Rady Andělů 15.10.2016

15.10.2016 10:47
Rada Andělů 15.10.2016
Porozumění
Andělé vás nabádají, abyste sebe i svou současnou situaci do hloubky prozkoumali a získali tak jasnou představu o příčínách které vedly k výzvám jimiž právě čelíte. Dříve než učiníte rozhodnutí seznamte se s fakty týkající se dané situace i postojů zůčastněných. Sebeuvědomnění představuje nezbytný základ na kterém se budují pevné vztahy, přátelství i práce .Porozumět vlastní osobnosti je základem porozumnění své duchovní stránce a svému poslaní na Zemi. Požádejte svého anděla ať vám pomůže.