sedmá čakra

24.09.2013 15:32

Sedmá čakra :) korunní

 

Barva – fialová také bílá a zlatá

Symbol - lotos s tisící okvětními lístky

Základní princip – čiřé bytí

části těla – Velký mozek

Žláza – šišinka mozková (epifýza)

Vlivy šišinky mozkové nejsou jednoznačně vědecky objasněné. S největší pravděpodobností působí na celý organismus. Při přerušení funkce šišinky mozkové dochází k předčasné pohlavní zralosti.

Úloha a funkce – Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převladající barvou je barva fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je další květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlatě třpytivým světlem. Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. V sedmé čakře jsme spojeni s Božským bytím bez vlastností a tvaru , které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Sedmá čakra je místo, kde jsme „doma“. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu a ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Univerza. Co jsme nejprve chápali jen intelektem později intuicí je nám nyní zcela jasné a zřetelné. Poznání, které se nám nyní dostává prostřednictvím sedmé (korunní) čakry jde ještě než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření , ke kterým patří kromě jiného i naše tělo jako hru božského vědomí, se kterým v jednotě jsme. Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami působit, zde u sedmé čakry se můžeme jen otevřít a stát se nádobou. Rozvíjení sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začíná kmitat na nejvyšší pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svoji speciální úrovni a projevuje se tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie . Její květ se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

 

Harmonická funkce - V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat budeš zažívat stále více okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí od vnějšího života. Tvé vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako všudypřítomné čiré bytí ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější až přejdou trvalou skutečnost. Jsi - li pro ně zralý může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již konečně propadnout. Máš pocit, že ses probudil z dlouhého snu a že teprve teď žiješ ve skutečnosti. Během cesty ses stal vyprázděnou nádobou , kterou teď až do posledního koutku zaplnilo Božského bytí. Víš teď , že toto je tvá vlastní božská podstata, jediná trvalá realita. Tvé individuální já se stane já univerza.

Svým jednáním uskutečňuješ úmysl Stvořitele a světlo, které vyzařuješ otvírá srdce všech bytostí a schopných vnímat boží přítomnost. Když chceš nyní něco vědět postačí se jen zaměřit na to svou pozornost neboť všechno existuje v tobě a v Božském Bytí, se kterým jsi jedno. Tak je stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti tvého vlastního vědomí. Poznáš, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše co jsi považoval za realitu se tím stává iluzí. Proživáš největší prázdnotu avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata je čirá blaženost. V letech ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry,, dostáváš šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se ti dosud nezdála možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do tvé božské podstaty a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příložitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř. Připadá nám v této souvislosti pozoruhodné že fontanely kojenců jsou v prvních devíti až dvacetičtyřech měsících ještě otevřené. Malé děti žijí prvním období své pozemské existence ještě ve vědomí nedílné jednoty.

 

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry - jak jsme viděli může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností , jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele a tím ani v harmonii se sebou navzájem. Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry neotevřeš duchovním pravdám, můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že máš se obrátit víc dovnitř. Možná pocítíš i určitou nesmyslnost svého života a výraznější strach ze smrti. Zkusíš možná potlačit tyto nepřijemné pocity „útěkem“ do mnoha různých aktivit nebo přijetím nové zodpovědnosti abys dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stádium „přitáhnou“ nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíš – li tato poselství , zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoutám k vnějším věcem a ohraničen svým osobním já.

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

  1. účinky přírody – šířka a neohraničenost , blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života , které prožiješ na osamoceném vrcholu nějaké velmi vysoké hory, nejvíce podpoří otevření tvé korunní čakry.

  2. Účinky zvuků – hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je naše celá bytost vyjimečně bdělá a vnímavá pro božské tóny, znějící v celém Stvoření a vytvářející sílu lásky a harmonie ve všech projevených formách. Vhodná je ale každá hudba , která tě k tomuto tichu vede a na ně připravuje.

  3. Účinky barev – korunní čakru otvírají a rozšiřují fialová a bilá. Fialová způsobuje transformaci ducha i duše a otvírá je duchovním dimenzím. Ruší ohraničenost a může tě vést k zážitku kosmické jednoty. Bilá v sobě obsahuje spektrum všech barev. Integruje různé roviny života do vyššího celku a otvírá duši božskému světlu , poznání a uzdravení.

  4. Účinky drahokamů

    1. ametyst – červený oheň aktivity a modré světlo otevřenosti, ticho a šíře spojují v ametystu novou sílu. Ametyst dává „živý klid“ , ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, a budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Vede ducha k věčnosti , podporuje meditaci a inspiraci.

    2. Křišťál – vede člověka k celistvosti , která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přínáší jasnost a světlo duchu i duši a podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a ochraňuje a dává novou energii.

  5. Účinky vůní

1) kadidlo – ne náhodou je kadidlo, získané z pryskyřice kadidlovníku klasickým vykuřováním prostředkem při náboženských obřadech. Jeho vůně povznáší ducha i duši a čístí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry, a vyzvedává duši na úroveň kde se může stát nádobou na boží světlo.

  1. Lotos – lotosový květ je na východě symbol krásy a duchovní dokonalosti. Koření v bahně a zvedá se svým květem vysoko vzhůru. Právě tak dokonalý člověk žije ve světe, jeho pravá podstata zůstává však vnějším světem nedotčena a je jednotě s Bohem. Vyzařují z něj světlo a harmonie šířící do světla lásku, radost a poznání. Vůně lotosu nese v sobě toto poselství . Vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.