Rady Andělů 17.10.2016

17.10.2016 09:05

Rada Andělů 17.10.2016
Vděčnost
Měli byste si uvědomit čeho všeho se vám dostalo. Když vesmíru poděkujete za jeho dary odpoví vám štědrostí. Andělská moudrost vám připomíná abyste poděkovali za všechno co máte - hmotné i nehmotné. Kdykolliv upřímně poděkujete je vám dáno ještě více neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti. Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijimání lásky a hojnosti ve svém životě.Vaši andělé se na vás budou usmívat.