Rada Andělů 24.8.2016

24.08.2016 07:40

Rada Andělů 24.8.2016
Dnes mi Andělé daly dvě karty
První je : Přijetí
Příjetí znamená nepodmíněnou lásku. Andělé vám připomínají, že máte přijímat každého přesně takového jaký je, bez posuzování, obviňování nebo touhy ho měnit. Když druhé lidi nebo cokoliv jiného bez výhrad přijímáte, nemáte v sobě zášť ani nepřátellství k nikomu ani k ničemu. Neubližování dosažené na základě přijetí předsttavuje vysoký stav bytí a vlastnost již je lidem zatěžko přijmout protože je Božská. Nicméně andělé k ní v současné době přitahují vaši pozornost. Rovněž se od vás žádá, abyste přijali i sebe. Když tak učiníte , budete se cítít zakotvení, získáte zdravou sebedůvěru a projeví se vaše Božské já.
Druhá je : Archanděl Michael
Když se vám dostane požehnání v podobě této andělské karty jste vedeni k tomu, abyste archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu. Posilí vaši schopnost řešit problémy a proto ho požádejte ať svým mečem přetne emoční vazby které vás poutají k lidem, bezvýchodným situacím či vzpomínkám na minulost. Potom ho požádejte ať vás naplní silou a láskou. Ochraní vás před destruktivními myšlenkami , emocemi a činy druhých. Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku který přináši silá a odvahu. Zavolejte ho na pomoc a představte si že jste bezpečně zahaleni v tmavě modrém plášti. Tím se dostanete pod jeho ochranu. Je pánem všech andělů, vynikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítit bezpečněji získáte větší sebedůvěru, energii i silu.