Rady Andělů 1.10.2016

01.10.2016 08:06
Rada Andělů 1.10.2016
Vlastní hodnota
Pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat. Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým aby je překračovali nebo aby s vámi manipulovali. Získáte si tak respekt. Když si vážíte sami sebe, stáváte se otevřenými a přátelskými, neurážíte se naopak jste ochotni druhým odpouštět. Připomínejte si,, že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým aby zneužívali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si. Se skutečným vědomím vlastní hodnoty vyzařujete zlatou auru, která obklopuje i druhé a vyvolává i v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a vedl vás.