Rada Andělů 19.10.2016

19.10.2016 07:24
Rada Andělů 19.10.2016
Moudrost
Znalosti lze nabýt studiem, ale moudrost je Božská inspirace, která pochází z vašeho nitra. Vaši andělé vás vedou k tomu abste se spojili se svým klidným tichým středem a naslouchali moudrosti své duše. Poté budete se budete rozhodovat a jednat na základě vedení svého nekonečného bytí. S moudrostí dostává život nový rozměr a naše lidské drama a strach se ve srovnání velkolepostí celkového pohledu náhle jeví jako nepodstatné. Kráčejte po své cestě životem jako jední z Moudrých a všichni vás budou ctít a respektovat.