šestá čakra

23.09.2013 15:31

Šestá čakra

Šestá čakra – třetí oko :)

Barva – indigově modrá také žlutá a fialová

Smysl – všechny smysly a také nadsmyslové vnímání

symbol – lotos s 96 okvětními lístky

Základní princip – poznání bytí

Žláza – podvěsek mozkový (hypofýza)

Hypofýza svojí činností ovládá funkci všech ostatních žláz. Jako dirigent zajišťuje harmonickou souhru všech žláz v těle.


 

Úkol a funkce šesté čakry – šestou čakrou se dovršuje vědomné vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování paměti a vůle na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum nervového systému. Vlastní barva šesté čakry je jasně indigově modrá dají se však rozeznat žluté i fialové tóny barev. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté záření. Jasná tmavá modrá poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialový odstínem barvy. Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy , které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorců nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. Třetím okem jsme silou myšlenek propojeni s průběhem projevu. Všechno vědění , které se ve Stvoření projevuje je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě podobně jako v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu aby z něho jednou vyrostla rostlina. Tvoření začíná , když si samo v sobě spočívájící Bytí uvědomí svojí vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt – objekt a tím první dualita. Bytí bez tvaru příjme svůj první projevenou vibrační podobu. Na základě těchto pra- vibracích vznikají další uvědomovací procesy další a další různé vibrační podoby. V nás lidech jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření od čistého Bytí až k tuhé hmotě a jsou představovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevování se také v nás a skrze v nás. Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů máme zde schopnost k manifestaci až po materializaci nebo dematerilizaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je pro náš duch mistrem , nýbrž sluhou emocemi nabitými myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme je koneckonců, vždycky projevem naší subjektivní reality. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces stále více vědomně ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílát léčivé energie a uzdravovat na dálku. Zároveň získáme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasnoviděním,, jasnoslyšením, jasnocítěním. Co jsem dříve možná jen nejasně tušili se stává jasným a zřetelným.


 

Harmonická funkce – v dnešní době je jen málo lidí, jejichž třetí oko je dokonale otevřené, protože jeho otvírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částeně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání tak např. Poznání hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznáváš stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Tvé myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují. Čím více je tvá šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá tvé myšlení na přimém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínájí vyvíjet dilčí schopnosti šesté čakry, jako např. Jasnovidění, jasnocítění v určitých úrovních jiní získavají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti např. Při meditaci nebo ve snu.


 

Disharmonická funkce – Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je zatížení hlavou. Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíš řídít vše rozumem platí pro tebe jen takové pravdy, které ti zprostředkovává tvé racionální myšlení. Tvé intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat,, avšak chybí ti celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné . Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takové případě bývá obvykle porušená i čakra solar plexu a málo rozvinutá čakra srdce i čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená mohou být tyto pokusy i úspěšné avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání. Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví je-li narušena první čakra a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchavají se s tvými vlastními představami a fantaziemi. Pocházející ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou též stát tak dominantní , že je považuješ za jedinou skutečnost promítáš je do vnějšího světa a ztrácíš vztah k realitě.


 


 

Nedostatečná funkce – Je – li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Tvůj život určují materiální přání tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmysly bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích ztrácíš lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním abys ses díval více dovnitř a poznal i ty oblasti které jsou pod viditelným povrchem. V extremních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatenné a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.


 

Možnosti čištění a aktivování šesté čakry

a) účinky přírody – šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční nebeské klenby plné hvězd. Tento zážitek otvírá ducha pro nekonečnou šířku a hlobku projeveného Stvoření s- bezpočtem jeho mnohotvárných forem a dává nám tušit jemné síly, struktury a zákonitosti, reprezentované nebeskými tělesy a jejich kosmickým tancem v hlubinách prostoru, působící i za vnějšími projevy našeho života na Zemi.


 

b) účinky zvuků – všechny zvuky, které otvírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity nebo pocity kosmické hloubky jsou velmi vhodné k oživení a harmonizaci šesté čakry. Nejsnáze nalezneš takové skladby v hudbe new age. Tímto způsobem ale působí i některá klasická hudební díla Východu i Západu.


 

  1. účinky barev – otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá indigo. Dává duchu vnitřní klid, jasnost a hloubku. Posiluje a uzdravuje smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání.

  1. účinky drahokamů -

    1. lapis lazuli – do tmavomodré barvy jsou jako hvězdy noční oblohy reozeseta zlatá zrnka pyritu. Zprostředkovvává duši zážitek bezpečí v kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede tvého ducha do nitra a umocňuje jeho sílu a dopomáhá mu k poznání vyšších souvislostí. Podporování intuice a vnitřního vidění nechává poznat skrytý smysl věcí a síly za nimi působící. Navíc ti dává hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru.

    2. Indigově modrý safír – jasný průsvitný safír otvírá ducha kosmického vědění a věčným pravdám. Jeho vibrace očišťuje,, proměňují a obnovují duši i ducha. Vytváří most mezi konečným a nekonečným a nechává vědomí plynout s proudem božské lásky a poznání. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

    3. Sodalit – tmavě modrý sodalit zjasňuje rozum a vede ho k hluboým myšlenkám. Jeho klidné záření dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá také odstraňovat zafixované způsoby myšlení. Přidává důvěru a sílu zastávat vlastní stanoviska a přenášet ideje a poznatky do běžného života.

Účinky vůní

a) máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Obdarovávání našeho ducha jasností a živostí a podporuje sílu koncentrace


 

b) jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím v sobě nesoucí poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.