Rady Andělů 24.9.2016

24.09.2016 08:04

Rada andělů 24.9.2016
Disciplína
Neukázněný pes je nebezpečný sobě i druhým. Naopak zvířeti, které se naučilo sebekázni a poslušnosti lze důvěřovat. Bude věrné a s láskou sloužit svému pánovi a lze je pustit z vodítka. Prostřednnictvím disciplíny dosáhnete svobody. Pán kterého máte poslouchat je vaše vyšší já. Přišli jste na zem s určitým poslání a naplnit je budete moci pouze prostřednictvím sebekázně. Nalaďte se na své anděl a požádejte je o pomoc a podporu aby byl váš život štastný a uspokojivý a pod Božím vedením. Sebekázně je klíčem k naplnění vašeho určení.