Zrušení negativního vlivu

15.11.2015 16:19

zdroj : https://vykladandelskymikartami.blog.cz/1507/zruseni-negativniho-vlivu-nebo-kletby

Jak zrušit negativní vliv jiné osoby nebo kletby

Občas se díky svému poslání setkávám s lidmi , které někdo uhranul, zaklel nebo na ně prostě kdosi cosi vyslal

 či vysílá negativní myšlenky a energie. V podstatě stačí, když je ve vašem okolí někdo,,, kdo vás nenávidí nebo

 na Vás  prostě z nějakého nepochopitelného důvodu negativně myslí. Může jít i o energie žárlivosti, závisti či jiných

 podobných vibrací (v tomto případě je také možné využít metodu vypisování na tuto osobu)

Pokud jste vnímavější a citlivější osobnost, pak Vás tyto energie a vibrace mohou nepřijemně ovlivňovat,

 což může být jedna z příčin Vašich životních potíží. 

 

Zde najdete metodu, jak si s tímto poradit : 

Důležitá informace !

Než Vám metodu na zrušení zmíněných negací popíší, měli byste vědět jednu velmi podstatnou a důležitou

 informaci , kterou při rušení vlivů jiných osob mějte vždy na paměti !

Ať se vůči dané osobě cítíte jakkoli negativně, či dokonce cítíte nenávist, pak myslete na jednu přírodní zákonitost:

Vše - co a s jakým pocitem (energií) vyšlete, se Vám znásobeně vrací !

Až budete tyto vlivy čistit, je nutné být zbaven veškeré negativní emoce. 

Určitě si tedy na zrušení negativních vlivů druhých osob naplánujte čas, který tomu budete věnovat.

 Zbavte se všech negativních emocí a vlivy rušte pouze v energii světla a lásky.

Jak se zbavit negativních vlivů nebo jak se zbavit konkrétní osoby a jejího vlivu ?

1)  Pohodlně se posaďte nebo položte a uvolněte se. Můžete si pustit hudbu, kterou máte rádi. 

Zapalte si bílou svíčku. Prostě si vytvořte prostředí, ve kterém se budete cítit dobře.

 2) Přivolejte si v podvědomí danou osobu, které se rušení jejích vlivů na Vás týká a představte si, že ji máte před sebou.

 3) V lásce tuto osobu požádejte, aby si Vás přestala všímat:

* "Žádám Tě, aby sis mě přestal/a všímat a tímto ruším veškerý Tvůj vliv na mou osobu

. Přeji ti lásku a štěstí a odpouštím ti."

 *Zároveň lze požádat způsobem zprostředkovaným - požádejte vesmír, anděly, Boha, prostě v co věříte:

 "Žádám tě... o zrušení všech negativních vlivů od ... a přeji této osobě štěstí a lásku."

* Můžete také případně požádat strážné anděly dané osoby: "Strážný anděli (jméno dané osoby) prosím tě,

 ať si mě (jméno osoby) nevšímá.

 Prosím, veď ho tak, aby žil šťastně a postarej se o to, ať mě vynechá ze svých myšlenek."

Stále mějte na paměti, že pokud se zbavujete vlivu nějaké osoby, či přímo chcete, aby tato osoba již nebyla ve Vašem životě,

 je nutné jí popřát lásku a štěstí.

Přeji Vám život plný láskyplných přátel a nejbližších milovaných lidí :-)