Rady Andělů 26.8.2016

26.08.2016 07:31
Rada Andělů 26.8.2016
Vlastní hodnota

Pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat. Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým , aby je překračovali nebo aby vámi manipulovali. Získáte si tak respekt. Když si vážíte sami sebe stáváte se otevřenými a přátelskými , neurážite se a naopak jste ochotni druhým odpouštět. Připomínejte si že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým, aby zneuživali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si. Se Skutečným vědomím vlastní hodnnoty vyzařujete zlatou auru,, která obklopuje i druhé a vyvolává v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaši aury a vedl vás