí vám , abyste se oprostili od pocitů zranění zášti a hněvu z minulosti. Když odpustíte druhým i sobě vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha. Požádejte anděly ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena. Kdž milujete bezpodmínečně není co odpouštět. Láska je dávání takže otevřete své srdce a dávejte lásku.
Druhá je Vděčnost
Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Kdž Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí. Andělská moudrost vám připomíná abyste poděkovali za všechno co máte hmotné i nehmotné. Kdykoli upřimně poděkujete je vám dáno ještě více neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dvěře k vesmírné hojnosti. Pěsstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě. Vaši andělé se na vás budou usmívat :)