tajemství aneb co vám ve filmu neřekly

19.03.2016 11:48

Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu

Napsal Svět kolem nás dne

. Kategorie Zajímavosti Počet zobrazení:: 18209

Níže uvedené poznání, které bylo samozvanou elitou po věky přísně utajováno, je mnohem cennější než všechno zlato světa, neboť pokud se jím začnou lidé alespoň z části řídit, tak se zcela změní nejen jejich osobní život, ale postupně i všichni a všechno na celé této naší krásné planetě.

 

Možná vám někdy bylo divné jak je možné, že některým lidem se daří prakticky ve všem, na co si jen pomyslí a snadno získávají vše, co si jen přejí a usmyslí a některým se tzv. lepí smůla na paty. To, že se některým lidem daří není ale tím, že by se narodili pod šťastnou hvězdou, ale tím, že znají (ať již vědomě či podvědomě) jak funguje zákon přitažlivosti stejnorodých frekvencí, z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota a že k úspěšnému splnění jejich přání je třeba být pokud možno co nejvíce ve vnitřním klidu a pohodě, čili v harmonii se sebou samými a se všemi a vším ostatním. Proto s předáváním moudrostí věků začnu nejdříve tím, jak se naučit být pokud možno stále happy. :-)

Do stavu vnitřního klidu a pohody se dá dostat buď pomocí vizualizace, čili tím, že si představujete, že jste a prožíváte něco příjemného, krásného, radostného a povznášejícího (třeba se ve své představě vraťte a ztotožněte se s něčím krásným, co jste někdy v životě již prožívali), nebo pomocí meditace. Vizualizace a ztotožnění se s pocity něčeho příjemného a krásného je samozřejmě mnohem příjemnější než nudná meditace. Tím ale neříkám, že meditovat nemáte, pokud se vám chce, nebo když máte pocit, že meditovat máte.

Pokud se v běžném životě dovedete soustředit především na to, co je příjemné, krásné, radostné a povznášející atp. a v celku nemáte negativní myšlenky, pak meditace není až tak moc potřeba, neboť tím, že jste zaměřeni na to, co je krásné - harmonické, tak tím jste vlastně již v polomeditativním stavu. Uvědomte si hlavně, že na co své vědomí zaostříte, s tím se svými energiemi propojujete a následně, když se s tím frekvenčně sladíte, tak se s tím i ztotožňujete, neboť energie vždy proudí tím směrem, na co se zaměříte a to z důvodu, že fokus pozornosti funguje jako naprosto přesné a neomylné navigační zařízení.

Takže jedním z největších "tajemství" je, že na to, aby se vám dařilo a abyste snadno a rychle dosahovali svých cílů, plnila se vám vaše přání a prožívali jste to, co si přejete prožívat, na to je především třeba být pokud možno co nejvíce ve vnitřním klidu a pohodě a být zaměřen rovnou přímo na CÍL, nikoliv na cestu k cíli. Je to z toho důvodu, že to, co je harmonické, čili příjemné, krásné, radostné, povznášející atd., to má jiné, vyšší vnitřní frekvence než to, co je nepříjemné neradostné, deprimující atd., tzn. naopak disharmonické.

No a jelikož naprosto vše v existenci (jak věci, bytosti a události) obsahuje své specifické vnitřní frekvence (neboť naprosto vše je stvořeno z energie obsahující své vnitřní specifické frekvence) a jelikož stejnorodé frekvence se naprosto VŽDY navzájem přitahovaly, přitahují, a přitahovat budou, tak z toho jasně vyplývá, že čím více je člověk ve vnitřním, duševním klidu a pohodě, čili, že obsahuje vyšší vnitřní, osobní frekvence, tím více k sobě přitahuje nejen to, co je příjemné, krásné, radostné, povznášející atd. (takže se mu i ve všem lépe daří), ale i se stává kvalitami těchto harmonických frekvencí. Takovýto člověk se samozřejmě nejenže cítí dobře, ale i se mu o to rychleji splňují všechna jeho přání, jelikož začne mnohem snadněji a rychleji frekvenčně souznít s tím, co si přeje mít, čeho si přeje dosáhnout a co si přeje prožívat.

 

Je třeba si uvědomit, že jsme především vědomí, čili že jsme především světlo (které si dle svého vnitřního osobního programu tvoří nejen osobní realitu, ale i své tělo), což znamená, že jsme především vibrace shluku energií, mající specifické vnitřní frekvence. Takže na to, abyste mohli dosahovat, mít a prožívat to, co si přejete a prožívat to co je příjemné, na to je třeba se zaměřit na vámi vytčený cíl, naučit se dostat se do vnitřního klidu a pohody a v tomto pohodovém stavu pokud možno setrvávat. Již Budha říkal, na co myslíte, tím se stáváte. Taktéž si uvědomte, že radost je stav mysli, čili jak si to ve své hlavě vy sami nastavíte, tak to taky nejenže máte, ale to i prožíváte!

To, že si budete udržovat dobrou náladu a tím i vyšší frekvence má i tu výhodu, že se nemůžete setkat s žádným zloduchem, který by vám mohl nějak či něčím, třeba jen slovně ublížit, neboť pokud s jejich frekvencemi nesouzníte, tak se s nimi ani nikdy nesetkáte, neboť v takovém případě vaše frekvence nejsou kompatibilní. Teprve až když máte špatnou náladu, nebo se na něco či někoho zlobíte, nebo někoho odsuzujete, žárlíte, závidíte, kujete pikle atd. anebo se začnete něčeho obávat, tak tím u vás dochází k snížení vašich osobních frekvencí a teprve pak jste schopni se setkávat s disharmonickými lidmi či jinými nepříjemnými či dokonce agresivními bytostmi, neboť snížením svých frekvencí jste se přiblížili jejich NÍZKÉ frekvenci a tím jste jim umožnili se do vaší osobní reality dostat.

Z toho plyne poučení, že je třeba buď si udržovat dobrou náladu a tím i vyšší frekvence, nebo se raději zamknout někde na samotce :-) a vůbec nevycházet ven, dokud nezačnete opět smýšlet pozitivně, čímž si nejen zýšíte své frekvence, ale současně i zharmonizujete své emoce a začnete se opět cítit dobře. Toho jde trochou praxe velice snadno docílit tím, že si ve své mentální představě stvoříte světelnou mazací houbu, kterou ze svého vědomí smažete každou negativní myšlenku či obraz a to tím způsobem jako když mažete školní tabuli. Pokud si tu světelnou houbu nedovedete představit, tak si sami sobě namluvte, že to tak je a přijměte to za svou osobní pravdu, čili, že se to již automaticky děje, aniž byste si to museli představovat.

