Rada Andělů 20.8.2016

20.08.2016 07:37
Rada Andělů 20.8.2016
Dnes jsem vás vytáhla dvě karty
První je vděčnost
Měli byste si uvědomit čeho všeho se vám dostalo. Když vesmíru poděkujete za jeho dary odpoví vám štědrostí. Andělská moudrost vám připomíná , abyste poděkovali za všechno co máte - hmotné i nehmotné. Kdykoliv upřimně poděkujete je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti. Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě. Vaši andělé se na vás budou usmívat.
Druhá - přijetí.
Přijetí znamená nepodmíněnou lásku. Andělé vám připomínají, že máte přijímat každého přesně takového jaký je bez posuzování obviňování nebo touhy ho měnit. Když druhé lidi nebo cokoliv jiného bez výhrad přijímáte , nemáte v sobě zášť ani nepřátelství k nikomu ani k ničemu. Neubližování dosažené na základě přijetí představuje vysoký stav btí a vlastnost, již je lidem zatěžko přijmout, protože je Božská. Nicméně andělé k ní v současné době přitahují vaši pozornostt. Rovněž se od vás žádá, abyste přijali i sebe. Když tak učiníte , budete se cítít zakotvení, získáte zdravou sebedůvěru a projeví se vaše Božské já.