Rada Andělů 27.8.2016

27.08.2016 07:31
Rada Andělů 27.8.2016
Dnes mi Andělé dali dvě karty
první je : Archanděl Samuel
Archanděl Samuel pracuje v růžovém paprsku lásky. Tato karta pro vás znamená požehnání a ukazuje , že jste připraveni otevřít své srdce nepodmíněné lásce. Láska nezná mezí a přijimá všechny bytosti takové jaké jsou. Láska nesoudí. Pravá láska je tak mocná že rozpouští zranění, hněv i oddělenost. Dovolte lásce , aby proudila do vašeho srdce a dotkla se těch které máte rádi, těch které rádi nemáte i těch které neznáte. Tak se vytvoří světelný most,, po němž mohou chodit andělé a přinášet naději a mír. Na oplátku bude požehnán i váš život a naplní se láskou.
Druhá je : Víra
Víra je natolik mocná , že přenáší hory. Andělská moudrost vám však připomínná, abyste nevěřili slepě lidem ani situacím. Použivejte zdravý rozum a rozlišovací schopnosti a nikdy se nevzdávejte své moci ve prospěch druhých. Místo toho věřte v sebe a ve vyšší síly. Modlete se vyrovnaně, zakotveni ve svém klidném, moudrém středu a vězte že co žádáte vám bude dáno. Jednejte jako by tomu již tak bylo. To je víra. Ráda vašeho anděla zní, abyste více věřili v Nekonečné.