Pokud to uznáte za vaši osobní pravdu, čili za vaší skutečnost (tzn. že si to sami sobě dovolíte), pak se to začne automaticky dít, neboť váš vnitřní program uložený ve vašem podvědomí začne fungovat dle nově nastaveného zadání. Opět připomínám, že jsme především vědomí, čili odštěpek kosmického vše-Vědomí, nebo-li živého tvořivého světla, tzn. energie, přičemž pod-vědomí funguje jako neuvažující naprogramovaný robot, který plní jakákoliv zadání, která nikoliv někdo jiný, ale Vy sami uznáváte za svou osobní pravdu. To znamená, že plní jak ta negativní zadání, po kterých se necítíme dobře, tak ta pozitivní zadání, po kterých se cítíme skvěle. Takže jaké přesvědčení, čili program ve své hlavě (počítači) přijmete/přijmeme, takové údaje z něj lezou ven. Proto je třeba se naprogramovat na pozitivno a negativno nadobro opustit.

 

Dalším tajemstvím je zákon přitažlivosti, neboli gravitace, která je tvořena emocemi, přičemž tou nejsilnější a nejušlechtilejší "emocí", nebo-li poutem jsou frekvence lásky. To znamená, že čím silnější jsou vaše emoce a čím lépe se frekvencemi svých osobních emocí ztotožňujete s vlastněním toho, co si přejete a začnete to navíc prociťovat všemi svými smysly jako že to již TEĎ máte (a třeba už držíte v ruce), tak se s frekvencemi toho, co si přejete nejen frekvenčně slaďujete a ztotožňujete, ale uvádíte do pohybu i o to silněji zákon vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí.

Takovýmto sladěním se to, co si přejete, stane velice brzo skutečností i na hmotné úrovni existence (jelikož to odpovídá frekvencím vašich pocitů), neboť emoce fungují podobně jako střelný prach, který uvádí vše do pohybu. Navíc, čím více svých smyslů zapojíte (když tak si toho i lízněte, :-) třeba jen ve své představě), tím rychleji se vám splní to, co si přejete a získáte to, co požadujete, neboť předloha - plán pro tvoření tohoto světa je vytvářen pomocí představ, tvořen je pomocí vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí a vnímán je pomocí smyslů.

Takže když si budete přát např. nové auto, tak zajděte kupř. do autosalonu kde vámi požadované auto prodávají, sedněte si do něj, prociťte ho všemi svými smysli (očima, hmatem, motor sluchem, nosem jeho vůni a třeba si i něčeho lízněte, pokud možno ne oleje či výfuku zevnitř) :-) a prociťte svými smysli, že JIŽ jste vlastníkem takovéhoto auta. Záměrně je zde uvedeno, abyste si nelízli např. oleje či výfuku zevnitř, z důvodu, abyste si uvědomili jak funguje vaše představa a s tím spojené pocity. Tento způsob tvoření toho, co si přejete lze aplikovat na cokoliv, např. na tvoření ráje na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít nejen pro vás, ale i pro naprosto všechny zúčastněné. V takovém světě samozřejmě že již nejsou žádné krvelačné potvůrky, viry, ani žádní parazité či jiní škůdci.

Úspěch versus neúspěch toho, co si přejete, si představte např. jako zavěšené váhy, na kterých na jedné straně je kupř. netrpělivé očekávání (a vše ostatní, co vás rozptyluje a tím i rozlaďuje), což vás z důvodu, že to ještě pořád není vyvádí z v nitřního klidu a pohody. To vám snižuje vaše vnitřní frekvence, takže nejste svými frekvencemi v souladu s tím, co si přejete a proto vás to oddaluje od dosažení cíle. Na druhé straně váhy je bezmezná víra - důvěra (bez jakýchkoliv pochyb) v uskutečnění toho, co si přejete, čili že to, co si přejete je již NYNÍ už už na dosah vaší ruky.

To znamená, že čím méně budete netrpělivě očekávat, čímž si to, co si přejete sabotujete a čím více budete vkládat důvěru, čili VĚŘIT v to, že vesmír, či vaše vyšší Já, nebo andlílci (či cokoliv jiného čemu věříte) vám plní všechna vaše pozitivní přání, tím dříve se vaše přání skutečně splní i ve hmotě, neboť jak bylo již kdysi řečeno, VÍRA tvá (nikoliv očekávání tvé) tě uzdraví. Poděkovat vesmíru i za obdržení i sebemenších maličkostí by jistě mělo být naprostou samozřejmostí.

Též berte na vědomí, že se nesmíte zaměřovat či přemýšlet o tom, co nechcete, např. na nemoc, ale že se naopak musíte zaměřovat na to, co si přejete, např. na vaše naprosté zdraví, vitalitu a duševní svěžest atd. a musíte u-věřit tomu, že jste stále více a více a více zdravější a zdravější a zdravější, což se postupně stane již existující skutečností nejen ve vnitřním světě a jeho realitě, ale i ve vnější, čili ve vaší, hmotné osobní realitě. Berte na vědomí i to, že čím rychleji něco chcete, tím pomaleji to k vám přichází, neboť jste soustředěni na to, že to nepřichází, či přichází příliš pomalu, místo toho, abyste byli zaostřeni na již uskutečněný cíl, výsledek.

Nevěřte ovšem rovnou, hned od začátku tomu, že už jste např. naprosto zdraví, obzvláště ne pokud jste vážněji nemocní, neboť to vaše mysl odmítne a řekne vám, co povídáš za nesmysly, vždyť se podívej, že to není pravda. Tím byste se mohli dostat do ještě většího skepticismu. Pokud ale začnete sami sebe např. afirmacemi přesvědčovat (čímž začnete své podvědomí přeprogramovávat), že jste stále zdravější a zdravější, (či cokoliv jiného na čem právě pracujete), tak se to do vašeho podvědomí postupně ukládá a stává se to vaším novým osobním programem, podle kterého se začínáte řídit. Pamatujte si, že afirmace je nejlepší používat před usnutím, neboť tak na tom vaše vědomí pracuje i ve spánku.

