Rady Andělů 16.9.2016

16.09.2016 07:24
Rada Andělů 16.9.2016
Archanděl Michael
Když se vám dostane požehnání v podobě této andělské karty, jste vedeni k tomu, abste archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu. Posílí vaší schopnost řešit problémy a proto ho požádejte ať svým mečem přetne emoční vazby, které vás poutají k lidem, bezvýchodných situacím, či vzpomínkám na minulost. Potom ho požádejte ať vás naplní sílou a láskou. Ochraní vás před destruktivními myšlenkami emocemi a činy druhých. Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku, který přínáší sílu a odvahu. Zavolejte ho na pomoc a představte si že jste bezpečně zahaleni v tmavě modrém plášti. Tím se dostanete pod jeho ochranu. Je pánem všech andělů, vnikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítít bezpečněji získáte větší sebedůvěru, energii i sílu.