Růžový paprsek

07.02.2016 15:04

Růžový paprsek

Růžový paprsek - Archanděl Chamuel

 

Barva růžová

Zaměření vztahy

Čakra srdeční (anaháta) – prvek vzduchu – rozvíjí vyšší city

Vyvážený růžový paprsek je spojením Země a Nebes, které se projevuje v lidském srdci. Jedná se o výsledek sňatku tělesného červeného paprsku s bílým paprskem plného duchovního probuzení.

Archanděl Chamuel  pomáhá obnovit a zlepšit milostné i jiné vztahy s druhými lidmi tím, že napomáhá rozvoji srdeční čakry. Toho se dosahuje prostřednictvím nádherného růžového paprsku, který představuje schopnost milovat a starat se o druhé, stejně jako dávat i přijímat lásku oproštěnou od vlastních zištných zájmů. Je to láska, která proměňuje naše já a posouvá nás prostřednictvím soucitu směrem k božskému stavu citové dospělosti. Mnoho lidí má strach otevřít srdeční čakru. Ti, kdo dokáží tento strach překonat, se vyznačují charismatickou vlídností, která na lidi kolem působí uklidňujícím a povznášejícím dojmem.

Archanděl Chamuel pomáhá ve všech vztazích. Zejména se to týká situací, které mohou změnit celý život, jako je konflikt, rozvod, úmrtí nebo třeba ztráta zaměstnání. Archanděl Chamuel pomáhá uvědomit si hodnotu existujících vztahů, které prožíváme. Jeho poselství zní: „Jedině láskyplná energie dává trvalou hodnotu a užitek veškerému stvoření.“

Tělesné spojitosti Části těla: srdce, ramena, plíce, paže, ruce, kůže.

Léčí všechny tělesné části, které jste zavrhli nebo odsoudili bez smilování a lásky. Přináší úlevu při fyzickém tlaku a psychosomatickém onemocnění. Je užitečný rovněž v případech, kdy byla diagnostikována nemoc a strach brání fyzickému uzdravení.

Citové a duševní spojitosti Růžový paprsek je spojen s budováním sebedůvěry a uznáním vlastních schopností. Rychle rozhání negativní emoce spojení se sebeobviňováním, snižováním vlastní ceny, nechutí k sobě nebo egoismem. Zažehná „skryté“ štěstí, neboť člověku ukazuje jeho jedinečný talent a schopnosti. Pomáhá tyto vlastnosti rozvíjet a zvyšovat sebehodnocení. Zastavuje deprese, chorobné chování a destruktivní sklony.

Duchovní spojitosti Otevírá srdeční čakru, což umožňuje rozvíjení daru léčit. Přitahuje spřízněné duše, s nimiž lze sdílet nejnitěrnější myšlenky a pocity. Připravuje k přijetí Kristova vědomí – Ducha svatého.

Jemný růžový paprsek archanděla Chamuela zažíhá štěstí a připravuje člověka přijmout Kristovo vědomí.

Zdroj : https://www.nakridlechandelu.cz/andele-paprsku/ruzovy-paprsek-archandel-chamuel