Pro takovéto přeprogramování sama sebe je ovšem třeba používat vzestupné či naopak sestupné tvary (jako např. více a více, či méně a méně atp.), neboť tím vaše pod-vědomí nepozná, zda tomu tak není či je a proto takovéto informace již nejenže neodmítá, ale ukládá je do podvědomí. Tím dochází k přeprogramování vašeho původního přesvědčení (čili programu, podle kterého jste smýšleli, chovali se a jednali), což má za následek, že se tímto způsobem stáváte jiným, novým člověkem. V žádném případě ale nepoužívat žádné záporné tvary, jako např. NE-mám, Ne-chci, Ne-bude atd. To znamená, v žádném případě nepoužívat obraty jako např. už ne-mám chřipku, ale použijte naopak už jsem zdráv či zdravější, mám stále více a více peněz, jsem stále více a více bohatší jak hmotně tak i na duchu atp.

Čím více je vaše podvědomí naprogramované na to, co si přejete (a ne na to, co si nepřejete), tím více přijímáte za vaši osobní pravdu to, co si přejete a tím rychleji se to, co si přejete uskutečňuje i ve hmotné úrovni existence. Přeprogramováním svého podvědomí lze dokonce změnit např. vzhled vašeho těla, čili lze tímto způsobem např. zhubnout, nebo si zvětšit prsa nebo prodloužit, to byste rádi věděli co, že? :-) No přeci kratší nohu či ruku a třeba i to přirození (které mnohé z vás zřejmě napadlo) nebo cokoliv jiného, co si přejete na svém těle změnit či upravit. Když si uvědomíte, že jste/jsme především vědomí (energie světla), které si dle toho čemu u-věří tvoří vzhled a tvar svého těla, tak není nijak těžké pochopit, že je možné nejen tohle, ale NAPROSTO vše, ovšem POUZE pokud to přijmeme za svou pravdu a začneme VĚŘIT, že to možné je. Úzce související video: Abraham Hicks - Ovlivňování buněk těla - je možné si nechat dorůst končetiny? (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Dalším tajemstvím je, že když si něco přejete tak se zatím nezabývejte stále tím, co si přejete (dokud nedovedete být bez jakýchkoliv pochyb), neboť svými pochybami se soustředíte i na absenci toho, co si přejete mít, místo pouze na to, abyste již dosáhli či vlastnili to, co si přejete. Proto je třeba zadat záměr toho, co si přejete a svým smýšlením se soustředit na již uskutečněný výsledek, čili na CÍL a na RADOST (emocionální prožitek) z toho, co již právě NYNÍ už ("jakoby") máte nebo čeho jste už docílili. Pokud vám v mysli naskočí např. kde se to, co si přeji zaseklo, tak tím jste si dosažení svého cíle oddálili, neboť fokusem pozornosti na kde to vězí, jste se rozladili s frekvencemi toho, co si přejete.

Též to v žádném případě nechce tzv. "tlačit na pilu" (tzn. nechce to nedočkavě očekávat či si něco vynucovat) a chce to naopak nechat vše samovolně plynout a pouze DŮVEŘOVAT, že to, co si přejete dosáhnout či vlastnit je již TEĎ na cestě k vám. Na to, abyste byli ve spojení d tím co si přejete, na to je třeba abyste byli svou myslí zaměřeni na přítomnost, neboť nic nelze obdržet ani v minulosti, ani v budoucnosti, jelikož minulost již byla a budoucnost je a bude stále někde v budoucnosti!

Proto buďte jako motýl, který si jen s lehkostí svobodně poletuje a DŮVEŘUJE svému vnitřnímu instinktu a navigačnímu zařízení, které ho vždy vede tam, kde si přeje a potřebuje zrovna být. Je třeba nic neočekávat už jen z toho důvodu, že pokud něco očekáváte a ono to není, tak jste zklamaní (což vaše osobní frekvence snižuje), kdežto když nic neočekáváte a ono se k vám něco milého dostaví, tak z toho máte radost, jelikož jste to neočekávali. Z toho důvodu je tedy třeba věřit a důvěřovat a ne očekávat či doufat a sužovat se tím, co nemáte.

Už jen tato změna úhlu vaše pohledu učiní váš život MNOHEM šťastnějším.

Dalším tajemstvím, je, že abyste získali to co si přejete, na to není VŮBEC třeba vědět odkud a jakým způsobem to k vám přijde, či jak na to získáte peníze atp. neboť to je již práce vašeho vyššího, tzn. světelného, čili energetického, nebo-li duchovního Já. Vaše práce je především se zaměřit na cíl a ztotožňovat se s tím, co si přejete a to buď ve vaší mentální představě, nebo jen svým osobním přesvědčením (pokud si vizualizovat nedovedete), že se již TEĎ vše potřebné seskupuje a vzájemně energeticky propojuje tak, abyste to, co si přejete, pokud možno co nejdříve získali.

To jak se to stane již ZCELA ponechejte vašemu vyššímu Já, neboť vaše vyšší Já je v energetické, čili nehmotné úrovni existencí a proto "vidí" nejen všechny možnosti a energetické souvislosti, které vy z této hmotné úrovně existence nevidíte. Takže to, jak k tomu dojde, nechte PLNĚ na vašem energetickém Já a zcela mu DŮVĚŘUJTE. Jen je třeba si uvědomit, že naše vyšší Já s námi komunikuje pomocí vizí a po-citů, přicházejících přes naše duchovní srdce, neboli přes světelný osmistěn fungující jako náš osobní nulový bod existence.

Proto je třeba udělat to, co máme vnuknutí či pocit že máme udělat, neboť vyšší Já, pokud mu tedy důvěřujeme, se stará o to, abychom byli ve správný čas na správném místě, aby se mohlo i ve hmotné úrovni existence uskutečnit to, co si přejeme. Takže když budete mít např. pocit, že máte zajít tam a tam a nebo, že máte udělat to a to, anebo že si máte např. koupit los, pak to taky udělejte, neboť pokud se nebudete řídit tím, co vám vaše moudré vyšší Já přes vaše mentální představy a přes pocity srdce "našeptává", tak to přestane dělat, neboť naco dělat něco, co je zbytečné, že? Jednejte pak ale v klidu a pohodě, to znamená s rozvahou, něco v tom smyslu, že i kdyby se to teď zrovna nepovedlo tak nevadí, neboť dříve či později se to určitě podaří, jelikož pokud byste jednali zbrkle a tím pádem i disharmonicky, tak byste si to disharmonickými frekvencemi své zbrklosti po-eali! :-) Vlastně :-(

Pokud si umíte vizualizovat to, co si přejete, tak se nějakým příjemným způsobem dostaňte do klidu, např. pomocí nějaké uklidňující a povznášející hudby nebo pomocí meditace a z ní pak přejděte na aktivní, tzn. tvořivou, nebo-li vizualizační "meditaci". Začněte si představovat a stotožňovat se s tím, co si přejete mít, uskutečnit, nebo docílit. Tuto představu doplňte pocity všech vašich smyslů, to znamená představte si, jaké to pocitově je mít, vlastnit či dosáhnout toho, co si přejete a ztotožněte se nejen v představě, ale i všemy svými smysly s tím, že již máte či vlastníte to, co si přejete, např. maturitní diplom a ve své představě ho i držte v ruce a prociťte jaké to je vlastnit jej. Vizualizovat si to co si přejeme je nejsnadnější ráno, když se probouzíme a ještě jsme neotevřeli oči, neboť to jsme v meditativním stavu automaticky, jelikož jsme ještě napůl ve snové realitě.

