Kundalini reiki :)

Kundalini Reiki 

Tento energetický systém je založen na probuzení kundalini v zasvěcovaném člověku, slouží odblokování a čistění starých emocích a emočních bloků.  Pracuje s čakrami a celkově slouží k pročištění k jemněhmotných těl člověka

 

Na kundalini reiki je třeba se dívat jako na vedlejší vývoj k usui Reiki. Kundalini se lze naučit aniž máte zkušenosti s usui reiki. Kundalini se předává zasvěcením. Nepracuje se symboly jako u usui reiki proto je snadné se Kundalini reiki naučit.

 

Kundalini reiki má 6 stupňů

1. stupeň Kundalini reiki -  zasvěcení do tohoto stupně je nejdůležitější tímto se připravuje klient na přijetí zasvěcení Kundalini reiki. Po tomto zasvěcení jsou všechny bloky v čakrách které brání harmonickému proudění v těle odstraněny a je otevřen hlavní energetický kanál z korunní ke kořenové čakře je vyčištěný a připravený pro Kundalini probuzení.

2. stupeň Kundalini reiki - při zasvěcení je Kundalini plamen zapálen všechny hlavní čakry a energetická kanály jsou vyčištěny a otevřeny. toto zasvěcení slouží jako příprava k celkovému otevření všech energetických kanálů ke kterému dochází v 3. stupni Kundalini reiki.  Stejně jako u usui reiki je i u Kundalini reiki možné léčit na dálku i na blízko.

3. stupeň Kundalini Reiki - v tomto  zasvěcení  je Kundalini plamen zcela zapálen, čakry jsou otevřeny a energetické kanály pročištěny. Jsi zcela připraven vnímat a ovládat energii Kundalini ve svém těle.  součastí tohoto zasvěcení je i další zasvěcení Energetické vyrovnání, Diamant reiki,  Krystal reiki,  DNA reiki,  Reiki porodní traumata, Reiki prostorové,  Reiki minulé životy.

4. stupeň - je Booster I - zesiluje  Mistrovský stupeň Kundalini reiki a posiluje práci s Kundalini reiki.toto zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a tvého energetického potenciálu.  součastí tohoto zasvěcení je Kundalini Reiki 4 Kundalini Reiki 5 a Kundalini Reiki  6

5. stupeň  je Booster II -  zasvěcení slouží k zesilení energie Kundalini reiki a rozšíření čaker a energetického kanálu.  toto zasvěcení obsahuje také Kundalini reiki 7 Kundalini Reiki 8 a Kundalini Reiki 9

6. stupeň je Booster III - zasvěcení slouží k zesilení energie Kundalini reiki a rozšíření čaker a energetického kanálu. toto zasvěcení obsahuje také Kundalini reiki 10 Kundalini reiki 11 a Kundalini Reiki 12-

Manual emailem, certifikát poštou nebo emailem Zasvěcení dálkově po domluvě.