Rady Andělů 26.9.2016

26.09.2016 07:19
Rada Andělů 26.9.2016
Tvořivost
Andělé vás vyzývají, abyste prozkoumali svůj tvůrčí potenciál. Tvořivost je energie k dobrodružství a změně. Může zvěstovat novou myšlenku, inspiraci k nápsání knihy, uměleckou vizi nebo nový projekt. Nechte svou představivost plynout. Když nevíte jak tuto sílu používat můžete se cítit neklidní nebo sklíčení. Požádejte proto svého anděla ať vám pomůže nasměrovat vaši tvůrčí energii k něčemu co stojí za to. Andělská moudrost vám připomíná, že tvoříte společně s Božstvím. Používejte svou tvořivou moc s moudrostí a radostí.