To co si představujete začněte prožívat jako vaší již právě TEĎ existující HMOTNOU skutečnost, neboť když se s tím ztotožníte nejen vizuaálně ale i svými smysly, tak tomu dáte obzvláště velkou gravitační sílu, která pracuje dle toho, co všechno jste do ní vložili. Samozřejmě, že na tom diplomu musí být i vaše jméno, takže ho tam mentálně vložte, jinak by mohlo dojít k tomu, že časem byste na hmotné úrovni existence diplom v ruce skutečně drželi, ale byl by někoho úplně jiného a ne váš. :-( Proto je třeba se s tím, co si k sobě přitahujete nějak propojit a ztotožnit, aby z toho bylo jasné, že je to VAŠE a ne někoho jiného. Jinak by se vám mohlo taky stát, že sice zhmotníte např. auto nebo dům, ale třeba pro souseda a ne pro vás. :-) Pokud by se ovšem něco takového někdy stalo, tak jim to nezáviďte a buďte naopak přející a to i z toho důvodu, že závist taktéž snižuje vnitřní osobní frekvence - vibrace.

Takže pokud si přejete např. auto, tak se ve své představě nalaďte na pocity, které jste měli, když jste si to vaše vysněné auto prohlíželi, a ve kterém jste seděli a testovali jste si ho a představujte si, že jste již nejen jeho vlastníkem, tedy že je v technickém průkazu již zapsáno na VAŠE jméno, ale že se v něm už i projíždíte a užíváte si POCITY z příjemné jízdy v něm. Pak, po skončení vaší tvořivé vizualizace už jen přijměte fakt, že takovéto auto už vlastníte (nejen v představě, ale i fyzicky), to znamená, přijmete tuto skutečnost za vaší osobní pravdu a už se o to dál nemusíte zajímat, neboť když toto uznáte za svou osobní pravdu, tedy že to již TEĎ vlastníte nejen v představě, ale i fyzicky ve hmotně a nebudete to netrpělivým očekáváním, či jinými disharmonickými frekvencemi sabotovat, tak se jeho vlastníkem stanete i na hmotné úrovni dříve, než se nadějete. Takovouto vizualizaci můžete když tak opakovat tak dlouho, dokud nebudete mít pocit, že pro dosažení úspěchu to již stačí. Nepřehánějte to ale, aby se z toho nestala deprimující úzkost či zarmoucení z toho, že to stále ještě nemáte.

Důkazem toho, že tento způsob dosahování toho, co si přejeme skutečně funguje je, že v minulém století začali sportovci v bývalém východním Německu vizualizaci používat jako doplněk k fyzickému tréninku a proto v té době vyhrávali jednu zlatou medaili za druhou. Trénovali nejen fyzicky, ale hlavně i v představách a současně si i představovali, že již vyhráli a že již jsou na nejvyšší stupni vítězů, slyší hymnu jejich státu, vyslovovat jejich jméno v souvislosti s tím, že jsou první a že prožívají slávu, která je s tím spojená.

Naprosto vše, čili cokoliv, co si dovedete představit, to také můžete a jste schopni dokázat uskutečnit i ve hmotě. Co si ovšem PROZATÍM představit nedovedete, o to se zatím ani nepokoušejte do té doby dokud se nepřeprogramujete a nezačnete věřit tomu, že to dokážete, jinak budete zbytečně zklamaní, čímž byste na tom byli hůže než před tím, než jste něco začli tvořit a k sobě graviračně přitahovat. Pokud se vám ale to, co si představujete nepovede ihned na poprvé, tak neházejte hned flintu do Mari-huanky, :-) jelikož teprve praxí se člověk stává mistrem, nikoliv však ministrem, :-) jelikož na funkce jsou v tomto světě prozatím většinou zapotřebí známosti či dokonce tvrdé lokty. :-(

Takže když si chcete přivolat např. lépe placené zaměstnání, tak nemůžete chtít rovnou kupř. 5x lépe placené, pokud si to, nebo spíše dokud si to ZATÍM nedovedete představit. Pokud si to prozatím představit nedovedete, tak hledejte příčinu toho PROČ si to nedovedete představit. Bude to něco ve vaší víře, ve vašem přesvědčení, něco čemu jste z nějakého důvodu uvěřili. Až toto vaše sabotující OSOBNÍ přesvědčení najdete, tak zjistěte proč je vlastně hloupost takovéto přesvědční mít, jiným přesvědčením vyvraťte jeho oprávněnost a tím ho anulujte. Pak to vaše původní přesvědčení nahradíte něčím takovým, co podporuje vaši víru v dosažení toho, co si přejete mít, vlastnit či dokázat a budete opět blíže k vašemu cíli.

Takže dalším tajemstvím je, že vše, co si přejete a s čím se bez jakýchkoliv pochyb ztotožníte, jako že ne někdy v budoucnosti, ale právě TEĎ již máte (tzn. že jste již dosáhli cíle), je už NYNÍ, právě teď již na cestě k vám a je to možná už už na dosah vaší ruky, neboť v takovém případě jste se svým osobním přesvědčením frekvenčně ztotožnili s frekvencemi vlastnictví toho co si přejete docílit či mít.

Problém je ale v tom, že vaše sebemenší zaváhání v NAPROSTÉM přesvědčení, že to k vám již právě teď přichází způsobuje, že si tím měníte své vnitřní osobní frekvence. Tím dochází k tomu, že se frekvenčně rozladíte s tím, co si přejete, takže z tohoto důvodu si to přestanete k sobě přitahovat, neboť odlišnými frekvencemi přestala fungovat vzájemná přitažlivost frekvencí, jelijkož již nejsou stejnorodé.

