třetí čakra - solar plexus

20.09.2013 15:26

Třetí čakra

Třetí čakra – solar plexus


 

Barva – žlutá až zlatožlutá

Element – oheň

Smyslová funkce – zrak

Symbol – lotos s deseti okvětními lístky

Základní princip – utváření bytí

části těla - spodní část zad, dutina břišní , trávící systém , žaludek, játra, slezina, , vegetativní nervový systém.


 

Žláza – slinivka břišní (játra)


 

Slinivka hraje rozhodující roli při zpracování a trávení potravy. Vylučuje hormon insulin, který má klíčový význam pro rovnováhu cukru v krvi a látkovou výměnu uhlohydrátů. Slinivkou vylučované enzymy jsou důležité pro látkovou výměnu tuků a proteinů.


 

Funkce třetí čakra – Čakra solar plexu představuje naše slunce naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje eterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupuje do aktivního vztahu ke světským věcem a ostatním lidem. Je to oblast, ze kterého vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie stejně jako schopnost trvalých citových vazeb. Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou , vůli k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám. Důležitým úkolem třetí čakry je očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídít a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě. Čakra solar plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem nazývané také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Vitální hnací síly , přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány „stráveny“ a transformovány do vyšších energií aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomnému formování našeho života. Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávícím systémem analyzují přijatou potravu nepoužitelné oddělují a zpoužitého získávájí užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do těla. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře , v čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.


 

Naše celkové naladění je velmi závislé na tom kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je – li tato čakra zablokována nebo narušena je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé do okolního světa, takže celý náš život se zdá buď jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje také jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce. S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměnuje žluté světlo intelektuálního porozumnění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.


 

Čakrou solar plexu vnímáme také vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme – li konfrontováni s negativními vibracemi cítíme v místě solar plexu hrozící nebezpečí čakra se bezpečně stáhne , což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné , že svým vyzařováním , vytváří kolem našeho těla ochranný obal.


 

Harmonická funkce třetí čakry - Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky máš pocit míru, vnitřní harmonie se sebou , s životem a se svým postavením v něm. Můžeš být sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních. Máš pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky poznat jejich význam pro tvůj život vidět je v pravém světle a integrovat je do své osobnosti. Máš li otevřenou navíc šestou a sedmou čakru poznáváš navíc vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se ti tvá přání , protože jsi tak úzce spjat se silou světla ve všech věcech , že to co si přeješ přitahuješ jako magnet. Tak dojdeš k poznání , že je plnost je tvé právo od narození a tvé božské dědictví.


 

Disharmonická funkce – při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíš , že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsi v dětství a dospívání zažil málo uznání. Proto sis nemohl vyvinout skutečnou sebeúctu a potvrzení sebe sama , kterého se ti vnitřně nedostáválo, teď hledáš ve vnějším životě. Přitom vyvíjíš enormní aktivitu , kterou se pokoušíš, překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti . Chybí ti vnitřní uvolněnost , připadá ti obtížné uvolnit se.


 

Nedostatečná funkce – se cítíš podrážděný a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání. Svobodný rozvoj tvé osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen. Ze strachu abys neztratil uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsi zcela potlačoval své vlastní pocity a spolykal při tom mnoho, než abys dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar plexu a bere sílu a spontálnost tvým přáním a tvému jednání. Jěště dnes se pokoušíš získat uznání přizpůsobením se což vede k budování obrany a nedostatečné integrace přání a emocí. V obtížných situacích máš houpavý pocit v žaludku nebo jsi nervozní, že je tvoje jednání těkavé a nesouvislé.


 

Harmonizace -

a) učínky přírody – zlaté světlo slunce koresponduje se světlem, teplem a silou čakry solar plexu. Když se jeho vlivu vědomně otevřeš ožívíš tak v sobě tyto kvality. Pozorování sluncem ozářeného pole zralého obilí nebo řepky ti dá zážitek manifestované hojnosti jako odezvy na teplo a síly Slunce. Ve středu slunečnice,, v jednotě otáčejícího se kruhu nalezneš spirálovité vzory a v okvětních lístcích vyzařuje zlaté světlo. Při ponoření se do vzoru této přírodní mandaly zažiješ, že ve vnitřním prožitku jednoty je smysluplná, uspořádáná a zároveň tančící aktivita, která mocně a radostně a zároveň měkce a plná krásy vyzařuje do okolí.


 

b) účinky zvuků – třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita i orchestriální hudba s harmonickou souhrou mnoha zvuků. Při hyperaktivitě je uklidnění vchodná každá uvolňující hudba, která vede do tvého nitra.


 

  1. účinky barev – třetí čakru aktivuje a její funkci posiluje jasná sluneční žlutá. Oživuje nervovou činnost a myšlení a podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu vnitřní únavy, dává veselost a jasávou volnost. Jsi – li přiliš pasivní nebo zasněný pomůže ti jasná žlutá aby ses zaaktivizoval. Kromě toho podporuje fyzické i psychické trávení. Zlatožlutý barevný tón vyjasňuje a uklidňuje duševní problémy a onemocnění. Posiluje duchovní aktivitu a veškerou moudrost zrozenou ze zkušenosti.


 

  1. účinky drahokamů – tygří oko – podporuje vnější i vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznávat vlastní chyby a těžit z nich. Jantar – dává teplo a naději. Jeho sluneční síla tě vede na vhled a ukazuje ti, jak se v životě máš realizovat. Propůjčuje také šťastnou ruku při podnikání. Topas – zlatožlutý topas tě naplňuje tryskající silou a hřejivým světlem slunce. Prohlubuje uvědomnění, bdělost jasnost a radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů a temných myšlenek což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a stimuluje celé tělo a podporuje tělesné i duševní trávení. Citrín – poskytuje pohodu, teplo, živost, jistotu a naději. Pomáhá ti zpracovávát životní zážitky a integrovat je do tvé osobnosti stejně jako využivát intuitivní vjemy v běžném životě. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost a podporuje tě při uskutečňování tvých cílů. V tělesné oblasti podporuje vylučování jedovatých látek a pomáhá při zažívacích potížích a cukrovce. Oživuje krev a nervovou činnost.

¨

e) účinky vůní - levandule – levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivní třetí čakru. Jeho měkké teplé vibrace pomáhají při uvolňování a zpracování nahromaděných emocí. Rozmarýn – trpce kořenný rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry. Oživuje a povzbuzuje pomáhá překonat lenost a podporuje připravenost k jednání.