Rada Andělů 5.8.2016

05.08.2016 07:37
Rada Andělů 5.8.2016
Vděčnost
Měli byste si uvědomit čeho všeho se vám dostalu. Když Vesmíru poděkujee za jeho dary odpovíte štědrostí. Andělská moudrost vám připomíná abyste poděkovali za všechno co máte - hmotné i nehmotné. Kdykoliv upřímně podděkujete je vám dáno ještě více neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti. Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete si přijímaní lásky a hojnosti ve svém životě . Vaši andělé se na vás budou usmívat :)