Jakmile se ale dovedete udržet ve vnitřním klidu a pohodě (což vaše vnitřní frekvence zvyšuje a udržuje je na vyšší hladině) a k tomu přesvědčíte sami sebe, čili že se naprogramujete tak, že začnete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že se vám velice rychle splňují všechna POZITIVNÍ přání (čili ne to, co si nepřejete ale jen to, co je krásné radostné povznášející atd.) a bez jakýchkoliv pochyb tento nový PROGRAM přijmete za svou osobní pravdu, čili že tomu tak zkrátka a dobře je, i kdyby nevím co bylo a basta fidli, :-) tak se vám vaše pozitivní přání začnou rychle plnit.

Obzvláště nyní, po roce 2012, se naprosto všem vše (nejen to pozitivní, ale i to negativní) splňuje mnohem rychleji, než tomu bylo dříve, neboť vstupujeme do fotonového pásu, který způsobuje, že se naprosto vše stále více a více zrychluje. Proto je obzvláště nyní třeba se snažit smýšlet pozitivně a všechno negativní smýšlení a myšlenky hned nahrazovat opačnými, čili pozitivními myšlenkami a smýšlením.

Z důvodu, abyste ve svém životě již nedělali přehmaty a kopance, je třeba začít se už konečně řídit svým duchovním srdcem, což jak bylo již řečeno, je světelný osmistěn v jehož středu je váš osobní nulový bod. To znamená, že je třeba se začít řídit pocity pocházejícími z vašeho osobního nulového bodu, ve kterém vězí veškerá moudrost celého Univerza. Tohle je ten důvod, proč někteří nedělají chyby ve svých rozhodnutích a jsou vždy ve správný čas na správném místě. Proto je třeba se přestat řítit svým osobním rozumem, nebo-li svým egem - mozkem, neboť informace pocházející odtud vychází pouze z vlastních, často velice zkreslených a pokroucených osobních názorů a zkušeností, takže, když se neřídíte svou vše-vědoucí duchovní podstatou, nebo-li moudrostí Univerza, ale svým rozumem, tak děláte chyby, někdy dokonce i fatální.

Pokud se ovšem začnete řídit tím, co pociťujete, že je pravé a správné, čili pocity pocházejícími z vašeho duchovního srdce a teprve potom necháte svůj mozek, aby na tomto základě podle toho pak jednal, tak se už rozhodujete správně a chyby již neděláte. Pokud se vám ale výsledek rozhodnutí v první chvíli nezdá a váš rozum, čili ego si myslí, že to nebylo dobré rozhodnutí, tak to ještě neznamená, že jste se nerozhodli správně. Teprve až s odstupem času se dá většinou poznat, zda to rozhodnutí bylo konkrétně pro VÁS dobré či ne a ani pak nemůžete vědět, zda jste se tím, jak jste rozhodli nevyhnuli nějaké pohromě, takže proto jste se rozhodli tak, jak jste se rozhodli.

Pro správné rozhodování je ale třeba se naučit, který pocit je z vašeho duchovního srdce a který pochází z vašeho ega. To se ale dá celkem rychle naučit, neboť pocity pocházející z vašeho duchovního srdce jsou jemné jak něžný vánek, kdežto pocity pocházející z ega jsou mnohem hrubší, drsnější. Vzpomeňte si na pohádku, ve které se hovoří o tom, jak jemně ucházející pára z hrnce varovala nějakou dívku, která to ovšem nebrala vážně, a proto jí mohli nějací zlouni obelhat a využít. Ta "hovořící" pára, to byla nápověda pocházející od moudrého, lásky-plného, vše-mocného vše-Vědomí Univerza, které vidí všechny a všechno sféricky, tzn. nejen naprosto všemi směry, ale i vše současně, neboť ve VŠE-Vědomí, nebo-li v energii Univerza naprosto vše existuje - "plave" a tvoří jedno nekonečné NYNÍ, čili jedno tady a teď a proto v něm existuje pouze pomyslný čas, nikoliv však čas lineární, jako je tomu v dimenzi třetí.

Pokud se chcete naučit trochu "čarovat", :-) ve své podstatě to ovšem není žádné kouzlo, ale uplatnění všeho výše uvedeného najednou, tak k tomu můžete použít níže uvedený návod. Z důvodu, že je použito vše výše uvedené najednou je účinek MNOHONÁSOBNĚ silnější a z toho důvodu se i požadovaný výsledek může dostavit mnohem rychleji a s větší silou. To, co je níže uvedeno, berte ale jen jako jeden z mnoha možných způsobů, jak se dostat do vnitřního klidu a jak si pomocí emocí vytvořit silné gravitační pole, které k vám začne přitahovat to, co do něj vložíte.

Buďte ale velice opatrní a specifičtí v tom, co si přejete, jinak se vám může stát, že se vám vaše přání sice splní, ale bude mu chybět něco, co jste opomněli do vámi vytvořeného gravitačního pole zadat jako požadavek. Takže ve vlastním zájmu buďte co nejvíce specifičtí, obzvláště pokud to chcete použít např. pro nalezení svého životního partnera/partnerky, aby mu/jí pak nepřebývalo čo naopak nechybělo něco, co nehodláte v žádném případě oželet, či tolerovat nebo, o co nechcete přijít. Buďte opatrní obzvláště pokud chcete, aby to byl váš do-životní partner, neboť pak byste si k sobě přitáhli takového partnera, který by se s vámi za žádnou cenou nechtěl rozejít a vy s ním také ne, i kdybyste si lezli pouze :-) na nervy.

Pak byste se s ním museli dočasně "otravovat", přičemž dočasně může (pokud to do gravitačního pole zadáte jako program) trvat třeba pouze jen o jeden den méně než do skonání světa. :-) Proto buďte opravdu specifičtí v tom, co si přejete k sobě přitáhnout, neboť nespokojenosti a soužení si v tomto světě každý užil už dost a dost. Uvědomte si, že účelem života má být radost z tvoření a prožívání příjemných prožitků z toho, co tvoříme, nikoliv strádání a utrpení z nepochopení pravé podstaty zdejší existence.

