Tyrkysový paprsek Archanděl Haniel

04.06.2016 16:58

Tyrkysový paprsek - Archanděl Haniel

Tyrk. paprsek Haniel

Barva tyrkysová

Zaměření vyjádření sebe sama prostřednictvím vyšších pocitů a citů

Čakra brzlíku, známá rovněž jako vyšší srdeční čakra

Tyrkysová je vyvážená směs zelené a modré. Pomáhá dosáhnout jedinečné individuality. Je to barva hnutí New Age a současně i věku Vodnáře, která nás povzbuzuje, abychom se snažili dosáhnout duchovního poznání.

Haniel je archanděl božské komunikace prostřednictvím jasného vnímání. Je to anděl válečník. Jeho autorita napomůže dosáhnout poslání, které má duše. Tímto poslání je velebení Boha, čest, láska a kontakt s Bohem pomocí víry ve vlastní schopnost dosáhnout tohoto spojení. Tím budete rovněž inspirovat ostatní. Tyrkysový paprsek archanděla Haniela vám dodá sílu a vytrvalost ve chvíli, kdy na vás dopadne slabost. Bude vás provázet vidinami, osobními zjeveními a zdánlivě náhodnými událostmi spojenými s anděly. Haniel je ochráncem duše. Přináší ctnost,  odhodlání a dodává energii nutnou k naplnění dharmy (což znamená dosáhnout osvícení tím, že se očistíme od iluzí).

Tyrkysová vzývá esenci šunjata - nekonečnou modrou prázdnotu vyzařující do všech stran. Naprosto čistou, bez jediného kazu a nádhernou. Skrze toto modré nebe táhnoucí se do nekonečna můžeme dosáhnout pochopení rozpínavosti a skutečné svobody duše, jaké můžeme dosáhnout, kdybychom si nenechali omezovat své obzory.

Tělesné spojitosti Části těla: brzlík, krk. Působí příznivě při dýchacích potížích, znovu aktivuje zesláblý imunitní systém. Pomáhá při únavě, problémech s tělesnou hmotností, vysokým krevním tlakem, bolestí krku, ztuhlým krkem, bolestmi hlavy, nervovými problémy a závratí.

Citové a duševní spojitosti Přináší citovou svobodu a víru ve vlastní skryté síly. Konejší nervy a funguje jako přirozený uklidňující a tišící prostředek. Pomáhá při citových bouřích tím, že dokáže uvést emoce do rovnováhy. Pomáhá proti návalům paniky. Pomáhá při upřímné komunikaci - od srdce.

Duchovní spojitosti Rozšiřuje duchovní obzory a překonává životní překážky (dokonce i negativní síly zla). Přináší duchovní výzbroj nutnou ke spáse duše a jejímu osvobození. Očišťuje krční čakru. Zlepšuje schopnost „channelingu“ a komunikaci se strážnými duchy a anděly. Zlepšuje intuici a přináší duchovní útěchu.

Po celou historii lidstva se tyrkysové kameny používají jak ochranné amulety.

 

https://www.nakridlechandelu.cz/andele-paprsku/tyrkysovy-paprsek-archandel-haniel