Tak co, už se nemůžete dočkat toho svého vysněného partnera, nebo auta, domu, či čehokoliv jiného, co si přejete? Už jste napjatí jak kšandy :-) nebo tětiva na luku? :-) Pokud ano, tak to je jen dobře, neboť v tomto případě můžete tyto energie použít k vytvoření silného gravitačního pole, kterým si k sobě začnete přitahovat to, jaký program do něj vložíte, čili cokoliv co si jen přejete, třeba ... No to již raději nechám na vaší vlastní fantazii. :-)

Takže si najděte klidné místo kde, vás nikdo nebude rušit, nejlépe když to bude večer při svitu svíčky, neboť pološero vám umožní se lépe soustředit a více to emocionálně prožívat a připravte si papír a tužku nebo třeba i barvičky. Usaďte se pohodlně a uveďte se způsobem, který vám je příjemný do vnitřního klidu a pohody. Např. vizualizací, nebo meditací anebo nějakou uklidňující hudbou, např. zvuky, které jsou na videu: Om Chant Meditation at 432hz Over 1hr Running Time uvedeného ZDE. Až budete v duševním klidu a pohodě, tak si začněte představovat to, co si přejete vlastnit, např. dům a začněte si ho nejen představovat (třeba i včetně vybavení a jeho okolí), ale i si ho začněte do namalovaného UZAVŘENÉHO kruhu zaznamenávat či kreslit, třeba jen ve formě libovolných symbolů, které vás napadnou, např. že dvě vodorovné čáry značí dvě patra, další delší rovná čára nad tím značí rovnou střechu a podobně.

Čím více se vžijete do toho, co ve své přestavě a na papíře tvoříte a čím více to začnete svými emocemi prožívat jakože jste již dosáhli toho, co požadujete, nebo, že již vlastníte to co, si přejete a zakreslujete (čili co vkládáte jako program do toho vašimi emocemi tvořeného gravitačního pole), o to mohutnější gravitační pole si tvoříte a o to větší silou k sobě začínáte přitahovat to, co do něj svými požadavky vkládáte jako program. Čím silnější je emocionální prožitek, tím více se vám to zároveň vrývá a ukládá do vašeho podvědomí jako program toho, co si přejete i toho, co pro vás osobně ty jednotlivé symboly značí. To způsobuje, že o to více následně jednáte podle toho, co jste do tohoto vašimi emocemi stvořeného gravitačního pole vložili, takže pak ve vašem životě dochází k tzv. synchronicitě (že jste ve správný čas na správném místě), což je potřeba k tomu, aby vaše přání mohla být splněna co možná nejrychleji.

Až do toho gravitačního pole v podobě namalovaného uzavřeného kruhu zadáte všechna svoje přání a až budete mít pocit, že síla graviračního pole je dostatečně silná na to, aby k vám přitáhla to, co si přejete (vaše vyšší Já vám na požádání dá vědět kdy to je), tak do tohoto vámi vytvořeného pole vstupte, zakreslete se tam, abyste se stali součástí toho, co tvoříte. Pak požádejte vaše vyšší já (nebo vesmír, jak chcete), aby to zařídilo tak, aby to, co si přejete a požadujete, aby bylo pro nejvyšší dobro nejen vaše, ale i všech ostatních zúčastněných. Sami to ale netvořte, nechte to na vyšší, harmonické "moci", neboť byste do toho vkládali své ego a to by vytvářelo různé disharmonické, čili nežádoucí vazby. Až budete mít pocit že je to pro vás připravené a pokud to není živá bytost, tak si to přivlastněte např. tím, že se do domu přesunete a přimalujete se tam, čímž se stanete jeho součástí. Opět stačí jen symbol značící pro vás, že jste to vy.

Pokud se ale jedná o živou věc, tak si to v žádném případě přivlastnit nesmíte (neboť nemáte právo někoho vlastnit), jelikož v takovém případě by se jednalo o černou magii a ta by se vám dříve či později vymstila! V případe že se jedná o živou bytost, a to ať už o partnera či např. zvíře, tak se pouze přimalujete do kruhu K té bytosti, kterou požadujete. Před dokončením vaší "kouzelné" vizualizace DO toho kruhu zakreslete i nějaký symbol pro např. klíč od vašich vchodových dveří, nebo pro zrcadlo, ve kterém se denně češete, nebo nějaký masážní strojek, či cokoliv jiného co denně používáte, aby se to stalo nedílnou součástí toho, co tvoříte. (Masážní strojek je výborné řešení, neboť při jeho používání prožíváte příjemné pocity a ty tomu gravitačnímu poli dodávají další sílu vždy, když jej použijete.)

Až budete mít pocit, že jste udělali vše, co je třeba pro hmotnou manifestaci toho, co si přejete, tak s tvořivou meditací skončete, ten nákres založte do něčeho, co nepoužíváte (např. do nějaké staré knihy) a už se o to VĚDOMĚ dál vůbec nezajímejte, neboť tím, že jste do toho kruhu reprezentujícího vámi stvořené gravitační pole (které k vám přitahuje to, co si přejete) vložili kupř. symbol klíče od vašich vchodových dveří, tak automaticky vždy, když budete držet v ruce váš vchodový klíč, tak vaše podvědomí (nikoliv vy) si vždy vzpomene na to, co má tvořit, čímž vaše podvědomí při každém použití tohoto klíče reaktivuje přitažlivou sílu toho, co si přejete. Tímto způsobem se z toho stává stále aktivní požadavek, aniž byste to potřebovali znovu tvořit či obnovovat a bude to aktivní do té doby, dokud se to nesplní, nebo do té doby, dokud byste to jinou tvořivou vizualizací nezrušili.

Tento způsob přitažlivosti či manifestace našeho přání lze použít na cokoliv, tzn. nejen na získání domu, auta, kupy peněz atd. ale kupř. i na to, abyste přestali kouřit, zhubli jste, či cokoliv jiného, co si jen přejete. Na zhubnutí dobře funguje např. to, že si z časopisu vystřihnete nějakou postavu těla, které se vám opravdu všestraně líbí (nejlépe nahou či téměř nahou postavu) a místo její hlavy tam nalepíte fotku své hlavy, pokud chcete omládnout, tak klidně nějakou, kdy vám bylo o x let méně. Pak už je třeba jen u-VĚŘIT tomu, že takto již TEĎ vypadáte a vaše tělo se tomuto novému přesvědčení - programu fungujícímu jako plán tvoření vašeho těla MUSÍ chtě nechtě přizpůsobit, neboť nejen vesmír, ale i naše hmotná těla jsou pouhý hologram (tvořený mentálními pochody), který odpovídá osobní víře v to či ono, čili programu vy-tvořenému osobním přesvědčením. Úzce související článek: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. Úzce související video: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. Úzce související článek: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

 

Když si přejete aby se něco událo, nebo aby jste něco obdrželi, anebo abyste k sobě něco přivolali, tak nestačí si to jen přát nebo se za to modlit, neboť tím uznáváte, že to není, či že to stále nemáte. Je třeba si představovat, že to co si přejete se právě teď již děje a přitom všemi smysly prociťovat že se již děje to co si přejete. Takže když si např. přejete déšť, tak je třeba si to představovat a prožívat to jako již právě TEĎ probíhající skutečnost! Mnohem více v článku: Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE.

Nejdříve je třeba zadat záměr toho co si přejeme. Je to velice důležité, neboť to co si přejeme nevytváříme my, ale naše vyšší, energetické - světelné Já. Záměr je pro naše vyšší Já signálem toho co má vytvářet a z jakého důvodu. Pak je důležitá představa, neboť představa vysílá našemu vyššímu Já hrubou představu - koncept toho co si přejeme. Netrvejte ale na tom, že se to musí odehrát přesně tak jak si to vy představujete, neboť vyšší já vidí sféricky, čili všemi směry a proto ví nejlepší a nejrychlejší způsob jak to udělat a vytvořit to ještě mnohem dokonalejší než si vůbec dovedete představit. No a pak je třeba to nějak emocionálně prožívat, čili např. mít radost z toho, že to již máte, nebo že se to již právě TEĎ děje a tento pocit si v sobě udržovat, přestože to prozatím nemáte.

Emoce totiž vytváří gravitační silová pole, která k nám naprosto vždy přitahují to, co k sobě svými emocemi přitahujeme. Jelikož se vzájemně přitahují POUZE stejnorodé frekvence (vytvářené emocemi), proto je třeba v sobě udržovat pocit spokojenosti z toho že se to již děje či že to již máte a to přesto, že to PROZATÍM není či nemáte. Ne abyste ale cokoliv z toho zneužili a použili to proti někomu či něčemu, neboť co kdo vyšle, to se k němu dříve či později vrátí jako bumerang, ovšem z důvodu, že to cestou nasbíralo stejnorodé, čili souznící energie, tak z toho důvodu je zpětný úder nesčíslněkrát silnější, než to, co dotyčný/dotyčná původně vyslal/a. A nemyslete si, že kdybyste někoho navedli, aby udělal něco negativního za vás, že by vás to dříve či později stejně nedostihlo! Takže pro negativní účely si s tím v žádném případě nezahrávejte, jinak vás zpětný úder smete jak vichr suché stéblo slámy!

Obzvláště nyní, tím je myšleno po roce 2012, je tzv. Karma, čili zákon příčiny a následku velice rychlý, to znamená, že zpětný ráz může být téměř okamžitý, takže se nemusí projevit třeba až za x desítek let, nebo dokonce až v některé z dalších inkarnací. Že Karma je nyní velice rychlá je jen dobře, neboť čím dříve se bytost zbaví své karmy, která jí drží v tomto 3.D světě POLARIZOVANÉM na dobro a zlo, tím dříve se dostane do vyšší, polo-hmotné polo-světelné dimenze, čili do nějakého NEPOLARIZOVANÉHO světa, čili do nesčíslněkrát krásnější, více harmonické úrovně existence než je tato. V takovýchto úrovních existence naprosto vše, tedy i nerosty a rostliny září jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytváří sluneční svit), neboť je vše prosyceno zářícím kosmickým tvořivým vše-Vědomím, tzn. duchovní podstatou - světlem.

* Uhlík 6-6-6 končí (CZ titulky) Uvedeno ZDE. * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE. * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. * Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE. * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE. * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE. Co jsou to ty polo-hmotné, polo-světelné světy naleznete ve vynikajícím článku: * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE. Než si přečtete níže uvedený odstavec, bylo by dobré nejdříve shlédnout celé vynikající video: Osvícené cakry-vizionárská cesta do vnitrního sveta. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek: Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE. V tomto světě máme 7 čaker, čili 7 úrovní vědomí a jejich existencí, avšak ve vesmíru je čaker dohromady celkem 13. Zde, v tomto světě to funguje tak, že záměr toho, co si např. chceme přitáhnout k sobě, do své osobní reality, se rodí v sedmé čakře, čili v sedmé úrovni vědomí. Záměr toho, co požadujeme, musí být vždy zadán, aby nižší úrovně vědomí a existencí věděly že mají něco tvořit a co mají tvořit. Šestá čakra (čili šestá úroveň vědomí). koresponduje s třetím okem, čili s vizualizací (toto jsou světy mentálních představ, které snižováním frekvencí začínají krystalizovat do hmotného projevu existence), pátá čakra (čili pátá úroveň vědomí) koresponduje se zvukem, nebo-li s frekvencemi - vibracemi (které u tzv. neživých věcí vytváří krystalické mřížky atomů a DNA u živých bytostí), čtvrtá čakra (čili čtvrtá úroveň vědomí) korespondující s emocemi (které vytváří gravitační silová pole, která se spojují s jinými souznícími gravitačními poli a pomocí dostředivé síly tvoří a udržují pohromadě všechny vně projevené objekty, tedy i těla bytostí), třetí čakra (čili třetí úroveň vědomí) je království zvířat - fauny, tedy i člověka, druhá čakra (čili druhá úroveň vědomí), je království rostlin - flóra a první čakra (čili první úroveň vědomí) je království nerostů. Čakry 8 - 13 jsou mimo naše tělo a korespondují s úrovněmi vědomí a existencí uvedených v následném textu. Nejdříve je ale třeba uvést, že vše existuje v tzv. multi-vesmíru, což jsou fraktální odnože původních existencí, kterých je tolik, kolik je mentálních představ a že naprosto vše v existenci je tvořeno z vědomí, čili z frekvenčně odlišných úrovní světla, jehož vyšší frekvence, nebo-li úrovně existencí, jsou oku již neviditelné.

Vše vně neprojevené i vně projevené je ovšem ve své podstatě živá energie, neboť naprosto vše je stvořeno z vědomí, čili z živého tvořivého světla. Více podrobností se dozvíte z videa s názvem: Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE. Mnohem více se dozvíte z článku: Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE. Podrobnosti o těch sedmi úrovních vědomí a existencí a jak je pomocí nit tvořena veškerá tzv. hmota najdete v článku s názvem: Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.

Osmá čakra (čili osmá úroveň vědomí a existencí) je u většiny lidí zhruba 1/2 metru nad jejich hlavou a slouží jako červí díra - vstup do paralelních existencí dotyčné bytosti. Devátá čakra, (čili devátá úroveň vědomí a existencí) je ve vzdálenosti oběžné dráhy měsíce a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí této naší Země. Desátá čakra (čili desátá úroveň vědomí a existencí) je slunce naší sluneční soustavy a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí této naší sluneční soustavy. Jedenáctá čakra (čili jedenáctá úroveň vědomí a existencí) je centrální slunce této naší galaxie a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí této naší galaxie. Dvanáctá čaka (čili dvanáctá úroveň vědomí a existencí) je centrální slunce shluku mnoha galaxií (čili podvesmíru) a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních podvesmírů. Třináctá čakra (čili třináctá úroveň vědomí a existencí) je centrální slunce celého vesmíru a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí tohoto vesmíru. Pokud vám to hlava nebere, :-) tak to bude tím, že to posuzujete rozumem a ne srdcem! Nic si z toho ale nedělejte a zaměřte se raději na to, abyste se když nic jiného udržovali alespoň v duševním klidu a pohodě, neboť tím pomáháte harmonizovat nejen sebe, ale i všechny a všechno ostatní.

Pokud začnete tyto velice cenné, a samozvanou elitou po tisíce let velice dobře střežené a utajované informace v praxi uplatňovat, používat a využívat, nikoliv však zneužívat (neboť co vyšlete, to se k vám dříve či později vrátí mnohonásobně zesílené), tak se vám začne stále více dařit nejen ve všem, na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste, ale začnete současně mít a prožívat i mnohem příjemnější, radostnější, kvalitnější a smysluplnější život.

Navíc, to jak se kdo cítí, to z nás vyzařuje i navenek, takže jakmile se začnete cítit lépe a lépe a lépe (nebo přinejmenším neutrálně), tak to z vás bude vyzařovat i navenek, čímž začnete pozitivně ovlivňovat i všechny a všechno ostatní. Proto, čím příjemněji se budete cítit, tím více to začnete vyzařovat do všeho a všech, na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste a tím více se začne celý svět harmonizovat, ozdravovat a krásnět.

Čili vaší osobní změnou k pozitivnu začne docházet i k tomu, že se postupně začne harmonizovat a měnit k lepšímu a lepšímu nejen celý tento svět, ale i vše, co s tímto světem souvisí a to geometrickou řadou, tzn. stále rychlejším a rychlejším a rychlejším tempem, neboť je a bude stále více a více a více těch, kteří se zapojují do tohoto transformačního procesu. Úzce související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Pokud se ovšem chcete pouze POKUSIT použít něco z toho, co je výše uvedeno, tak se o to ani nepokoušejte, neboť dokud nejste ROZHODNUTI uskutečnit to, co si přejete dosáhnout, tak pořád zůstanete jen u pouhých pokusů, jelikož svým vědomím nebudete zaměřeni na CÍL toho, čeho chcete dosáhnout, ale pouze na nějaký pochybný hókus pókus marókus :-) a u toho taky skončíte. :-(

Tím chci zopakovat, že jedině vaše víra, čili přesvědčení, že dokážete to, co si přejete, vás může dovést k vašemu vysněnému cíli. Takže pokud jste ROZHODNUTI to UDĚLAT, tak se do toho směle pusťte, pokud ne, tak ani nemá cenu se o to pokoušet. V každém případě se ale alespoň snažte dostat a udržovat ve vnitřním klidu a pohodě a berte na vědomí, že TRPĚLIVOST přináší nejen růže. :-) Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE.

Též si uvědomte, že vše je VŽDY jen tak těžké, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je, že to funguje i opačně, čili že VŠE JE VŽDY TAK JEDNODUCHÉ – SNADNÉ, JAK JEN SI TO DOVEDEME PŘEDSTAVIT. Navíc, tím, že dochází k zvyšování frekvencí tohoto světa, tak dochází současně i k tomu, že je to nyní stále jednodušší a jednodušší a jednodušší.

* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? - ZDE.

Tak co, jestlipak jste se z jiných pramenů, t.j. z nejrůznějších knížek a seminářů dozvěděli takto celistvé informace o tom, jak se lze přeprogramovat, zaměřit a nastavit na úspěch toho co si přejete? Čili co jste se doposud dozvěděli o tzv. n-Euro-programování, :-) co vám to co jste z jiných zdrojů obdrželi už dalo, pokud vám to vůbec něco dalo, jaký z toho máte teď již užitek a kolik jste už za ty jejich střípky informací (které vám často prodali velice draze) již zaplatili? Tady, pokud jste líní se změnit a nebudete aplikovat vůbec nic z výše uvedeného, pak sice téměř nic nezískáte (něco ovšem přeci), ale ani nemáte co ztratit, neboť za tento dálkový "seminář" jste předem nemuseli vydat ani korunu. Navíc, jinde kupujete zajíce v pytli, kdežto zde víte předem co dostáváte.

Začněte prosím i vy NEZIŠTNĚ (čili bez toho, abyste si za to předem něco účtovali) pomáhat ostatním lidem a nejen jim, neboť jak se v angličtině říká: "what goes around comes around", což znamená, něco ve smyslu, co od vás vychází to k vám nazpět přichází, avšak mnohonásobně zesílené. Takže si za vaši pomoc ostatním předem nic neúčtujte, jen vězte, tzn. buďte přesvědčeni o tom, že to, co pro ostatní děláte se k vám ze všech možných stran (třeba i od těch kterým pomáháte) nesčíslněkrát vrací zpět v různých formách, např. ve formě všemožných výhod, potřebných informací, nejrůznějších darů (třeba i finančních), radosti, štěstí, duševního bohatství atd.

Pokud budete alespoň některé výše uvedené návody používat a řídit se jimi, tak bude nejen stále častěji docházet k tzv. synchronicitě (což znamená, že budete ve správný čas na správném místě), ale váš život bude stále více snadnější, radostnější a hodnotnější a vy budete stále bohatší a bohatší jak po duševní, tak i po materiální stránce. Hlavně se pokud možno ničeho neobávejte, neboť čím více jste pozitivní, tím více duchovního ozdravujícího, regenerujícího harmonizujícího světla do sebe absorbujete a tím méně vám škodí všemožné jedy které jsou ve vodě, vzduchu a potravě. Proto se udržujte pokud možno stále v dobré náladě, čili v pozitivním, tzn. harmonizujícím stavu. .

Zdroj: inner-light.ning.com